Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

عقل و دل

February 07, 2019
با تشکر از شهرما  

با در نظر داشتن مخارج سنگین تحصیلات برای دانشجویان بین المللی که تحمل آن برای همه کس امکان پذیر نیست، بهترین شرایط بوجود آمده که مناسبترین و مورد اعتمادترین افراد و عوامل خود را از میان دانشجویان انتخاب نماید.

نفوذ در نهاد های موجود، بوجود آوردن نهاد های جدید با و یا بی هویت، بوجود آوردن وحشت در میان ایرانیان بخصوص آنهائیکه برای دیدار خانواده به ایران مسافرت میکنند، جمع آوری اطلاعات و بوجود آوردن شبکه های ارتباطاتی، بوجود آوردن تفرقه، اقدامات قانونی علیه فعالان اجتماعی برای ساکت کردن آنها، را بخشی از روش های مورد استفاده نام برده ام.

آیا نحوه عمل آی سی ژورنال که تا به امروز از معرفی دست اندرکارانش خود داری کرده، دلیلی بر صحت این گفتار نیست؟ این به اصطلاح رسانه، در ماه می بعد از تشکیل هییت مدیره غیر منتخب کنگره ایرانیان ظهور میکند و آنقدری که به تخریب افراد، تشویش اذهان عمومی میپردازد به گفتار و مطالب آنها توجهی ندارد. جای تعجبی هم نباید وجود داشته باشد که خود را مخاطب نامه تلقی نموده و اینچنین برافراشته شود.

 کنگره ایرانیان از سال 2016 تا جای امکان و به عنوانین مختلف سعی در جمع آوری اطلاعات افراد نموده و مفتخر است که ده ها هزار هوادار دارد. آیا این بوجود آوردن شبکه ارتباطاتی و تبلیغاتی نیست؟ چه کسانی در هییت مدیره به این اطلاعات دسترسی دارند و چه اقداماتی حهت محافظت از آنها شده است؟ چرا در رابطه با اینگونه سئوالات و با وصف تماس های مکرر جوابی دریافت نمیشود؟ بار ها سئوال شده است که آیا اعضای هییت مدیره در راه اندازی و فعالیت های آی سی ژورنال مداخله ای دارند؟ متاسفانه تا به امروز نه آی سی ژورنال و نه هییت مدیره پاسخی به این سئوالات نداده اند. بعضی از اعضای هییت مدیره بعد از فعال شدن آی سی ژورنال از اعضای کنگره دعوت نموده اند که به آن بپیوندند. بیژن احمدی با عنوان رئیس سابق کنگره ایرانیان برای این به اصطلاح رسانه مقاله مینویسد. مطالب آن در صفحات فیسبوکی کنگره به اشتراک گذاشته میشوند.

رئیس سابق کنگره ایرانیان تا به امروز سه بار علیه اعضای کنگره اقدام قانونی کرده است. طبق گزارشات هییت مدیره در سه سال گذشته ده ها داوطلب از میان دانشجویان جهت همکاری با کنگره گزیده شده اند که از معرفی آنها خودداری شده است. آیا هییت مدیره در سه سال گذشته جز فعالیت در جهت بازگشائی سفارت، ممانعت از تحریم ها، چهره سازی رژیم و یا بوجود آوردن تسهیلات بانکی، به کار دیگری نیز پرداخته است؟ آیا این موارد نگران کننده و صحه ای بر نکات مطرح شده در نامه من به وزیر نیست؟

متذکر شده ام که هدف اصلی من با انتشار این نامه بوجود آوردن آگاهی و حساسیت در کامیونیتی نسبت به این موضوع است. از جوانانی که تازه دبیرستان را به اتمام رسانده و وارد دانشگاه میشوند، بخصوص اگر در این جامعه پرورش یافته باشند نمیتوان در این رابطه انتظار زیادی داشت. مسئولیت بیشتر به عهده اولیای آنها میباشد که با توجه به این موارد اجازه ندهند از فرزندانشان سوء استفاده گردد.

چرا نقابداران آی سی ژورنال و یا حاشیه نشینان آن، به جای پرداختن به نگارنده، به صورتی متمدن به گفتگو پیرامون این موارد و اثبات خلاف آن نمیپردازند؟ شاید که مخفی کاری آنها توجه و شفافیت بیشتر ما را میطلبد. 

 اطمینان دارم در جامعه دموکراتیک، آزاد و انسانی کانادا این افراد با چنین ندانم کاری هائی جز تخریب خود، کار دیگری صورت نمیدهند. با وصف این لازم است که در رابطه با اینگونه فعالیت ها حساسیت بیشتری به خرج دهیم. سعی کنیم با بوجود آوردن آگاهی مانع پیوستن جوانان صادقی به این جریانات گردیم و تلاش خود را کرده باشیم که تخم مرغ دزدی به شتر دزد مبدل نگردد.

ما انسان ها به سادگی دیگران را میبینم، میسنجیم و درست یا غلط با قاطعیت تصویری از تمامیت آنها در ذهن خود بوجود می آوریم. ولی در عوض در رابطه با خود ما، هر چقدر هم شناختمان بالا باشد با شک و تردید همراه است. قادریم تمام عالم را بصورت مستقیم ببینیم ولی برای دیدن خود نیاز به آینه ای داریم که آنهم تصویر معکوسی به ما نشان میدهد. قاطعیت و شک، هر دو خوب و بد خود را همراه دارند. قاطعیت میتواند ایمان بوجود آورد و همزمان به گونه ای ما را کور کند. شک و تردید ما را کنجکاو، جا به جا، راهی راه، و چه بسا عمری سرگردان نماید.

برای شناخت بهتر این عالم نیار داریم که چشم و گوش خود را بازتر کنیم تا بهتر ببینیم و بشنویم. در این مسیر عقل بهترین وسیله است که ورای آنچه چشم و گوش قادر به دیدن و شنیدند، درب عالم وسیعتری را برای ما میگشاید. برای دیدن و شنیدن خود نیاز به چشم و گوش دیگری داریم و عقل در این مسیر چه بسا که در بعضی مواقع مانعی به حساب آید.

دل، و یا عقل برتر، چشم و گوش خود را دارد که بدون آن شناخت خود به نظر ناممکن میباید و زمانی هم که در فرد بیدار شد هر چه در این عالم است معنای دیگری به خود میگیرند. اینطور مینماید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا که من، من را دریابد. فرد تا قبل از آنکه در این مسیر قرار گیرد نام انسان را به عاریه گرفته است و فرقی با موجودات دیگر ندارد. آنچه انسان را اشرف مخلوقات میسازد، "خود آگاهی" است که مانند شاهد و ناظری بیطرف، به خود همچو بیگانه ای مینگرد و لحظه ای از پندار، گفتار و کردار او چشم برنمیدارد.

با در نظر داشتن چنین مقدمه و توصیفی به بررسی هفتگی خود در رابطه با آنچه در کامیونیتی میگذرد، بخصوص نامه اخیر من به وزیر ایمنی کانادا ادامه دهیم. جویا شویم که اگر خودآگاهی، حضور، و حاصل این دو، وجدان وجود داشت آیا باز به این گونه عمل میکردیم؟

یکی از دلایل بوجود آوردن هیاهو به حاشیه کشاندن موضوعات اصلی است. در نامه ارسالی به وزیر ایمنی کانادا که در هفته اول ژانویه صورت گرفت چه نکاتی وجود داشت که آی سی ژورنال را چنان برانگیخت که به نوشتن مقاله ای اتهام آمیز بپردازد؟

همانطور که در نامه خود متذکر شده ام، با باور به توان و کارائی سازمان های امنیتی کانادا امیدوارم که در رابطه با فعالیت های نفوذی جمهوری اسلامی در کانادا به اندازه کافی آگاهی کامل داشته که نیازی به مطلع ساختن آنها نباشد. یکی از دلایل تماس من با آنها بیشتر تاکید بر علت مهاجرت ما ایرانیان که همانا گریختن از خفقان، ظلم و استبداد و پناه آوردن به جامعه ای میباشد که دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، امکان زیستن همچو یک انسان را امکان پذیر مینماید. فکر نکنم که کسی وجود داشته باشد که با این بخش مخالفتی داشته، مگر اینکه حضورش در این کشور چه بسا برای بوجود آوردن هیاهو، انگ زدن، وحشت، تفرقه، و یا مهیا ساختن شرایط برای نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا باشد.

در بخش دیگری نگرانی خود را نسبت به تلاش های چند سال اخیر رژیم برای گسترش نفوذش در کانادا اشاره میکنم. افزایش تعداد مهاجرین ایرانی نه تنها دلایل بیشتری را برای کنترل شهروندان در تبعیدش بوجود میاورد، بلکه شرایط حضورش را مهیا تر میسازد. 

در ضمن برای دولتمردان ایران، کانادا بهترین کشور برای ارسال فرزندانشان جهت تحصیل، و در نهایت به دست آوردن امتیاز شهروندی برای خود و خانواده شان میباشد.


Manya Koopal Iranian Canadian Journal kindly name the publisher of your journal. It adds a lot more credibility to a job well done.

11w   (November 2018)

Iranian Canadian Journal Manya Koopal thanks for your support. We are going through our test run, recruiting for our team and completing our website. Give us some time and soon we will definitely publish more information.

10w  (November 2018)

Iranian Canadian Journal Iman Kamali Sarvestani, as we mentioned in the response we sent you couple of weeks ago we launched IC Journal as a pilot project. We are completing technical and organizational aspects of our work and by the new year more info including details of our team members will be published. Meanwhile instead of "shooting the messenger" please review the info in our reports and articles and you will find that we only publish credible information and include references we use.
 
9w  - (December 2018)
 
 
Iranian Canadian Journal
سلام آقای کاووس، ژورنال ایرانیان کانادا در طول این چند ماه بطور آزمایشی کار خودش رو آغاز کرد. از انجا که استقبال خوبی از این حرکت شده در حال تکمیل تیم خود و وبسایت هستیم و امیدواریم تا ژانویه اطلاعات کامل رو در وبسایت منتشر کنیم. این حرکت توسط داوطلبین در تورنتو مدیریت میشود و هیچ وابستگی به هیچ سازمان دیگر یا دولتی ندارد. مستقل فعالیت میکنیم و نظر خود را مطرح میکنیم. تحمل نظرات گوناگون را داشته باشید و لطفا بدون سند و مدرک تهمت و اتهام نزنید!
 
9w  (December 2018)

 

Behzad Farzipour
کامنت انگلیسی خود را این جا هم به فارسی می نویسم. آیا می توانید تایید کنید هیچکدام از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا با این پروژه آزمایشی به صورت داوطلبانه همکاری نمی کنند؟
8w     - (December 2018)

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 07/02/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca