Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

عقل سرخ

February 21, 2019
با تشکر از شهرما  

افزایش تعداد صرافی ها در چند سال اخیر که نشان از خروج سرمایه های ملت ایران، ورای سیستم بانکی میباشد، میبایست ما را برای روبرو شدن با چنین واقعیتی هائی آماده کرده باشد. در این میان بعید به نظر میاید که عوامل جمهوری اسلامی از طرق پیچیده تری برای خروج ارز و پولشوئی به میزان بسیار بالاتری فعال نباشند. آشنائی ما با فرهنگ جمهوری اسلامی که ناخواسته در بسیاری از ما نفوذ کرده است تعجبی در این مورد بوجود نمیاورد، ولی بزرگترین لطمه به اعتبار ما ایرانیان در کانادا است که قابل جبران نخواهد بود. آیا میتوانیم از این به بعد با گذر از مقابل صرافی های خیابان یانگ، موسسه مالی گرامیان را به خاطر نیاوریم؟

نشر ایدئولوژی انقلاب ایران در کانادا توسط خیریه ای در تورنتو که بعضی از نمایندگان پارلمانی ایرانی و غیر ایرانی در برنامه هایشان شرکت داشته اند، لغو عنوان خیریه این سازمان توسط اداره مالیات کانادا، متهم شدن این سازمان به عنوان مجری و تسهیل‌ کننده اهداف عملیاتی مجمع جهانی اهل بیت ایران، متهم شدن به داشتن روابط خطرناک با یک سازمان خارجی، و تهدید شروع یک انقلاب در کانادا، در رابطه با سازمانی که بیش از بیست سال در شهر ما وجودیت دارد را چگونه باید بپذیریم؟ بخصوص که دولت آلمان بنیان گزار آن، سید رضا حسینی نسب را بعنوان وابسته رژیم ایران برای انتشار ایدئولوژی اسلام انقلابی و تبلیغات هواداری از رژیم ایران در آلمان از مدت ها قبل شناسایی کرده بود. آیا هنوز هم میتوانیم مراسم عزاداری عاشورا در خیابان های تورنتو را خودجوش تصور کنیم؟

چگونه میتوان شاهد چنین وقایعی بود و به تمام کسانی که به گونه های مختلف در جهت منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنند با شک و تردید ننگریست؟ علنن در پارلمان کانادا بدون مطلع ساختن کامیونیتی گردهمائی برگزار میکنند، بدون آنکه کلمه ای از نفاق، فساد و ظلم رژیم بر زبان بیاورند، برای اعمال نفوذ بر دولتمردان کانادا ولابیگری در جهت منافع رژیم، بازگشائی سفارت و برقراری مجدد روابط بصورت علنی فعالیت میکنند. آیا باید بیست سال دیگر سکوت کنیم تا دولت کانادا افشاگری کند و نقاب از چهره های آشنا برگرفته شود؟ آیا رفتار ها برای شناخت افراد کافی نیستند؟

گردهمائی 13 فوریه شاید یکبار دیگر باعث بی اعتباری کامیونیتی و آشکار شدن بی تجربگی و عدم شناخت ما از سیاست را نمایان ساخت، ولی حداقل باعث شد که از طریق دنیس هوراک، سفیر سابق کانادا در عربستان و دیپلمات در ایران در زمان بسته شدن سفارت، به بسیاری از سئوالات منحرف کننده جواب داده شود. حمایت از ایرانی-کانادائی ها که با مشکلاتی در ایران مواجه میشوند، و یا رفتار های دوگانه با ایران و عربستان، از مواردی میباشند که لابیگرایان با تاکید بر آنها در بازگشائی سفارت اصرار میورزند.

چه باید کرد؟ آیا میتوان خروج سرمایه ها از ایران را متوقف ساخت؟ آیا میتوان از تاسیس سازمان های لابیگر جلوگیری کرد؟ آیا میتوان مانع آزادی بیان هوادارن رژیم شد؟ خوشبختانه نه! چون به دموکراسی و آزادی، بخصوص برای آنهائیکه مخالف ما فکر میکنند باور داریم. ولی میتوانیم آگاهانه رفتار کنیم و اگر نمیتوانیم جلوی "پولشوئی" ها را بگیریم حداقل در "خونشوئی" ها مشارکت نداشته باشیم. اگر براندازان، قسم خوردگانی میباشند که به هر بهائی قصد دارند سرچشمه، ظلم، نفاق و فساد را خشک کنند، ما نیز متعهد گردیم از هر گونه حمایت از لابیگران، حتی یک لایک زدن در صفحه فیسبوکی خودداری کنیم.

اگر بی تفاوتی و سکوت خود به آنچه اطرافمان میگذرد را به توجه و خاموشی درون مبدل کنیم، چه بسا کسی که درون ما ناظر جهان و وقایع آن است ظهور کند، تحول لازم را بوجود آورد، مسیر حرکت را مشخص و شهامت طی آنرا به ما بدهد.

در عرفان از دلی سخن میرود که جایش در سینه نیست. همین جمله کافیست که جام پررا لبریز کند، هیزم خشک را شعله ور، و طالبی را که برای سوختن چیزی در او باقی نمانده با نور دل آشنا کند. این نحوه کلام بی شک برای بسیاری بیگانه و به میان آوردنش در یک نشریه هفتگی خانوادگی باعث تعجب است. بخصوص در نوشتاری که به مسائل روزمره و درگیری های اجتماعی که بیشتر باعث تاسف اند میپردازد. ولی مگر وضعیت واقعی ما غیر از اینست؟ مگر نه اینکه میان تصویر اجتماعی که از یکدیگر در ذهن داریم و دنیای درونی مان که بعضی اوقات حتی برای نزدیک ترین افراد به ما ناشناخته باقی میماند فرسنگ ها فاصله است؟

بیشک اگر این فاصله از میان میرفت و یا کمتر میشد روابطمان نیز تغییر میکردند. اگر فقط در برخوردمان با دیگران این نکته را در نظر میداشتیم که با پدر یا مادری، فرزندی، برادر و یا خواهری، سر و کار داریم، حتمن با احترام و عطوفت بیشتری نسبت به یکدیگر رفتار میکردیم. ما حتی بعضی اوقات در رفتار های اجتماعی آنچنان غرق نیاز های نفسانی و منافع فردی میگردیم که فراموش میکنیم یک انسان هستیم.

از صدق و خلوص گفتیم، از خدمت و پاداش، عقل و دل، سیر و سلوک، و اینبار "عقل سرخ" را بهانه قرار داده تا به یکی از ابعاد مسلم و شاید هم فراموش شده انسانی اشاره ای کرده باشیم. با این امید که با مطرح کردن این پدیده ها، همزمان که به وقایع روزمره اجتماعی میپردازیم، به این باور برسیم که این موضوعات جایشان فقط در کتاب و کلاس درس، گفتگو های فلسفی، زمزمه های ذهنی نیست. این به ما بستگی دارد که تا چه حد بخواهیم آنها در ما نهادینه گردند، در هر حرکت ما را همراهی کنند، و باعث شوند که با تعمق و توجه بیشتری با هستی برخورد کنیم.

هشت قرن پیش، سهروردی با مطرح کردن عقل جزئی و کلی به پدیده ای اشاره میکند که امروز تفکر کوانتمی با اهمیت دادن به مبحث "خودآگاهی"  به آن معنی عمیق تری میدهد. سهروردی، نوآور حکمت اشراق، ماهیت را امری حقیقی و وجود را امری اعتباری میداند. توجه انسان تا به امروز، بخصوص درغرب بیشتر به دنیای خارجی و بر پایه عقل، استدلال، و برهان بوده است و کمتر به دنیای درون، شهود، سلوک قلبی، مجاهدات نفس و تصفیه آن برای کشف حقایق پرداخته است.

آیا تا به حال از خود سئوال کرده ایم که آن کسی که درون ما ناظر جهان و وقایع آن است کیست؟ آیا اصلن به وجود آن ناظر پی برده ایم؟ همه ما با واژه وجدان آشنائی داریم ولی تا چه میزان آنرا در پندار، گفتار و کردار خود مداخله میدهیم، بستگی به آشنائی، باور و رابطه ما با آن ناظر دارد. زمانیکه توجه جا به جا میشود، "من" آرام آرام جای خود را به آن "ناظر" میدهد، عقل سرخ شکوفا میگردد، وحدت ذهن بوجود میاید، و رابطه ما با هستی بطور کلی دگرگون میگردد.

ماه فوریه را میتوانیم به گونه ای ماه سیاه برای کامیونیتی به حساب آوریم. دستگیری باند قاچاق مواد مخدر و پولشوئی که پنج تن از اعضای آن ایرانی و دست اندرکار در خرید و فروش ارز میباشند، برملا شدن ارتباط "مجمع اسلامی تشیّع" با دولت ایران که توسط یک ایرانی تاسیس و مدیریت میشود، و برگزاری گردهمائی در پارلمان اتاوا که هدفش زیر فشار گذاشتن دولت کانادا برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران است، و آنهم توسط دو نفر از اعضای هییت مدیره کنگره ایرانیان که انستیتوی صلح و دیپلماسی را تاسیس کرده اند، همگی نشان از تغییر و تحولات اساسی میباشند که از مدت ها قبل آغاز و امروز نمایان میگردند.

 

فعالیت های نفوذی جمهوری اسلامی در جهان

 

Global News - Toronto charity disputes CRA accusation it was formed to spread ‘Iranian revolutionary ideology in Canada’

RCMP- Collecteur Project: a vast money laundering network dismantled

CBC- Police arrest 17, seize almost $33M in Montreal-Toronto money-laundering bust


www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 21/02/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca