Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

فکر و ذهن

February 28, 2019
با تشکر از شهرما  

دنیس صریحن اعلام میدارد که به استنثای آمریکا که بیشترین روابط با آن وجود دارد، کانادا سیاست خارجی مدونی برای روابط خود با کشور های دیگر ندارد. در روابط جهانی، کانادا اولویت های ارزشی، همچو دموکراسی، حقوق بشر، ساختار های حکومتی، حقوق زنان و کودکان که مشخصه های این کشور میباشند را دنبال میکند. هییت مدیره کنگره در سه سال اخیر نداشتن خط مشی سیاسی و عدم توجه به خاورمیانه را همچو غرض ورزی نسبت به ایران و طرفداری از عربستان و اسرائیل مطرح کرده است. در صورتیکه فعالیت در جهت تغییر در نحوه نگرش و تلاش برای حضور بیشتر در صحنه های سیاسی جهان، بخصوص در منطقه همیشه آشوب زده خاورمیانه که بصورت مستقیم به ما ایرانیان هم مربوط میگردد، میتواند یکی از اهداف پیشروئی باشد که نه تنها کامیونیتی بلکه جامعه بزرگتر را در برگیرد. متاسفانه نحوه ارائه به گونه ای که خصومت و غرض ورزی علیه ایران را به اثبات برساند، تا به حال جز بی اعتباری و رودرروئی حاصلی نداشته است.

اصرار به نیاز داشتن روابط دیپلماتیک برای تسهیل و تاثیر گذاری در حمایت از ایرانی-کانادائی هائی که دولت ایران برای آنها مشکل بوجود میاورد، موردی دیگری میباشد که دنیس هوراک صریحن آنرادر سخنان خود رد میکند. " میخواهم در رابطه با سفارت بگویم چون به دفعات شنیده ام که با عدم حضور در ایران ما نتوانسته ایم از حقوق آنهائی که ملیت کانادا را دارند حمایت کنیم. این یکی از گفته هایئست که در تئوری مورد پسند قرار میگیرد ولی حقیقت به گونه دیگریست. اکثر کانادائی ها در ایران دارای ملیت دوگانه میباشند. هر بار که مشکلی پیش آمده و سعی کرده ایم با دولتمردان ایران در رابطه با کانادائی هائی که در زندان میباشند ارتباط برقرار کنیم، آنها صد در صد از گفتگو پرهیز کرده اند. در نتیجه آنجا باشیم و یا نباشیم فرقی نمیکند، آنها تمایلی برای گفتگوهای کنسولی ندارند. حتی در رابطه با کانادائی هائی که دو ملیتی هم نیستند برای آنها فرق نمیکند. برای همین به نظر من این نمیتواند یکی از دلایلی باشد که ما میبایست با آنها روابط کنسولی برقرار کنیم."

در اینکه اگر تحریم ها هم وجود نداشتند باز بسیاری از موسسات به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی نامطلوب، تمایلی برای تجارت با ایران را نداشتند، مورد دیگری میباشد که دنیس هوراک به آنها میپردازد. تحریم ها نیز یکی دیگر از مواردی میباشد که هییت مدیره با مطرح کردن آن با سوء نیت، سعی در پیشبرد اهداف همسوی خویش با منافع جمهوری اسلامی است.

حقوق بشر، تروریسم، استاندارد های دوگانه، عربستان سعودی، اسرائیل، موارد دیگری میباشند که دنیس در جواب به سئوالات مطرحه به آنها میپردازد که برای پی بردن به سیاست های کانادا در قبال خاورمیانه، بخصوص ایران قابل توجه میباشند. کل سخنان دنیس هوراک را در چهار ویدئو، و ترجمه آنها را در سوشیال مدیا و سایت انجمن اعضای کنگره در دسترس همگان قرار داده ایم، که شنیدن آنها را به همه توصیه میکنیم. متاسفانه به نظر میاید که هییت مدیره آنقدری که به جنبه های نمایشی اینگونه نشست ها اهمیت میدهد، به بوجود آوردن آگاهی، آموزش وبالابردن سطح دانش سیاسی خود و دیگران ارزشی قائل نیست. یونس زنگی آبادی به یک توئیت و تکرار جمله ای از دنیس هوراک اکتفا میکند. بیژن احمدی نیز که انگاری علاقه اش به این نشست ها بیشتر برای یافتن تریبون است تا گفتگو و شنیدن نظرات دیگران، به جای گزارش و بیانیه ای از این نشست، با توئیت ویدئوی دو دقیقه ای از سخنان تکراری خوداین فصل را پایان یافته میانگارد.

قابل ذکر اینکه، آی سی ژورنال ویدئو کامل این نشست را در صفحه فیسبوکی خود به اشتراک میگذارد و کنگره لینک آنرا در اختیار اعضاء قرار میدهد. این سئوال که آیا آی سی ژورنال در این نشست حضور داشته است تا این لحظه بی جواب مانده است.

این نوشتار را با پرسشی از مقاله هفته پیش آغاز میکنم. " آن کسی که درون ما ناظر جهان و وقایع آن است کیست؟" با این هدف که طی خواندن به خواننده هم توجه داشته باشیم. و با این امید که آرام آرام توجه به خواننده به حدی افزایش یابد که مطلب از یادمان برود. و زمانیکه دوباره به نوشتار بازمیگردیم تغییری را در خود نسبت به آنچه میخوانیم حس کنیم. انگاری اینبار خواندن ما به گونه ای همکاری با کلمات برای پی بردن به پیام نهفته در آنها باشد.

امیدوارم که اینطور تداعی نشود که آموخته ای را با قصد آموزش بیان میدارم، و یا اینکه حقیقت دست یافته ای را به اشتراک میگذارم. بلکه سالکی هستم که دریافته، حقیقت را باید در رفتار، کردار و وقایع روزمره یافت و در تطابق آنها با سیر درون، حقانیتش را محک زد. خوشا اگر آنچه را با شما در میان میگذارم، خفته ای را بیدار کند، خسته ای را قد راست کند، نشسته ای را برخیزاند، همراه، همدل و همسفر بیافریند.

در هستی ناظر، و دراینکه جسمی در ارتباط با اوست نباید جای شکی وجود داشته باشد. و در اینکه غیر از جسم، ذهنی وجود دارد که آنهم به گونه ای در رابطه با اوست، و شناختنش فقط از طریق و توسط خودش امکان پذیر است نیز جای تردید زیادی نمیتواند باشد.

ذهن فکر را تداعی میکند. آیا فقط با فکر میتوان به ماهییت ذهن پی برد و ناظر را دریافت؟ و یا اینکه ذهن از پدیده های دیگری همچو حضور و وحدت برخوردار است که میتواند نه تنها در ماهییت خود تغییر بوجود آورد، بلکه امکان شناخت از نوع دیگری را هم فراهم کند.

اصالت را مبداء و بخشی تلقی کنیم که قبل و یا هنگامی که چشم به جهان میگشائیم همراه ما بوده است. حضور را همچو راه و بخشی بپنداریم که از اولین گشودن و آخرین بستن چشم لحظه ای از ما جدا نمیشود. بالاخر، وحدت را مقصد و وادی بدانیم که تا نشود، هر آنچه از آن بگوئیم، وهم، تصور و خیالی بیش نیست. همچو افق، که گرچه دست نایافتنیست ولی بدون آن راه بی معنیست، و یا که نور که نادیدنیست و بدون آن دیدنی نیست. شاید به گونه ای باید از نو و با آگاهی متولد شد، با آگاهی زندگی کرد و با آگاهی مرگ را تجربه کرد، تا پی به آنی بریم که شدنیست و نه گفتنی.

آیا ادیت کردن ویدئو سخنان دنیس هوراک، سفیر سابق کانادا در عربستان سعودی و دیپلمات در ایران در سال های 2009 تا 2012 تا قبل از تعطیلی سفارت کانادا در ایران، ترجمه آنها به زبان فارسی و به اشتراک گذاشتنشان، نشان از استقبال ما از هر گونه گفتگو نیست؟ حتی اگر این گردهمائی بصورت پنهانی توسط نهادی برگزار شده باشد که هنوز دلیل وجودیتش نامعلوم است، و با همکاری کنگره ایرانیان صورت گیرد که دو تن از اعضای هییت مدیره اش موسس آن نهاد میباشند، و لزومی هم نمی بینند که اعضاء را مطلع، و یا امکان حضورشان را در آن نشست فراهم سازند. آنچه را که بسیاری از اعضای کنگره با آن شدیدن مخالفت میکنند گفتگو نیست، بلکه نحوه عمل و سوء استفاده هائیست از این نهاد و به اسم اعضاء.

"نقش کانادا در خاورمیانه و سیاست هایش با ایران" عنوان این گردهمائی بود که دنیس هوراک با سابقه بیست ساله اش در فعالیت های سیاسی کانادا، مناسب ترین فرد برای جوابگوئی به سئوالاتی میباشد، که هییت مدیره کنگره در سه سال اخیر بصورت انحرافی مطرح کرده، و ابهامات زیادی را در اذهان عمومی بوجود آورده است.


ویدئو کامل گردهمایی 13 فوریه 2019 - "نقش کانادا در خاورمیانه و سیاست هایش با ایران"

سخنان دنیس هوراک

خط مشی سیاست خارجی کانادا

1- تجارت
2- حقوق بشر
3- تروریسم
4- روابط دیپلماتیک

1- عربستان
2- سفارت
3- دیپلماسی
 

1- دو ملیتی
2- حقوق بشر
3- سفارت
4- عدم مشارکت
5- اسرائیل
6- برخورد دوگانه

_________________________________________

____________________________________


www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 06/03/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca