Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles - 2014 

December 18,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

December 25,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

ما را واقعن چه میشود؟

 

 

شش ماه گفتیم، نوشتیم، فریاد کشیدیم، امضاء جمع کردیم، پاسخگو خواستیم، ولی متاسفانه آنزمان که روبروی مخاطب خود قرار گرفتیم، رنگارنگ گفتیم ولی حرف دل را به سکوت بسپردیم. واقعن ما را چه میشود؟ از شفافیت چه میدانیم و چه میخواهیم؟ این حجاب چیست که نمیگذارد حرف خود را صریح، بی تعارف، و چشم در چشم مخاطب بر زبان بیاوریم؟

 

December 11,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

December 04,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

تغییر و تحول در کنگره  ایرانیان ازطریق
هییت مدیره یک وهم و خیال بیش نیست! 

قدم و یا قدمهای بعدی

در رابطه با کنگره ایرانیان آنچه بیشتر از همه بر زبان آمده و می آید، گلایه از مشکلات بوده و هست. آیا تا به حال برای خود تصویری از یک کنگره ایده ال در نظر داشته ایم؟ هر ساله غیر از آنکه در باره کاستی ها سخن گفته باشیم و یا اینکه در مقابل کجروی ها مقاومت کنیم، آیا کاردیگری کرده ایم تا که آن مشکلات دوباره تکرار نگردند؟

 

بیش از یکسال است که " همبستگی و حمایت" هر هفته مقاله ای در رابطه با فعالیت های کامیونیتی تهیه کرده و با همکاری نشریات ایران استار و شهرما بطور منظم چاپ میگردند. در این تجربه که بسیار غنی مینماید متوجه شده ایم که مشکل در نوشتن نیست، بلکه در چگونه نوشتن است که تا جای امکان به واقعیت ها نزدیک باشد.

 
November 20,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
November 27,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
  کمپین" من هم یک ایرانی-کانادائی هستم"
 

 

. کنگره ایرانیان از تاریخ تاسیس تا به امروز هیچوقت اینچنین شور، هیجان و بحران به خود ندیده است. گردهمائی که برای روز یکشنبه 30 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر در اطاق شماره 2 سیویک سنتر نورت یورک، شماره 5100 خیابان یانگ برنامه ریزی شده است منطقی بر این گفتار است. رضا بنائی، ریاست انتصابی کنگره ایرانیان، در تاریخ سی ام سپتامبر مغایر با مفاد اساسنامه، به حمایت علنی از کاندیدای ایتالیائی تبار، که از رقبای لیلی پورزند و علی احساسی بوده، میپردازد.

November 06,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

November 13,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

بحران و یا کم کاری، نبود تجربه های کارهای سازمانی، عدم کارائی و ابتکار عمل

 

 

جای تاسف بسیار دارد که مرجان مریدی در یکی از حوزه هائی که بالاترین رقم ایرانیان در آن سکونت دارند، باید فقط با 35 رای اختلاف به رقیب خود ببازد. به آنهائی که در رای گیری شرکت کرده و به اختیار به شخص دیگری رای داده اند انتقادی نیست. روش و عقیده آنهائی که شرکت نکردن در انتخابات را به گونه ای اعتراض به سیستم حاکم دانسته، گرچه قابل تامل است نیز قابل احترام میباشد.

 

 
October 30,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
October 23,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
جهمنی به نام سیاست

دموکراسی را نمیتوان با ترازو بوجود آورد

در چند ماه اخیر کامیونیتی ما به شدت درگیر فعالیت های سیاسی بوده که با وصف موفقیت های حاصله، فشار سنگینی برای همه و بخصوص آنهائی که فعالانه در آن شرکت داشته اند، بوده است. انتخابات استانی اونتاریو، انتخابات درونی حزب لیبرال در ریچموندهیل و ویلودیل و انتخابات شهردار و نمایندگان شهری حالت خاصی را نه فقط در کامیونیتی، بلکه در جامعه بزرگتر بوجود آورد.

 

دو سال قبل هییت مدیره کنگره ایرانیان گالائی در یکی از سالن های مجلل و گرانقیمت، و با فروش بلیط هائی به قیمت نیمی از بهای تمام شده برگزار میکند و آنرا مایع افتخار، سربلندی و امکانی برای بالابردن پرستیژ کامیونیتی در سطح جامعه بزرگتر عرضه میدارد. شرکت قابل توجه مقامات رسمی و سرشناس، حضور بیش از هشتصد نفر، تعداد بیشمار فرم های عضویت پر شده، نکاتی بودند که با اتکاء به آنها برگزارکنندگان آن حرکت را موجه و موفق می نمایاندند.

 

 

October 16,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
October 09,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
  مزه آزادی و دموکراسی واقعی تلخ است، باورش مشکل و پذیرش آن ناممکن
 
 

پنج شنبه گذشته مایکل پارسا دراولین دیدار جمعی انتخاباتی خود با عده ائی از اهالی ریچموندهیل در رستوران شیراز، به صورت رسمی حضور خود را در انتخابات فدرال اکتبر 2015 به نمایندگی از حزب کانسوراتیو در ریچموندهیل اعلام نمود. در این گردهمائی که بسیاری از افراد کامیونیتی و چهره های سرشناس ایرانی و غیر ایرانی شرکت داشتند،  

 

October 2,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
September 25, 2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
اینبار نیز به خیر گذشت  
 

دیگر نباید برای کسی جای شکی باقی مانده باشد که حضور دو کاندیدای ایرانی در یک حوزه نه فقط به ضرر آنها نبوده  بلکه باعث موفقیت یکی از آنان هم گشته است. موفقیت علی احساسی در ویلودیل بعد از موفقیت مجید جوهری در ریچموندهیل دلایلی بر صحت این گفته میباشند. حضور دو کاندیدای ایرانی در هر کدام از این حوزه ها باعث گردید که در مجموع تعداد بیشتری از افراد کامیونیتی علاقمند به شرکت در انتخابات گردند. . بخصوص که افراد بسیاری وجود داشتند که فقط به صرف حمایت از یکی از این کاندیدا ها به پای صندوق رای آمده وگرنه تمایلی به شرکت در انتخابات در آنها وجود نداشته است.

 

 

October 18,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
September 11, 2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 

از انتخابات ریچموندهیل چه آموختیم

با پیروزی مجید جوهری ورود اولین نماینده ایرانی در پارلمان  فدرال حتمی شد

نتخابات اخیر درون حزبی لیبرالها در ریچموندهیل حاوی نکاتی میباشد که میتوانند در شناخت اجتماعی ما نسبت به کشور و کامیونیتی ایرانی کمک نمایند. در انتخابات پارلمانی انتاریو که در ماه جون انجام گرفت، بیش از 14000 نفر به رضا مریدی از حزب لیبرال رای داده اند. در صورتیکه در انتخابات درونی همان حزب که اخیرن انجام گرفت، با اینکه حدود 2000 نفر فرم عضویت در حزب را پر کرده بودند فقط نیمی از آنان در این انتخابات شرکت کرده اند.

با پیروزی مجید جوهری در انتخابات درونی حزب لیبرال که روز یکشنبه گذشته با حضور سه کاندیدای دیگر از جمله کاوه شهروز برقرار شد، و شرکت مایکل پارسا نماینده ایرانی از حزب کانسرواتیو در انتخابات فدرال سال آینده، ورود اولین نماینده ایرانی در پارلمان فدرال در اتاوا تضمین گردید.

 

September 04,  2014
با تشکر از  شهرما و ایران استار
 
August 28,  2014
با تشکر از  شهرما
کمیته مشارکت جمعی
 و حضور کنگره در میان مردم
 
 

حضور کنگره در فستیوال تابستانی ایرانیان که در روز شنبه 23 آگوست در میدان مل لستمن برقرار شد، نشان بارزی در تغییرات اساسی در ساختار فکری مسلط بر این ارگان میباشد. افکار عمومی بر این باور است که پائین بودن مشارکت افراد در فعالیت های کنگره، و کم بودن تعداد اعضاء آن ناشی از کجروی های هییت مدیره ها در سالهای گذشته میباشد.

 

 

 

August 14,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
   
August 21,  2014
با تشکر از  شهرما
   
کمیته حقوق بشر کنگره ایرانیان

کمیته بازنگری اساسنامه کنگره ایرانیان

بعد از سالیان انتظار، تلاش و پافشاری عده ای از فعالان اجتماعی، بالاخره امسال تشکیل کمیته حقوق بشر در کنگره ایرانیان به واقعیت پیوسته، مورد تائید و کار خود را از هفته گذشته آغاز نمود. وجود داوطلبانی جهت فعالیت در زمینه های حمایت از پناهجویان و کارگران این کمیته را فعلن در رابطه با این دو مورد فعال نموده است.

 تجربه هفت سال گذشته، از بدو تاسیس کنگره ایرانیان به خوبی نشان داده است، که اساسنامه آنطور که باید با شناخت از جامعه تدوین نگردیده است. با وصف این در میان آنهائی که در تهیه آن دستی داشته اند، هنوز هستند کسانی که بی قید و شرط از آن دفاع کرده و اشکال را در جائی دیگر عنوان مینمایند.

August 7,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 
August 03,  2014

چرخ های زنگ زده کنگره به چرخش
 افتاده اند، ولی با چه سختی هائی

 نامه سرگشاده به جناب رضا بنائی

لایحه تبعیض گرایانه سی-24 این روز ها یکی از موضوع های اصلی بحث و گفتگو در کانادا و در کامیونیتی ما میباشد. افزایش امنیت کشور، و جلوگیری از سوء استفاده هائی که ناشی از ساده بدست آوردن ملیت در گذشته میبوده، دو نکته اصلی و یا به گونه ای بهانه هائی میباشند که دولت کانسرواتیو با استدلال بر آن ها، این لایحه را به مجلس برده و به تصویب رسانده است. بررسی

  جناب رضا بنائی عزیز،

من و شما همدیگر را نمیشناسیم و تا به حال چه از نزدیک و چه از دور ملاقاتی هم با هم نداشته ایم. از افکار و فعالیت های جنابعالی نیز هیچگونه اطلاعی نداشته ام. در نتیجه نمیتوانم هیچگونه مخالفتی با شخص، عقاید و اهداف جنابعالی داشته باشم. با آن عده از افراد کامیونیتی نیز که جهت کسب اطلاع و شناخت شما تماس گرفته ام، با کسی برخورد نکرده ام که واقعا شناختی از شما داشته و یا اینکه نکته منفی در رابطه با شما گفته باشد.

July 31,  2014
با تشکر از  شهرما
July 17,  2014
با تشکر از شهرما
طلوع امید در کنگره ایرانیان دور زدن دموکراسی،
 توطئه و یا کودتا در کنگره ایرانیان

پس چه کم داریم تا بتوانیم با این همه امکانات کامیونیتی متحد و نیرومندی بوجود بیاوریم؟ تا حساب های بانکی مان خود سرانه بسته نشوند، به خلیج فارس تعرض نگردد، پناهجویان بدون حمایت قرار نگیرند، تازه واردینمان پس از ورود بیگانه وتنها نمانده و در دام عده ائی سود جو نیافتند، یا که مهاجرینمان بعد از سالیان دراز اقامت، با گرفتن پرسشنامه های شهروندی باز هم چند سالی دیگر مجبور به انتظار نباشند، یا که بعد از چهل سال حضور در این کشور جایمان در میان قانونگزاران خالی نباشد؟

بالاخره بعد از دو ماه غیبت، کنگره ایرانیان با اعلام بیانیه ای که آنهم به صورت جوابیه ای طلبکارانه مینمود سکوت خود را شکست. آنچه را که به صورت شایعه در کامیونیتی مطرح شده بود تائید، و به صورت رسمی باز گو نمود. انگاری که ترس از واکنشی شدید از طرف کامیونیتی، هییت مدیره را مجبور کرده بود تا که آنقدر صبر نماید، که این خبر در جامعه خود بخود پخش شود، عکس العمل به آن مشخص شده، و در صورت وجود شرایط مناسب مطرح گردد.

July 03,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 
July 10,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

کنگره ایرانیان - لایحه C24 - دیپورت مسعود حاجیوند

حمایت از مسعود حاجیوند و دیگرپناهجویان ایرانی از وظایف کنگره و کامیونیتی میباشد

جهت پی بردن به ماهییت اصلی و نهفته در لایحه جدید شهروندی شاید لازم باشد با دیدی وسیعتر به موضوع بنگریم. آن عده که تحت لوای حفاظت از منافع کانادا دست به این حرکت تبعیض گرایانه میزنند، چه منافعی را عنوان میکنند؟ کدام کانادا را در ذهن میپرورانند؟ ماهییت آن تبیعض ها کدامند؟

جهت پی بردن به ماهییت اصلی و نهفته در لایحه جدید شهروندی شاید لازم باشد با دیدی وسیعتر به موضوع بنگریم. آن عده که تحت لوای حفاظت از منافع کانادا دست به این حرکت تبعیض گرایانه میزنند، چه منافعی را عنوان میکنند؟ کدام کانادا را در ذهن میپرورانند؟ ماهییت آن تبیعض ها کدامند؟

June 19,  2014
با تشکر از ایران استار
June 26,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

کنگره ایرانیان و حمایت از پناهجویان

کنگره ایرانیان و لایحه تبعیض گرایانه C-24

سال گذشته بعد از جلسه عمومی و انتخاباتی که در تاریخ 5 می 2013 برگزار گردید، چهار هفته به طول کشید که کنگره ایرانیان برنامه سالانه خود را که شامل چهار بخش بود به شرح زیر در تاریخ  6 جون اعلام نماید. چه بیعدالتی و ظلم هائی که به نام و با اتکاء بر قوانین تا به امروز به دست انسانها صورت نگرفته است. برتری طلبی نژادی، برده داری، آپارتاید نیز زمانی قانونی بوده و انسانها با آگاهی کامل و آرامش وجدان به بدترین وجهی حقوق دیگران را پایمال و به حرمت انسانی آنها تجاوز مینمودند.
June 12,  2014
با تشکر از ایران استار
و شهر ما 

June 05,  2014
با تشکر از ایران استار 

انتخابات انتاریو - کنگره ایرانیان
اتحادیه کارگران فارسی زبان

کنگره و اتحادیه کارگران فارسی زبان

زمان کوتاه چهار هفته ای انتخابات پارلمانی انتاریو، بررسی آنچه که در کامیونیتی ما در این رابطه بوقوع پیوست را ساده

در هفته ای که گذشت مریم ناظمی با تمام توان سعی نمود سی و یکمین سال بزرگداشت روز کارگران مصدوم را، که هر ساله در اول ماه جون در مقابل پارلمان انتاریو اجرا میگردد، به کامیونیتی معرفی و در باره آن اطلاع رسانی کند. مریم خود یک معلم میباشد که ده سال پیش به دلیل شرایط نامناسب کاری صدمه دیده، و مجبور شده است به دلایل پزشکی کارکردن را متوقف کند.

May 29,  2014
دکتر آویده مطمئن فر/ شهروند
May 29,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

کمیته ی برگزاری انتخابات  و صیانت از امانت مردم

کنگره ایرانیان یا مثلث برمودا

روز یازدهم می 2014 انتخابات هیئت مدیره ی کنگره ی ایرانیان کانادا در سالن شهرداری نورت یورک برگزار شد. عدم استفاده ی مناسب و موثر از جوانان و دانشجویان، سکوت در برابر نقض حقوق بشر و روند فزاینده ی اعدام ها در ایران، نقض بی طرفی کنگره و حمایت تلویحی از کاندیداهای حزب لیبرال کانادا درنتخابات پارلمان فدرال، عدم به 

.یش از دو هفته از تشکیل هییت مدیره جدید کنگره ایرانیان میگذرد، و هیچ خبری از اینکه در این رابطه فعالیتی در حال انجام شدن میباشد، نیست. با اینکه تعدادی از اعضاء هییت مدیره از جوانانی میباشند که اهل استفاده از سوشیال مدیا بوده، و در صفحات شخصی شان در حال فعالیت دیده میشوند، ولی در رابطه با کنگره هیچ اثری از آنان نیست.

May 22,  2014
 ایران استار و شهرما
May15,  2014
 ایران استار و شهرما
کنگره ایرانیان و انتخابات انتاریو

امید و توقع بیشتری از هییت مدیره
جدید کنگره
ایرانیان داریم

   
May 1,  2014
 ایران استار و شهرما
هشدار به هییت مدیره آینده کنگره ایرانیان
   

 

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca