Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles - 2016

December 29, 2016
با تشکر از شهرما

January 05, 2017
با تشکر از شهرما

یکبار دیگر گذشت

 

 

به روز های آخر سال رسیده ایم، و اینهم آخرین مقاله امسال من است. این بهترین روز ها میباشند که با خاطری آسوده به گذشته بنگریم که هر چقدر هم خوب و یا بد بوده باشند گذشته اند. قابل بازگشت نبوده و نمیتوانند در فردای ما تاثیر گذار باشند. چه بهتر که به جای افسوس در پی آن باشیم که اگر خطائی بوده دیگر تکرار نگردند و اگر بجا بوده بیشتر شوند.

 

 

 

December 15, 2016
با تشکر از شهرما

December 22, 2016
با تشکر از شهرما

تورنتو، ونکوور، همصدا

کنگره ایرانیان، تجربه ای ناموفق

قابل سئوال میباشد که بیژن احمدی، رئیس کنگره ایرانیان، که خود تا قبل از پیوستن به هییت مدیره معترض به عدم شفافیت و غیر دموکراتیک بودن این نهاد بوده، امروزه تمام دوره ها را شفاف و دموکراتیک میخواند.انگاری توجیه خطاهای هییت مدیره نامشروع کنونی کنگره نادیده گرفتن مهندسی و تقلب هائی را که در سال های 2012 و 2013 در انتخابات صورت گرفته را الزامی میدارد. در اختیار گذاشتن صورتجلسات از سال گذشته آغاز شده که آنهم ناقص مانده است. صورتجلسات امسال بعد از سه ماه در اختیار اعضاء قرار میگیرند. در چند ماه گذشته در رای گیری های جلسات هییت مدیره فقط یکبار یکی از اعضاء رای مخالف داده است. از گفتگو ها هیچ اثری در صورتجلسات دیده نمیشود. صفحه گفتگو های فیسبوکی کنگره به تابلوی اعلانات هییت مدیره مبدل گشته و اعضاء حق گذاشتن پست را در آن ندارند. اعضای هییت مدیره بطور کلی حضور خود را در سوشیال مدیا سانسور کرده اند. هیچ راهی برای گفتگو، جوابگو کردن و نظارت بر فعالیت های هییت مدیره وجود ندارد.

تغییر و تحول نیاز به یک دگراندیشی بنیادی دارد. متاسفانه تا زمانی که دگراندیشان همان نخبه گان سیاسی، روشنفکر و فرصت طلب میباشند شاهد دگرگونی نخواهیم بود. دیدیم که در سال 2015 چگونه تغییر اساسنامه در دست شهرام تابع محمدی قرار میگیرد. مهدی شمس حذف ولی کاوه شهروز و دیوید موسوی بازگردانده میشوند. جالب توجه است که  مجتبی ادیب راد، تایاز فخری، و بهزاد جزی زاده، سه عضو هییت مدیره کنونی که این نهاد را به این فضاحت کشانده اند از همراهان منتخب شهرام درتغییر اساسنامه بوده اند. تعمق در تغییرات سطحی که سال گذشته در اساسنامه بوجود آمد کمکی به پی بردن به عمق فاجعه میباشد. زمانی که حاصل ساعت ها تلاش به اصطلاح بهترین های کامیونیتی تغییر یک زیر و زبر است نباید از وخامت وضعیت کنونی تعجب نمود.

 

December 01, 2016
با تشکر از شهرما و ایران استار

December 08, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

روز های سیاه کنگره ایرانیان

گرگ و میش

در اینکه مشت از تک تک انگشتان نیرومند تر است شکی نیست. ولی در انتخابات گذشته شاهد بوده ایم که کناره گیری یک کاندیدا میتواند  عدم صلاحیت و مشروعیت هییت مدیره ائی را از روز اول افشا کند. آنچنانکه نپیوستن او به بیست و نه مرغ دیگر، مانع آن خواهد شد که "ضیافت سیمرغ"، نمادی از "وحدت و عشق"، باور های عرفانی ما را به  تمسخر بگیرد. از این رو نگارنده این سطور به عنوان اعتراض در زمان و مقابل مکانی که این ضیافت برقرار میشود در لباس مرغی حضور خواهد داشت تا آزادی را در خود به آزادگی و دموکراسی را به یگانگی مبدل سازد. شاید از این طریق پیامی نیز به سرخپوشان معترض به عزاداری عاشورا داده شود که هدف رساندن پیام است و نه نمایان ساختن رفتار های غیر انسانی و خشم و نفرت.

جای دارد که لحظه ای به خود آئیم ودر آینه کردار خویش چهره واقعی خود را بنگریم. مهاجرت کرده ایم تا که از اختناق و استبداد بگریزیم و در محیطی که آزادی و دموکراسی حکمفرما میباشد زندگی کنیم. نهادی ایرانی که هدف اصلی اش میبایست بوجود آوردن اتحاد و همبستگی در کامیونیتی باشد برای خاموش کردن صدای یکی از اعضای فعالش به نیروهای انتظامی مراجعه میکند. از قضا دو افسر پلیسی که میبایست نقشی در این نمایش داشته باشند نیز ایرانی از آب در می آیند که آنها نیز بی شک از قهر نیروی های انتظامی جمهوری اسلامی گریخته اند. گذاشته را فراموش میکنند، بیطرفی را کنار گذاشته، خود را عوامل اجرائی لابیگرایان قرار میدهند. از قدرتی که یونیفرمشان به آنها میدهد برای تعرض به حقوق یک ایرانی دیگر که میخواهد آگاهی بوجود بیاورد، تعرض میکنند.

November 17, 2016
با تشکر از شهرما و ایران استار

November 24, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

بر چسب - انگ - اتهام

طنز و تراژدی "سیمرغ"

ایکاش هییت مدیره کنگره ایرانیان به ریاست رضا بنائی در گردهمائی 14 دسامبر 2014، زمانی که شیراوند با پخش اعلامیه به بهنام اصفهانی زاده، یکی از اولین روسای کنگره اتهام وابستگی به رژیم را زده بود، به تقاضای بسیاری از اعضا عمل میکرد. با محکوم کردن و لغو عضویت این فرد، این پیام را به کامیونیتی میدادند که این نوع رفتار های غیر انسانی، کریه و غیر اخلاقی نمیتوانند در کامیونیتی جائی داشته باشند. در همین گردهمائی طاها حسنیانی در دقایق هشتم سخنرانی پانزده دقیقه ای خود به فرماندهان شناخته شده سپاه که در تورنتو زندگی میکنند اشاره میکند.

هییت مدیره کنونی آنچنان خودسرانه عمل میکند و اعضاء آنچنان نسبت به این نهاد و رفتار مستبدانه مدیران آن بی تفاوت و دلسرد شده اند که آدمی را به حیرت میبرد. آیا واقعن این گونه رفتارهای ساده لوحانه ثمراتی هم در جهت لابیگری داشته و یا خواهند داشت؟ آنچه مسلم است با طرح شکست خورده طومار و رفتار های لابیگرانه هییت مدیره تعداد بیشتری از افراد به تغییر و تحولات در این رابطه و گسترش نفوذ جناح چپ توجه خواهند کرد. اما اینکه چرا در درجه اول اعضاء و در نهایت افراد کامیونیتی نسبت به این نوع رفتار ها زمانی که در نهادی همچو کنگره صورت میگیرد به صورت عملی واکنشی نشان نمیدهند سئوال برانگیز است.

 

November 10, 2016
با تشکر از شهرما

سفر به ایران و خود سانسوری

خوشبختانه از سال 2012 دگرگونی هائی در این رابطه در حال وقوع میباشند. مهاجرت نسلی که بعد از انقلاب به دنیا آمده و در ایران پرورش یافته است، شاید در رابطه با روابط اجتماعی و فرهنگی با خود مضراتی را به همراه داشته باشد، ولی در مبارزات اجتماعی و سیاسی از روش های افراطی به دور میباشند. حضور جوانان، در اختیار گرفتن کنگره ایرانیان، آغاز یک سری فعالیت هائی که تا به امروز غیر ممکن مینمود، گرچه همراه با خلق و خوی غیر اخلاقی و دموکراتیک میباشند، باز امیدوار کننده هستند.

 

November 03, 2016
با تشکر از شهرما

October 27, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

خورشید کوچولو نیاز به کمک ما دارد

سقط جنین یک طومار

اگر فکر میکنیم که کانادا مدینه فاضله میباشد سخت در خطا هستیم. تا آنجائیکه به ظواهر امر توجه میشود و عملن درگیر با مشکلات نشده ایم شاید اینطور بنماید. ولی آنهائیکه به دلایل مختلف در شرایطی قرار میگیرند که کارشان به سازمان های دولتی کشیده میشود میدانند که از چه صحبت میشود. مهم نیست اگر این سازمان، شهرداری، سیستم قضائی، و یا نهاد هائی باشند که وظیفه شان خدمت رسانی است. هدف مقایسه دو کشور، بخصوص مقایسه کانادا با ایران نیست، که در این حالت خاص تفاوت از زمین تا آسمان است. بلکه بیشتر قصد اشاره به فطرت انسانی است که زیر بنای ضوابط و روابط در جوامع میباشد.

باید پذیرفت که این فقط یک شکست برای این دو فرد و هم فکری هایشان نمیباشد. چه هر دوی آنها به صورت شخصی عمل نکرده اند. یکی به عنوان رئیس کنگره ایرانیان و دیگری نماینده فدرال یک منطقه پی گیر این قضیه شده اند. گذشته از تفرقه، و رودرروئی ها، این حرکت در جامعه بزرگتر نیز اثرات منفی خود را گذاشته، و باعث سرافکندگی تمام ایرانیان کانادا میباشد. مداخله در چنین امور، با حساسیتی که نسبت به آنها در کامیونیتی وجود دارد، نیاز به تجربه و پختگی فراوان دارد.

 

October 13, 2016
با تشکر از شهرما

October 20, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

مراسم عزاداری عاشورا در تورنتو

دفاع از آزادی و یا مبارزه کورکورانه!

بعد از مشاهده فیلم کامل، تازه میشد دریافت که چرا تمایلی به نمایش این بخش وجود نداشته است. خبرنگاران مجید را در موقعیتی قرار میدهند که یا میبایست به مخالفت با دولت لیبرال که خود نمایندگی آنرا به عهده دارد بپردازد، و یا اینکه بپذیرد که مداخله او در چنین طوماری بیهوده و بی مورد بوده است. آیا این حرکت غلط را باید ناشی از عدم پختگی سیاسی مجید، یا آلت دست این و آن قرار گرفتن دانست و یا اینکه اهدافی ورای این گفتگو ها وجود داشته که ما از آن بی خبر میباشیم. متاسفانه در کامیونیتی ما احساس وظیفه جوابگوئی و یا احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر کمتر دیده میشود.

به هر حال موقعیت مناسبی پیش آمده است که به آزادی بیاندیشیم و ببینیم که این کلمه برای ما چه معنا و ارزشی دارد؟ آیا آنقدر ارزشمند است که از آزادی خود برای حمایت از آزادی دیگران بگذریم؟ قانون نمیتواند خط قرمز میان آزادی ها را تعیین کند. این وظیفه هر فرد است که آن خط را که همزمان نشان از خرد و تکامل انسانی میباشد تعیین کرده و با کردار خود به آن معنی دهد.

 

September 29, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

October 06, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

بازگشائی سفارت، آری،   مداخله کنگره، نه

کنگره ایرانیان، اولین قربانی سفارت

با این امید که کمکی کرده تا دریابیم که در چرخش عالم، یک پشه نیز سهمی داشته و هیچ ذره ای را بر ذره دیگر ارجحیتی نیست. دموکراسی، بخصوص دموکراسی حقوق بشری که علائمش کم و بیش دیده میشوند، ربطی به تعداد آراء و تشکل ها نداشته و هر تک فرد را دارای حقوقی برابر با حقوق جمع میداند. بی شک در چنین محیطی استقلال و تنوع فکری باعث خواهند شد که کیفیت بر کمیت حاکم گردد. از اینرو با اینکه با بازگشائی سفارت شدیدن موافق میباشم، مطلقن هیچکدام از این پتیشن ها را امضاء نمیکنم. از این خوشنودم که بسیاری همچو من میاندیشند و عمل مینمایند.

ما کی میخواهیم متوجه شویم که پیروزی یک جناح به معنی شکست کامیونیتی میباشد. متاسفانه زمانی که میبینیم پرچمدار این نهضت، بیژن احمدی، رئیس کنگره میباشد باید بپذیریم که در انتخاب خود خطا کرده ایم. متاسفانه جز اینگونه اعتراضات هیچ مکانیزمی وجود ندارد که بتوانیم آرای خود را پس گرفته، و یا مانعی بر سر راه عهد شکنان گردیم. در مقابل آنهائی بیایستیم که در زمان انتخابات به ما دروغ گفته اند، و مخالف تعریف و ماهییت این نهاد عمل میکنند. زمانی که جناب رئیس اینچنین کند، از هفت عضو دیگر هییت مدیره که منتخب اعضاء نبوده، و چهار نفر از آنها حتی برای کاندیدا شدن شروط لازم اولیه را نداشته، و دست به دامان مصوبات گشته اند دیگر چه انتظاری میتوان داشت.

September 15, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

September 22, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

من از چیز دگر میترسم!

طومار، طومار، و باز هم طومار

این طومار گرچه یک هیاهوی نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست ولی با امضای آن بصورت غیر مستقیم ما را در این حرکت و آنچه در پیش است سهیم میکند. خواسته و ناخواسته نه تنها قالی در مقابل نمایندگان رژیم پهن میکنیم، بلکه به گونه ای به ضعف های خود نیز اعتراف میداریم. نباید هم فردا از اهانت ها و مشکل تراشی های کارکنان سفارت تعجب کنیم.

شاید لازم باشد که یکبار دیگر تکرار شود که سخن از مخالفت با بازگشائی سفارت نیست. بلکه اعتراض به دخالت کنگره ایرانیان در موردی میباشد که خارج از محدوده وظایفش میباشد. اعتراض به عهد شکنی های بیژن احمدی، رئیس کنگره ایرانیان است که با چه برنامه ای وارد شده و چگونه اینچنین دست به کودتا زده و خودکامگی میکند. اعتراض به بی تجربگی، عدم استقلال فکری، خود را بازیچه دست این و آن قرار دادن تنی چند میباشد که بدون آنکه منتخب اعضاء باشند چنان عمل مینمایند که گوئی مالک این نهاد بوده و کامیونیتی رعایای آنها میباشند.

 

September 01, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

September 08, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

واقعن میخواهیم چه کسی را گول بزنیم؟

هودفر، قصه ای آشنا

جای تاسف است که اکثر آنهائیکه قربانی این بی عدالتی  شده بودند حتی زحمت شرکت در این حرکت جمعی را نیز به خود ندادند. از جمله سوده قاسمی و خانواده اش که حساب بانکی آنها نیز بسته شده بود. البته بی شک در میان این افراد کسانی هم بودند که بر حقانیت بسته شدن حساب های خود آگاهی داشته و دلیلی نمیدیدند که شناخته شوند. ولی افرادی مانند سوده که امروز شناخت بهتری از او در کامیونیتی بوجود آمده، هر حرکتی را در جهت یافتن نام و نشانی برای خود مناسب میبینند.

چرا نباید یک چنین وقایعی به کمپین هائی مبدل گردند که توجه رسانه ها و جامعه بزرگتر را هر چه بیشتر به خود جلب نمایند؟ که نه تنها کمکی درجهت نجات جان یک انسان بی گناه باشد بلکه بهانه ای نیز گردد که ما به وظایف شهروندی خود در یک کشور دموکراتیک در جهت حمایت از یک هموطن عمل نمائیم. این اولین و آخرین باری نخواهد بود که شاهد چنین واقعه ناگواری باشیم. پس چه بهتر برای مقابله و نشان دادن عکس العمل در چنین مواردی، راه حل هائی را تجربه کرده و آماده اجرای مجدد آنها باشیم.

 

August 18, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

Augsut 25, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

حضور آزار دهنده

کدامین کنگره؟!

اعتراض سوده و دیگر افراد به این نحوه عمل خود سئوال برانگیز میباشد. در جامعه ای زندگی میکنیم، که کشیدن کارتون و کاریکاتور افراد، انتفاد و تمسخر از طریق صدا گذاری روی نوار های تصویری، طراحی پوستر با دستکاری در تصاویر، ساخت ماسک و آدمک های کاغذی، بخش و نشانی از آزادی های بیان در مبارزات اجتماعی میباشد.

همگی از کنگره صحبت میکنیم. ولی آنچه هر کدام از ما از این نهاد در ذهن خود میپروانیم از زمین تا آسمان با هم متفاوت میباشند.  در نتیجه جای تعجبی  نیست که چرا این همه اختلاف و سوء تفاهم وجود دارد. و یا چرا بعد از ده سال هنوز نتوانسته ایم  نهادی را بسازیم که هر کس جائی در آن برای خویش داشته باشد. با این امید که این کند و کاو ها بتواند ما را به هم نزدیک تر کرده، از سوء تفاهمات کاسته و به رفع مشکلات کمکی نماید.

 

August 04, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

Augsut 11, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

بنیاد خاندان احمدی (3) - دوره اول

بنیاد خاندان احمدی (4) - نقشه راه

ایشان در رابطه با برقراری روابط میان ایران و کانادا اتکاء بر باور اعضای هییت مدیره کنونی میکند. در نظر نمیگیرد که هییت مدیره های  قبلی نیز با اتکاء بر باور های خود این روابط را بر خلاف منافع  کامیونیتی میدیدند. اینجا سخن بر باورهای اعضای هییت مدیره ها نیست. اگر با مبارزات خود براندازان را از صحنه خارج کردیم نه برای اینست که لابیگران و یا حامیان رژیم جایگزین آنها گردند.

آیا تا به حال از خود پرسیده ایم و یا به آن توجه کرده ایم که آنهائی که تا به امروز در هییت مدیره ها شرکت داشته اند چه اهدافی را دنبال کرده و یا میکنند؟ از بدو تاسیس تا به امروز سی و هفت نفر در هییت مدیره های سال های مختلف چه بصورت انتخابی و یا انتصابی  عضویت داشته اند. با مشاهده عملکرد آنها میتوان دلایل حضور افراد در هییت مدیره ها را در چهار مورد خلاصه نمود:

 

July 21, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

July 28, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

قسم حضرت عباس یا دمب خروس

نامه سرگشاده به رئیس هییت مدیره

نامشروع
کنگره ایرانیان

ایشان در رابطه با برقراری روابط میان ایران و کانادا اتکاء بر باور اعضای هییت مدیره کنونی میکند. در نظر نمیگیرد که هییت مدیره های  قبلی نیز با اتکاء بر باور های خود این روابط را بر خلاف منافع  کامیونیتی میدیدند. اینجا سخن بر باورهای اعضای هییت مدیره ها نیست. اگر با مبارزات خود براندازان را از صحنه خارج کردیم نه برای اینست که لابیگران و یا حامیان رژیم جایگزین آنها گردند.

آری انگاری اینبار تیشه باید به ریشه خود زنیم. اقدام به عملی نمائیم که حاصلش جز آشکار نمودن تقرفه و نفاق میان خود و بوجود آوردن بی اعتباری بیشتر برای کامیونیتی چیز دیگری نخواهد بود. اعتراف کنیم که لیاقت دموکراسی حاکم در این جامعه را نداشته و ما ایرانیان در هر جائی که باشیم به هر طریق ممکن برتری طلبی و دیکتاتوری را میان خود بوجود میاوریم.

July 07, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

July 14, 2016
با تشکر از  شهرما

بنیاد خاندان احمدی(1) - مقدمه

بنیاد خاندان احمدی(2) - سرآغاز

این بخش را با گفتاری از رضا براهنی که در این گزارش آمده است به پایان میرسانم. ایکاش کاوه شهروز، نایب رئیس کنگره ایرانیان در سال 2012،  شهرام تابع محمدی سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه در سال 2015، اعضای هییت مدیره امسال، بخصوص بیژن احمدی ریاست فعلی کنگره ایرانیان به این نکات بیشتر توجه میداشتند.

به نظر میاید که بطور کلی خط مشی این نهاد امسال تغییر کرده است. از شفافیت، مشارکت جمعی و همفکری با اعضاء دیگر خبری نیست. همانطور که در سال 2005 عده ائی پشت درب های بسته، حدود دو سال به تهیه اساسنامه نهادی میپردازند که قصد سخنگوئی کلیه ایرانیان کانادا را دارد، انگاری که هییت مدیره امسال قصد دارد به تنهائی آن نهاد را طبق سلیقه های خود از نو بنا نماید.  ایکاش هییت مدیره کنونی به تجربیات گذشته توجه بیشتری مینمود.

 

 

June 23, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

June 30, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

شکافی که از میان رفتنش ناممکن مینماید

ما مهاجرین!

کنگره ایرانیان نیز که هدف اصلی اش میبایست همصدا و صاحب صدا کردن کامیونیتی باشد از روز اول تاسیس نتوانسته خود را از عارضه جناح بندی ها دور نگاه دارد. سال گذشته که امید میرفت، مسیر جدیدی برای این نهاد نمودار گردد، نه تنها از فرصت بدست آمده برای رفع نواقص اساسنامه در این رابطه بهره گرفته نشد، بلکه با بی توجهی به عوارض و مضرات جناح بندی ها، که چند دهه ای گریبانگیر کامیونیتی ما شده است، باعث گردیدند که نا امیدی ها افزون تر هم گردند.

مهاجرت نه فقط یک نقل مکان جغرافیائی نیست بلکه آغاز دوره جدیدی از زندگی نیز میباشد. همچو تولدی مجدد، فرد مهاجر از محیط همیشگی و طبیعی که در آن به دنیا آمده خارج شده، رابطه و یگانگی بیشتر و وسیعتری با کل جهان و وقایعی که به آن شکل امروزی را داده اند پیدا میکند. مطمئنن هر چقدر فاصله زمانی وقایع کمتر باشند اثرات آن بیشتر محسوس و مشاهده میشوند.

 

 

June 9, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

June 16, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

"نان پارتیزان" = بی طرفی

از صد روز، سی روزش گذشت

با در نظر گرفتن این فعالیت ها دیگر شکی برعدم بی طرفی اکثر اعضای هییت مدیره کنونی در رابطه با موضوعاتی که به موارد سیاسی ایران مربوط میگردد وجود ندارد. بی تفاوتی و عدم مشارکت اعضاء و افراد کامیونیتی به آنچه که به کنگره مربوط میشود به حدی رسیده است، که اگر صد بار بدتر از آنچه دیگران در سال های 2012 تا 2014 کرده، و اینان اکنون میکنند، صورت گیرد، باز متاسفانه عکس العملی از کامیونیتی دیده نخواهد شد.

چه خوب میبود که در رابطه با آخرین نکته که همانا تشکیل کمیته زنان بوده، و مورد تائید هر هفت عضو هییت مدیره میباشد، این نهاد به حمایت از پروانه و مریم برخاسته، و در حد توان با آنها همکاری مینمود. همچنین چه خوب میبود آنهائیکه از درگیری های میان افراد بر سرعقاید سیاسی به ستوه آمده اند، از این فرصت بهره گرفته و با مشارکت خود صفحه جدیدی را در فعالیت های مشترک کامیونیتی باز مینمودند.

 

 

May 26, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

June 2, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

بچه ها متشکریم!

تخریب ویرانه های وهم وخیال

انگاری بخشی از جناح چپ کامیونیتی ما عقربه های زمانی اش در سال 2012 از کار افتاده اند. آنچه در آنسال صورت گرفت همچو کابوسی برای آنها گشته، که رهائی از آن برایشان امکان پذیر نمیباشد. خشم و یا حس انتقامجوئی آنچنان آنها را به خود مشغول کرده است که به جای گفتگو در رابطه با آینده، ناخواسته به گذشته ای میپردازند که حداقل برای این افراد جز درد خاطره ای به جای نگذاشته است.

نامعقول و ساده لوحانه خواهد بود اگر بر سطحی چنین شکننده، بخواهیم بنائی تنومند استوار نمائیم. چه بهتر که در درجه اول شهامت اعتراف به ضعف های خود را پیدا کرده و بعد از آن به رفع آنها بشتابیم. قبل از آنکه به فکر ساختن باشیم به تخریب ویرانه ای بپردازیم که همچو وهم و خیال ما را به مدت هشت سال اسیر خود نموده است.

 

 

May 12, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

May 19, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

واقعن ما را چه میشود و به کدام سو میرویم؟

آتش بس صد روزه

ولی واقعن ما را چه میشود و به کدام سو میرویم؟ چگونه می پذیریم که حاصل چهار سال تلاش خود را اینچنین بیهوده از دست بدهیم. آنچه را دیروز بر دشمن حرام دانسته و شاکی آن بوده ایم، امروز بر دوست حلال، و باعث افتخار میدانیم. عدم استقلال فکری را تفاهم قلمداد کرده، انحصار طلبی و حذف غیر مستقیم دیگران را دموکراتیک انگاشته، مدیریت پنهان را به لیست مدیریت های باز و بسته خود افزوده، لشکر کشی و مهندسی انتخابات را در جهت افزایش شانس موفقیت جناح خود مشروع تعبیر کرده، و مهمتر از همه در سکوت و خاموشی اعضا، به اختیار نقش کر و کور را بازی میکنیم.

به عکس سال های گذشته که رقابت ها میان کاندیدا ها صورت میگرفت، اینبار تلاش در جهت رسیدن به ارقام قانونی تعیین شده در اساسنامه بود. که یکی رسیدن به پنجاه در صد به اضافه یک جهت رسمیت یافتن مجمع عمومی، و دیگری داشتن دوسوم آراء برای مشروعیت یافتن چهار کاندیدا در شرکت در انتخابات بود. بدون آن ها کنگره در حالت بحرانی قرار میگرفت، که راه حل های ارائه شده در اساسنامه نمیتوانست مشکلات را بصورت واقعی رفع کنند.

 

 

 

April 28, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

May 5, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

هجده روز به آغازی مجدد 

واقعیت ها را باید پذیرفت

سئوال برانگیز است که چرا هییت مدیره ها تا به امروز برای رفع این نقیصه ها اقدامی نکرده اند. چرا با توجه و تاکید بر این نکات که خود آنها را از نزدیک تجربه کرده اند آگاهی لازم را در کاندیدا ها و رای دهندگان بوجود نمی آورند. آیا کاندیداهائی که در فعالیت های کنگره در سال های گذشته مشارکت نداشته اند از میزان بالای زمانبری که برای مدیریت این نهاد لازم است آگاهی دارند؟ آیا ساختار کنگره را آنچنان شکل داده ایم که همه اعضای هییت مدیره مجبور باشند که به سهم خود قسمتی از بار را متحمل گردند؟ چه مکانیزمی را برای سال آینده در نظر گرفته ایم که یکبار دیگر کنگره به صحنه مبارزه، و تفرقه مبدل، و به عارضه اقلیت/اکثریت مبتلا نگردد؟

مناظره روز یکشنبه فرصت مناسبی جهت شناخت کاندیدا ها خواهد بود. باشد که بالاخره در آنروز کلیه کاندیدا ها، بخصوص کاندیدائی که نامش تا به حال در رابطه با کنگره بسیار کمرنگ شنیده شده است و بعد از تاریخ مقرر اعلام آمادگی مینماید شرکت داشته، امکان شنیدن، و پرسش سئوالاتی از آنها بوجود آید. در ضمن با مراجعه به سایت مهدی شمس، نگارنده این مقاله که یکی از کاندیدا ها نیز میباشد میتوان به برنامه انتخاباتی او که راه حلی برای تغییر ساختار این نهاد است آشنائی پیدا کرد.

 

 

 

April 14, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

April 21, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

سه قدم برای آغازی نو

هفته ای که گذشت

تا زمانی که عدم شفافیت، کمکاری و عدم تفاهم، سه عامل بحران آفرین در هییت مدیره رفع نگردند، نباید انتظار تغییرات اساسی در کنگره بود. فقط با شفافیت صد در صدی که با امکان حضور افراد و فیلمبرداری از جلسات هییت مدیره میباشد میتوان آنها را جوابگو و متعهد نمود. عدم امکان شناخت بهتر از اعضا از طریق مشاهده گفتگو ها درجلسات هییت مدیره باعث میگردد که آنها احترامی به تعهدات خود و حقوق اعضاء قائل نشوند. تا زمانی که هر کدام از اعضای هییت مدیره بصورت مستقیم و مسئولانه در فعالیت ها دخالت ننمایند، و لیاقت و کاردانی های خود را بکار نگیرند جلوی کمکاری ها گرفته نخواهد شد.

بیژن و سوده انگاری فراموش کرده اند که چهار صد تن از نهصد نفری که در انتخابات امسال شرکت کرده اند با نظرات آنها مخالف میباشند. آیا قانونی و اخلاقی مینماید که دو عضو از هییت مدیره اینچنین پارتیزان وار در مورد موضوعاتی تنش زا و پر اهمیت در محافل عمومی اظهار نظر شخصی نمایند؟ در اینصورت باید بپذیریم که آنچه سال گذشته در رابطه با نحوه عمل رضا بنائی در حمایت از کاندیدای ایتالیائی تبار کرده ایم، ناروا و نا حق بوده است. از بخت بد تا به امروز دوره ائی نبوده است که کنگره از گزند عوارضی ناشی از مداخله در موارد سیاسی که به ایران مربوط بوده، و به اتحاد و همبستگی کامیونیتی لطمه میزنند در امان بوده باشد.

 

March 31, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

April 07, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

انتخابات - نقش اعضاء

انتخابات- کاندیدا ها

باید در نظر داشت که اعضای هییت مدیره، کاندیدا ها، آنهائیکه در فعالیت ها حضور داشته، و یا آنهائیکه به عمد و یا به سهو کنارگیری کرده اند، حتی آنهائیکه به عضویت کنگره در نیامده اند، در سازندگی و یا تخریب این نهاد و کامیونیتی، هر کدام به نسبت نقشی که به عهده گرفته اند، سهیم میباشند. خواسته و ناخواسته هر کدام به سهم خود از نتایج آن بهره گرفته و یا عواقب آنرا خواهیم پرداخت. چه بهتر که هر کدام در هر جایگاهی که قرار گرفته ایم آگاهانه تر به جریانات و نقش خود در آنها بنگریم.

 چرا کاندیدا ها باید عضویت در هییت مدیره را شرط خدمت بدانند. متاسفانه در سال های گذشته دیده ایم که کاندیدا های ناموفق، بعد از انتخابات دیگر در فعالیت های کنگره شرکت نمیکنند. تا به حال هم فقط  یکی از اعضای هییت مدیره ها بعد از پایان دوره دو ساله خود بار دیگر در انتخابات شرکت کرده است، که ناموفق میگردد. متاسفانه تا به امروز شرکت بسیاری از افراد در فعالیت های کنگره در سطح اجرائی، یا برای اهداف سیاسی در رابطه با ایران بوده، یا برای شناساندن خود به کامیونیتی جهت شرکت در انتخابات در کانادا، و یا برای گسترش شبکه ارتباطی در جهت کسب موفقیت های شغلی بوده است.

 

March 17, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

March 24, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

کنگره ایرانیان کانادا در آستانه " فصلی جدید؟!"

انتخابات ویژگی ها

بار دیگر شاهد هستیم که در فرهنگ ما شفافیت شعاری بیش نبوده، نظر خواهی بیشتر جنبه فرمایشی داشته، و آنچه کمتر به آن پایبند هستیم تعهدات میباشند. جلسات مشاوره و گفتگو با اعضاء دروغی بیش نبوده، بازنگری اساسنامه در جهت رفع موانع فراگیری این نهاد چه در "فصل قدیم" و چه در "فصل جدید" هدف نبوده است. باشد که اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه دریابند که چگونه بازیچه دست کسانی قرار گرفته اند که از روز اول پایان قصه را به این نحو میدانستند.

این را هم در نظر داشته باشیم که آنهائی که برای پیشرفت سیاسی - اجتماعی خویش به کنگره میپیوندند، در درجه اول نماینده منافع خود میباشند تا منافع کامیونیتی. همانطور که در گذشته و حال شاهد بوده و هستیم، این افراد آنجائیکه باید صدا و مدافع حقوق اعضاء باشند، سکوت اختیار کردن را ترجیح داده تا مبادا کسی را رنجانده و از این طریق مانعی در پیشرفت های آینده خود بوجود آورده باشند.

 

March 03, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

March 10, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

"گفت و شنید" حلال اختلافات

2- انتخابات کنگره ایرانیان - تاریخچه

بعد از اولین گردهمائی "گفت و شنید" کنگره ایرانیان که در نیمه دوم ماه ژانویه برقرار گردید، که مورد استقبال قابل توجه کامیونیتی قرار گرفت، انتظار داشتیم که این گردهمائی ها بصورت منظم و ماهی یکبار تکرار گردند. ولی متاسفانه به نظر میاید که این نوع جلسات گفتگو در اولویت های هییت مدیره قرار ندارند، و گردهمائی دوم در ماه فوریه برنامه ریزی نگردید.

جدی گرفتن انتخابات، بوجود آوردن گفتگو پیرامون آن، شرکت هر چه بیشتر افراد به عنوان کاندیدا و معرفی هر چه زود تر میتوانند در این رابطه کمک های موثری باشند. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در رابطه با انتخابات سال های گذشته به سایت همبستگی مراجعه شود.

 

February 18, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

February 25, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

1- اساسنامه کنگره ایرانیان

کامیونیتی آبستن کنگره ای دیگر است

آنچه بیشتر از هر زمان دیگر در کامیونیتی نیاز آن حس میگردد گفتگو میباشد، که متاسفانه با مشاهده گردهمائی اخیر کنگره ایرانیان مشخص شد تا چه اندازه آمادگی آن در میان ما وجود ندارد. مشکلات موجود در سطح هییت مدیره و عدم امکان حل آنها از طریق گفتگو، که با تصمیم کناره گیری رئیس کنگره در پایان امسال آشکار گشته اند، بیانگر وضعیت وخیم و عمق ماجرا میباشد.

در سال 2012 سه عضو هییت مدیره بعد از استعفا، اقدام به تشکیل نهادی مشابه کنگره ایرانیان نمودند، که به علت عدم فعالیت، جز یک وبسایت  بسیار مختصر چیزی از آن به جای باقی نمانده است. به نظر میاید که شرایط برای راه اندازی چنین نهادی نه تنها مهیا شده، بلکه نیازش هم احساس میشود.  چنین نهادی میتواند نه تنها بسیاری از مشکلات را حل نموده، بلکه رقابت، تحول و پویائی را به کامیونیتی باز گرداند. شکی نیست که نهادی همچو کنگره ایرانیان نمیتواند جوابگوی گرایشات کم و بیش سیاسی مختلف موجود در کامیونیتی باشد.

 

February 04, 2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

February 11, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

اهمیت نهاد سازی

کناره گیری رئیس کنگره ایرانیان

باید شهامت آنرا داشت که جامعه را آنطور که هست، لخت و عریان دید. برای آنی که هدفش فقط سازندگی، بوجود آوردن اتحاد و همبستگی، و محیطی کاملن در برگیرنده و نه حذفی میباشد ، این تنها راه برای آشنائی و رودرروئی با واقعیات و مشکلات میباشد. حتی اگر به این حقیقت منتهی گردد که اگراینکار ناممکن نباشد، بسیار طولانی و دشوار خواهد بود.

آیا عجیب نیست که برای راه یافتن به هییت مدیره  نهادی که در ظاهر هیچگونه منافعی نداشته و به عکس پر از درد سر میباشد، باید مبارزات انتخاباتی کرد؟ عده ائی برای تسلط بر آن لشکر کشی و حتی تقلب کرده، از جر و بحث و به هم تهمت زدن نیز دریغ نکنند؟

 

 

January 21,  2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما
January 28,  2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما
اعتراض به بزرگداشت خمینی و حمایت از عزاداران عاشورا

اینها کیستند، از کجا آمده اند،
 اینجا کجاست؟

نامه تعدادی از افراد کامیونیتی که بیشتر آنان را جوانان و دانشجویان تشکیل میدهند، به کنگره ایرانیان و تقاضای آنها به محکوم کردن برخورد نابجای تنی چند از افراد کامیونیتی به عزاداری عاشورا، و توهین آنها به عزاداران، در برخورد اولیه به نظر معقول میآید. در عوض، اینکه هییت مدیره موضع خود را نسبت به آنها، آزادی های اجتماعی، بیان و مذهبی، علنن ابراز کند،  سئوال برانگیز میباشد.

آنچه در رفتار آنهائی که گردهمائی اخیر را با صحنه زد و خورد های خیابانی به اشتباه گرفته بودند، دیده نشد، رعایت اصول اخلاقی و احترام به آزادی بود. با اینکه در اقلیت بودند تمام  سعی خود را کردند، که با بالا بردن صدای خود، به خود اختصاص دادن وقت جلسه، به هم قرض دادن زمان صحبت، به میان سخنرانی مخالفین پریدن، بر مسند قضاوت نشستن، استناد به خار و خس کردن، حکم صادر کردن و مجری آن بودن، مانع از شنیدن حقایقی گردند که شاید میتوانست آنها را از خواب غفلت و جهالت بیدار کند.

 

January 07,  2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

January 14, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

"آیا جامعه ایرانی می تواند در کانادا تاثیر گذار باشد؟

انفجار و انتهار

"گفت و شنید" با انتخاب چنین عنوانی برای بیستمین جلسه گفتگو های ماهانه خود، که قرار است شنبه این هفته برگزار گردد، اشاره به یکی از حساس و پر اهمیت ترین نکاتی میکند که مخاطبین اصلی اش میتوانند هییت مدیره های کنگره ایرانیان در درجه اول، و کلیه افراد کامیونیتی در درجه بعدی باشند.

در گفتگو های مفصلی که در این رابطه در سوشیال مدیا آغاز میگردد، شهرام سخن از "روشن شدن مرز، تیم، و گروه بندی ها" و آنچه "در پشت پرده" میگذرد سخن میراند. قافل از آنکه قلم همچو زبان در مرحله اول پرده گشای دستی میباشد که آنرا در خود میفشارد. و اگر صداقت در میان نباشد، کلام رانده شده بر زبان تا ابد آینه ای از چهره واقعی و ماهییت درونی ما میگردد.

 

January 07,  2015
با تشکر از  ایران استار

نامه سرگشاده به دکتر رضا مریدی
دعوت به همبستگی و گفت وشنود، نه جنگ ودعوا
دکتر شجاع الدین ضیا
ئیان

عحبا که ما همه از کمبود آزادی بیان در ایران مینالیم اما در کانادا که برای گفتگو در باره ایران بیشک از آزادی بیان کامل برخورداریم،  هنوز،  پس از ۳۵  سال ، گفتگوئی جدی و سازنده و نتیجه بخش در باره مهمترین موضوعات مربوط به ایران مشاهده نشده است. نکند که اشکال از رڑیم نباشد. از ماست که بر ماست.

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca