Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles 2020

 

December 31, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

چرا من نمیفهمم شما چی میگی؟

امروزه به سادگی میتوان از طریق اینترنت و سوشیال مدیا، بدون هزینه و با صرف اندکی وقت، حس کنجکاوی خود را نسبت به شناخت اولیه دیگران ارضاع کرد. از آن نظر که هفته گذشته شخصن با جناب وحیدی راد برخورد و گفتگوهای فیسبوکی داشته ام، به خود اجازه دادم که سری به صفحه فیسبوکی ایشان بزنم. کامنتی در زیرمطلب سه سطری مورخ دوم دسامبر ایشان نه تنها توجه من را به خود جلب کرد، بلکه لبخندی را نیز برلبانم نشاند. از این رو آنرا سرمقاله این نوشتار که به آن همچو پایان و آغازی مینگرم، ساخته و امیدوارم که شما را نیز به وجد و تعمق وادارد.

 

 

 

December 24, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

اولین نشست اعضای کنگره

 ایرانیان به دعوت کارزار تغییر

در تعریف، کنگره نهادی غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر جانبدار میباشد که در جهت منافع کامیونیتی فعالیت میکند. ولی در عمل تا امروز نهادی بوده که فقط سیاسی، جانبدارانه و در جهت منافع گروه های خاصی عمل کرده است. اشکال کجاست؟ تا امروز اساسنامه را مقصر دانسته ایم که به اندازه کافی غل و زنجیر برای کنترل هییت مدیره ها در نظر نگرفته است. آیا سیزده سال وجودیت و فعالیت، تعریف واقعی تر از این نهاد در اختیار ما نگذاشته است؟ آیا یک فعال مهاجر گریخته از وطن میتواند غیر سیاسی بیاندیشد، بگوید و عمل کند؟ اگر تا دیروز فقط مخالفین با رژیم دارای سازمان های سیاسی خود بودند، به همت هییت مدیره های چهار سال گذشته، هواداران رژیم نیز منسجم شده و اولین تشکیلات رسمی و علنی خود را صاحب شدنده اند.

 

 

December 17, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

December 18, 2020

انتخابات 2020 کنگره ایرانیان

در حرف و شعار به دنبال بازگشایی سفارت هستیم تا پدر و پدر بزرگ ها، مادر و مادر بزرگ های ما راحت تر مسافرت کنند. با تحریم ها مخالفت میکنیم و کل اوقات این نهاد را که برای خدمت و کمک به ایرانیان کانادا برپا شده است را به آن مشغول میکنیم که عزیزانمان در ایران کمتر دچار مشکلات شوند. ایکاش فقط به ما آموخته بودند که هدیه دادن چراغ منزل به مسجد، خطاست.

 

اولین نشست اعضای کنگره

 ایرانیان بعد از انتخابات ۲۰۲۰

- از اینکه امیر حسین شریف در جمع ما بود بسیار خوشحالم و امیدوارم که ایشان و افراد بیشتری از پویش در آینده مانند ایشان عمل نمایند.
-از ابتکار عمل هنرمندانه یکی از عزیزان که هنگام اظهار نظر امیرعزیز لازم دید که از سیفون توالت استفاده کند نیز بسیار خوشنودم. ادب لازم است ولی نباید این سوء تفاهم را بوجود آورد که دیگران احمقند.

 

 

December 14, 2020

قدم بعدی
فراسوی انتخاباات ۲۰۲۰

به همت هر دو جناح تعداد اعضای کنگره به بالاترین سطح خود یعنی ۳۵۰۰ نفر، در تاریخچه ۱۳ ساله خود رسیده است. به همت هر دو جناح، انتخاباتی با مشارکت ۹۳٪ اعضاء که برای ناظرین و مجریان قابل تقدیر بود، برگزار شد. به همت هر دو جناح کنگره به بالاترین حد توانایی خود تا امروز رسیده است. و مهمتر از همه، به همت رودررویی های کم و بیش دموکراتیک هر دو جناح، حجاب از چهره معدود افرادی برانداز نما که در میان مخالفین صادق رژیم، لانه امنی برای خود برپا کرده بودند برداشته شد. جای دارد که کامیونیتی برای این مهم ارزش قائل شده و در نظر داشته باشد که عده ای ماهییتن حضوراجتماعی شان منفی، مخرب و در ضدیت با دموکراسی است.

 

 

December 10, 2020
با تشکر از نشریه شهرما


من به آرزوی خدیر رای میدهم!!

از قضا، آرزو در کمپین تلفنی خود با کسی سخن میگوید که شناختی از من و فعالیت هایم داشته است. آرزو به جای اینکه از کرده های خود بگوید بیشتر به کاندیدا های کارزار که آنها را تحریم چی، جنگ طلب معرفی میکند میپردازد. زمانی که از کاندیدا های مستقل و بخصوص مهدی شمس از ایشان سئوال میشود، خانواده من را مجاهد میخواند.

آخر چرا؟ آیا پیوستن به هییت مدیره این قدر پر اهمیت است؟ آیا با تخریب دیگران میتوان کارنامه خود را تزیین کرد؟ چرا باید آنقدر در فعالیت های کامیونیتی بیگانه باشیم، که در کمپین انتخاباتی خود مجبور باشیم از دیگران بگوییم؟ چرا فعالیت هایمان در کنگره میبایست با پیوستن به هییت مدیره آغاز گردند؟

 

 

December 06, 2020
 

در رابطه با انصراف سوشیانت زنگنه پور، چنگیز خان هایی
 عکس العمل هایی از خود نشان داده اند،  و علی چنگیزی مقاله ای
در هفته مونترال منتشر کرده است که چنین پاسخی را میطلبند.

پاسخ به چنگیزی و دیگر چنگیزک ها

- که ضعف فرهنگی خطاست، که طلب میکند پوزش و تلاش،
 - که عجز،  فقر و فلاکت فرهنگی هست گناه، مستحق جزا،
- که خباثت و رذالت فرهنگی خود جزاست، که ملتی نامرد بر خود میکند روا.


 

 

December 03, 2020
با تشکر از نشریه شهرما


من هم یک بهایی ام

کنگره ایرانیان را با دانشگاه مقایسه کرده بودم که در آن دموکراسی را میاموزیم. آن خطایی بیش نبود. نه به تقصیر، نه از غرض و یا که به عمد، که در زمانی صورت گرفت که هنوز اثراتی از صدق، صفا، و صمیمیت در میان بود. در زمانی بود که آنکه به ما گقت که اگر ناراضی هستید به خانه هایتان بازگردید، چند روزی طول نکشید که با پوزش نامه ای دردست به دور شهر میگشت. در زمانی بود که آنانیکه فارس را عرب خواندند، راه فرار را در خوش آمدگویی روز نو در نیمه شب یافتند.

اما چه شد که رذلمان خواندند و آب از آب تکان نخورد، جز اینکه سر ما خم تر بشد. کار به جایی رسیده است که آنهایی که به حمایت از حقوق ابر و باد و مه و خورشید و فلک همت کرده اند، فرمان یورش و تاراج میدهند، چون دریافته اند که خانه ما را نه در و پیکر، که صاحب خانه ای نیست. و ما در عوض، سر موذن را به دار میدهیم که مبادا خفته ای را آزرده باشیم.

 

 

November 26, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

در عزای سلیمانی

مقاله دیگری را برای این هفته با همین عنوان تهیه کرده بودم، تا آتشی در کف آن بیخردانی بگذارم که یک سرمقاله، عکس، و یا مطلب هضم نشده ای برایشان کافیست تا به جان این و آن بیافتند. هفته گذشته این بیخردان چند توییتی که از معنا و محتوایش ذره ای درک نداشتند، و چند تصویری که اصلن ربطی به منتشر کننده آن نداشت را، چه بسا برای مجازات جوانی که افتضاح سبز را بر ملا کرده است، بهانه ای قرار دادند، و با راه اندازی هیاهو، بی شرمی را به حدی رساندند که برای کارزار تغییر تعیین تکلیف کرده، و خواهان برکناری آن جوان از نامزدی در انتخابات شدند. ایکاش که بی شرمی شان در همین حد خاتمه مییافت.

 

November 19, 2020

 

سلمان سیما تعیین تکلیف میکند!

در تعجبم که چرا متوجه خطر نمیشویم. نه خطری که حاصل فعالیت های بیژن احمدی، محسن خانیکی و یونس زنگی آبادی میباشند که همانا برپائی نایاک شعبه کانادا میباشد. نه خطری که با افزایش حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا صورت میگیرد که حاصلش از بین رفتن امنیت جانی، روحی و روانی ما و خانواده هایمان خواهد بود. بلکه بزرگترین خطر، رشد فرهنگ جمهوری اسلامی است که زمینه های آن در ما ایرانیان آماده تر میباشد. ولی وقایع اخیر و رفتار تنی چند از افراد برجسته جامعه بزرگتر، زنگ های خطری بیشتری را به صدا در آوردند، که نشان از آمادگی آنها نیز میباشد.

 

 

November 19, 2020

نامه سرگشاده به مهدی امین
درد دلی با براندازان
این نوشتار، با یاد مهدی امین، همچو دعوتی نمادین در 20 نوامبر، آخرین روز پیوستن به کنگره، جهت رای گیری در انتخابات 13 دسامبر 2020 برای براندازانی که تا این لحظه کنگره را بایکوت کرده اند ارسال شده است. اگر شما هم فرد خاصی را در نظر دارید که شاید لازم باشد این پیام را دریافت و یا اینکه دوباره دریافت کند، دریغ ندارید.

 

November 19, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

انتخابات 2020 کنگره ایرانیان (2)
فقط امروز و فردا

آری، فقط امروز پنجشنبه و فردا جمعه وقت باقیمانده است تا به عضویت کنگره در آییم. هر چقدر که از اهمیت این نهاد بگویم باز کم است. نهادی که بعد از سیزده سال از وجودیتش، و بعد از چهل سال حضور در کانادا، تازه متوجه میگردیم که از چه اهمیت بالائی برخوردار است و ما آنرا تا به حال نادیده گرفته بودیم. نهادی که از روز اول همچو یتیمی با آن رفتار شده است. حتی بنیانگذاران، از همان روز های اول همچو بیگانه ای با او برخورد و خیلی زود رهایش کردند. یتیمی که هر سال عده ای قیومت آنرا به عهده گرفته تا در جهت اهداف و منافع خود از آن سوء استفاده نمایند.

 

November 15, 2020

کوروش عزیز و کوروش های دیگر!

درد من از خودیست. از کوروش و کوروش هاست، از ایمان و سلمان و بهرنگ هاست، از بنائی ها، از آرشاک ها، نامور ها، از زرهی ها و الماسی های شهرماست. شرم دارم که بیشتر از این نام برم که همین کافیست که کمی آرام بگیرم. شرم دارم که با داشتن چنین افرادی در جبهه خود باید شاهد باشیم که جوانک هائی برای دفتر حافظ منافع رژیم در قلب دل شهرما متولی تعیین کنند. سه نفر از آنها که جوهر امضای شان زیر اعتراف نامه خلافکاری هایشان هنوز خشک نشده، از شهر ما میباشند. جسارت این خلافکاران فقط برخاسته از جهالتشان نیست بلکه از عجز ماست که آنزمانی که باید به خروش آئیم با هزار توجیه و بهانه به سوراخ ها پناه میبریم. آری آنها از رقابت، گل زدن را خوب آموخته اند، آنهم به یاری چند صد خودفروخته به منافع و یا جهالت.  

 

November 12, 2020
با تشکر از نشریه شهرما

انتخابات 2020 کنگره ایرانیان (1)
قدم اول - عضویت
..

انتخابات امسال  بیشتر به یک رفراندم شباهت دارد تا با نه گفتن به ادامه نحوه تفکر و اعمال ناموفق هییت مدیره های چهار سال گذشته، و آری گفتن به تغییر و تحولی بنیادین این نهاد در مسیر واقعی خود قرار گیرد.  تا کنون 9 کاندیدا از "کارزار تغییر"  و 2 کاندیدای مستقل که همگی از مخالفین هییت مدیره فعلی میباشند تمایل و آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات امسال اعلام نموده اند. طبق روال همیشگی هییت مدیره های چهار سال گذشته که با شفافیت همخوئی ندارند، کاندیدا های حامی آنها تا این تاریخ خود را معرفی نکرده اند.

 

 

November 11, 2020

نامه سرگشاده به ...
 رهبران، افراد سرشناس، مبارزین قدیمی، رسانه ها و دلسوزان کامیونیتی و ایران عزیز

زمانی که به نام افرادی که این نامه را برایشان میفرستم، و به درد دل و پیام خود میاندیشم، تنم میلرزد که چگونه امکان دارد با وجود چنین افراد و چنین تجربه هایی، کامیونیتی ما بازیچه دست جوانانی قرار گیرد که هنوز جوهر مدارک تحصیلی شان خشک نشده است، و  تشخیص میان راست و چپ، صحیح و خطا، اخلاق و بی قانونی، برایشان مشکل است. که به نام شما بزرگان در مجلس سنا حضور یابند، با دولتمردان تماس بگیرند، کنفرانس های خبری پارلمانی  ترتیب دهند و خواسته های جمهوری اسلامی را به نام خواسته های ما گریختگان از چنگال ستمگران رژیم مطرح کنند..

 

November 08, 2020

اولویت شناخت و شناسائی افراد

انتخابات امسال کنگره که در سطح کانادا برگزار میشود باعث گردیده که عوامل جدیدی پدیدار گردند که یکی از آنها حضور افراد ناشناخته از شهرها مختلف در فعالیت ها و گفتگو هائیست که در سابق به صورت محلی برگزار میشد. امیر نعیمی، امیر حسین شریف، لیلا غفاری، مهدی دریس زاده، محسن رستمی چهره های جدیدی میباشند که حضور فعال آنها  در سوشیال مدیا احساس میشود. غیر از مهدی دریس زاده که ساکن ونکوور است مابقی در مونترال میباشند.

 

October 28, 2020

درد دلی با سعید سلطانپور

زمانی که با کامنت شما در رابطه با مهدی امین مواجه شدم، به حیرت فرو رفتم و از خودم پرسیدم که یک انسان چقدر میتواند، حقیر، پست، رذل، کریه، زشت سیرت، قبیه و وجودش پر از کینه و خشم و نفرت باشد که به رفتگان هم رحم نکند. خیالت راحت باشد که قبل از ارتکاب گناه من بخشیده ام. برایت دعا کردم ولی هیچ دعائی مستجاب نخواهد شد مگر اینکه خود فرد طلب کند. فکر میکردم در شما اگر فهم و شعور نیست حداقل اندکی معرفت و جوانمردی هست. افسوس که از این دو هم اثری در شما نیست.

 

October 24, 2020

 

نامه سرگشاده به .....
 سلمان سیما، بهرنگ رهبری و ایمان کمالی سروستانی

به نظر من در این مرحله لازم است که بیشتر به خود و ضعف هایمان توجه کنیم. به بررسی رفتار خودی ها بپردازیم. با کمی دقت به ساختار و لایه های زیرین آن، دریابیم که رسانه ای همچو شهروند با در اختیار گذاشتن میکروفون خود به بهرنگ رهبری عزیز، سیاست مداران با حمایت از سلمان سیما دوست داشتنی از طریق شرکت در تظاهرات برگذاری ایشان، و هوادارن باهمستانی و  ایمان کمالی سروستانی گرامی با وهم و خیالات خود،  نادانسته تیشه به ریشه میزنند. البته که مشکل ما به این سه مورد خلاصه نمیشود، ولی برای شروع کافی میباشند تا در مرحله ای دیگر به شکل گیری نابسامان کامیونیتی بواسطه فعالین سیاسی و فعالیت های چهل ساله شان بپردازیم.

 

 

October 23, 2020

انسانی از میان برداشته شد!

و من بسیار نوشته ام. بیشتر از آن اندیشیده ام. نمیتوانم که در باره مهدی ننوشته باشم. نوشتم تا حک و ثبت کنم. مینویسم تا درد خود را با نوشتن، صد چندان کنم. مینویسم تا بلکه بغضم به فریاد و خشمم به عمل مبدل گردد. مینوسم تا اشگ هایم سرازیر شوند. مینویسم تا با چشمهای بسته بیاندیشم. مینویسم تا این فاجعه نه تنها دلسردم نکند بلکه عزمم را صد چندان کند و نسبت به یک انسان که او هم مثل تک تک ما امید داشت که روزی به کشورش باز گردد و آنرا از نو آیاد ببیند، ادای احترام کرده باشم.

 

October 21, 2020


یک سرخوردگی دیگر
نامه سرگشاده به ......

 نمیدانم چرا این برنامه میبایست اینچنین غیر شفاف و امنیتی برگزار گردد. فقط چهار نفر پانلیست ها میتوانستند از سئوالات حضار مطلع گردند و تصویرشان دیده شود. در صورتیکه آشنائی با سئوالات دیگران خود میتواند قابل توجه و آموزنده باشد و دیدن تصویر یکدیگر حس تعلق به یک نهاد مشترک را افزایش دهد. تعداد و اسامی شرکت کنندگان مخفی نگاه داشته شده بود، دلیل آن چه بود؟ چرا هییت مدیره میبایست برای خود و حامیانش امتیازاتی را قائل گردد و دیگران بخصوص مخالفین خود را بیگانه پنداشته و آنها را از حقوق مسلم و برابر محروم کند؟ اینرا هم باید در نظر داشته باشیم که اینگونه اطلاعات و بخصوص سئوالات و نظرات حضار که مخفی نگاهداشته شده بودند، بخشی از این جلسه بوده که میبایست به حکم دادگاه در اختیار اعضاء قرار گیرند.

با تشکر از  شهرما
April 02, 2020

کمیته تحقیق
فعالیت های چهار ساله هییت مدیره های کنگره ایرانیان

به علاوه، زمان کمیپن های انتخابی میباشد و اینجانب نیز یکی از کاندیدا های انتخاباتی امسال هستم. از آنجائیکه امکان دارد بعضی از نامزدهای انتخاباتی با گذشته این نهاد کمتر آشنایی داشته باشند، و اینجانب قصد رقابت با هیچکدام از آنها را ندارم، مطمئنن این اطلاعات برای آنها نیز میتواند مفید قرار گیرند. در ثانی جلب توجه، موافقت و تشویق آنها به مشارکت در یکی از برنامه های سال آینده اینجانب، چه با پیوستن و یا عدم پیوستن به هییت مدیره، که تشکیل کمیته تحقیق در باره فعالیت های هییت مدیره ها در چهار سال  گذشته است را میتواند به همراه داشته باشد.

 

با تشکر از  شهرما
April 02, 2020

حقیقت، باوری بیش نیست!

وضعیت کنونی ایجاب میکند که این باور را در خود تقویت کنیم که چه بسا این آخرین پندار، گفتار و کردار ما باشد. در چنین حالت، به چه میاندیشیدیم، آخرین کلمه ای که بر زبان میاوریم چه خواهد بود، و اگر توانی در ما باقیمانده بود چه میکردیم؟ اگر تصور لحظه آخر برای ما ناممکن بنماید، همدردی، همدلی و یگانگی با صد ها انسان که در همین لحظه در این موقعیت قرار دارند، بیشک صدق و خلوصی را در ما بوجود میاورند که بر باورهایمان، یعنی حقیقت از یاد رفته ای که همیشه با ماست تاثیر بگذارند.

 

با تشکر از  شهرما
March 26, 2020

در جستجوی راه حل

در طول شب، تا زمانیکه روشنایی بازنگردد، هر کسی مختار است که به فراخور باورهای خود اشباح را تفسیر و تعبیر کند. بیداری اگر فرورفتن در خواب دیگری نباشد ما را با واقعیات آشنا میسازد، ولی تا آنزمان، باور هایمان تنها حقایقی میباشند که به آن دسترسی داشته و مسیر ما را مشخص میکنند. تحت تاثیر انسان، کره زمین در شرایطی قرار گرفته است که اگر تغییر و تحولی در رفتار و روابط ما نسبت به یکدیگر و محیطی که هستی ما به آن وابسته است بوجود نیاید، میبایست انتظار عواقب وخیمی را داشته باشیم. چه بسا که درس و پیامی که استاد کرونا امروز برای ما دارد، همانا هشداریست که اگر شنیده نشود، از هم اکنون میبایست خود را برای زنگ خطر بعدی به مراتب فجیع تر آماده سازیم.

 

با تشکر از  شهرما
March 19, 2020

امنیت و ایمنی

سخن گفتن از خطری که هواداران جمهوری اسلامی میتوانند در کانادا برای امنیت ما بوجود آورند، زمانی که کرونا ما را در مقابل مرگ و زندگی قرار داده است، بی معنی، بی ارزش و حقیر مینماید. چه خوب میشد که در فرصت اجباری به دست آمده کمی عمیق و انسانی تر به روابط خود درجامعه میاندیشیدیم. با این امید که کرونا در هرکدام از ما آنچنان تاثیری را بوجود آورد که در پایان، به گونه ای دیگر بیاندیشیم و عمل کنیم.


 

با تشکر از  شهرما
March 12, 2020

 

"آه دل حامد ها"!

اگر حامد عزیز، در مطلب مورخ دوم مارچ،  کنگره را مخاطب قرار نداده بود و نمیپرسید که "کنگره‌ی ایرانیان کانادا این روزها کجاست؟" اصلن به خودم اجازه نمیدادم که از خانواده قربانیان نیز در رابطه با مقابله با نفوذ و حضور جمهوری اسلامی در کانادا، در ویدئو دوم کمپین انتخاباتی خود، طلب کمک نمایم. نامه سرگشاده به سوده قاسمی، استقبال و دعوت از حامد عزیز جهت نامزدی در انتخابات کنگره توسط بسیاری از آنهائیکه از زمان وقوع آن فاجعه تلخ همدل و همره ایشان شده اند، میتواند نشان از رسالتی باشد که بالهای خود را بسوی ایشان، جهت رساندن فریاد و آه دل حامد ها به گوش جهانیان، گشوده اند. و شاید هم، نه تنها با هدف شکست مفتضحانه رژیم در انتخابات، بلکه برای بیشترین عدالتخواهی از طریق بوجود آوردن اتحاد، همبستگی، همصدائی و بازگرداندن صمیمت، خلوص، اعتماد و صداقت از میان رفته در کامیونیتی، باشد.

 

با تشکر از  شهرما
March 5, 2020

 

 

داریوش و مهرداد و کرونا

مهرداد آرین نژاد، پایه گزار و مدیر تیرگان، در توضیحات خود در صفحه فیسبوکی اش، در عکس العمل به اعتراضات به خود در رابطه با اجرای برنامه سالیانه نوروز، به یکی از نکات پر اهمیت اشاره میکند. ایشان از "کمبود آگاهی و نبود درک درست در جامعه ایرانی" در رابطه با کرونا میگوید. زمانی که مهرداد از کلمه "آگاهی" سخن میگوید، آیا منظورش عدم اطلاعات کافی و یا عدم وجود آگاهی جمعی است؟

در نوشته های خود به کرات از اطلاع رسانی و بوجود آوردن آگاهی استفاده کرده ام و در ذهن خود این دو را متمایز میبینم. فرق این دو در چیست؟ آیا اطلاع رسانی به خودی خود آگاهی جمعی بوجود میاورد؟ چه عواملی در بوجود آمدن آگاهی جمعی تاثیر گذار میباشند؟

 

با تشکر از  شهرما
February 27, 2020

منشور ارزش ها و اصول کنگره ایرانیان

عدم اشاره به این مورد، که نکته اساسی مخالفت با هییت مدیره های چهار سال گذشته بوده و هست، چه در پلاتفرم "شفق" و چه در پیش نویسی منشور، باعث تاسف است. به نظر میاید که این عزیزان یا به حساسیت شرایط کنونی پی نبرده و یا اینکه از نظر استراتژی تشخیص داده اند که سرپوشی به وخامت وضعیت فعلی باعث جلب افراد بیشتری به این انتخابات باشد. در صورتیکه انتخابات امسال رفراندمیست جهت نه گفتن به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا. روش عمل و نگرش ما هر چه باشد، طرف مقابل در پی تقویت شبکه ارتباطاتی، جذب نیروی های همراه، با هدف حفظ تسلط بر این نهاد، و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در کانادا است.

 

با تشکر از  شهرما
February 20, 2020

"هییت مدیره فعلی نماینده ما، اینوری ها نیست!"

با وصف مشخص شدن خلافکاری های هییت مدیره در دادگاه، بعد از شکایت چهار تن از اعضای کنگره، نایب رئیس این نهاد، پویان طبسی نژاد، با حضور در سوشیال مدیا و رسانه های کانادایی، مادام به انتشار عقاید شخصی و مطالبی به نام کنگره و بر خلاف واقعیات و بر علیه فعالان اجتماعی ادامه میدهد. فرزین روحانی یکی از فعالان اجتماعی کامیونیتی، در تاریخ 15 ژانویه اقدام به تهیه طوماری تحت عنوان " هییت مدیره فعلی نماینده من نیست" موفق به جمع آوری بیش از 1900 امضاء میگردد. ایشان در این طومار که مخاطبانش رسانه ها و سیاستمداران کانادایی میباشند نگرانی خود را نسبت به نظرات هییت مدیره کنگره ایرانیان در رسانه ها در باره سیاست هایی که به ایران مربوط میشوند اعلام میدارد.

 

با تشکر از  شهرما
February 13, 2020

عوامفریبی و ساده لوحی

نمیدانم بیشتر از کدام بنالم. از آنی که عوام فریبی میکند و یا آنی که ساده لوحی اش عامل گسترش فرهنگ عوامفریبی است. از آن بد تر، حالتیست که خود عوامفریب طعمه کسانی قرار میگردد که از ساده لوحی او سوء استفاده میکنند. طبق روال همیشگی سعی دارم که از جنبه های فلسفی و تئوری کاسته و به مواردی بپردازم که هر روزه اکثر ما با آنها در گیر هستیم. سوشیال مدیا، یا بهتر بگوییم دانشگاه و آزمایشگاه انسان شناسی، این امکان را در اختیار ما گذاشته است که با کمی توجه، از طریق تصاویر مجازی خود و دیگران، به ماهییت درونی افراد پی ببریم. عرف رسانه های حقیقی ایجاب میکند که محدودیت هایی را در نام بردن افراد و صراحت گوئی رعایت کنیم. از آن نظر که در رسانه های مجازی آزادی و امکانات فنی بیشتری وجود دارند، با در اختیار گذاردن لینک های مربوط به موضوعات مختلف، میتوان مستند و صریح تر سخن گفت.

 

با تشکر از  شهرما
February 06, 2020

"تورنتو، کجا میشه رفت رای داد؟"

قصد داشتم به گفتار هفته گذشته تحت عنوان "ما وسطی ها" در رابطه با شکل گیری های اخیر در کامیونیتی و لازمه تغییر در نگرش ما نسبت به آنها ادامه دهم که با مطلبی در فیسبوک برخورد کردم که مسیر افکارم را تغییر داد. میلاد، یکی از اعضای صفحه گفتگو "تریبون آزاد" در فیسیوک با حدود شش هزارعضو، مطلب یک جمله ای که مبدل به تیتر این مقاله شد را به اشتراک میگذارد. ایشان که به نظر میاید از فحش خوردن ابائی ندارد، کاملن بر آنچه میکند آگاه بوده و انگاری از طریق همین رفتار های تحریک کننده موفق شده که بیش از 4000 دنبال کننده داشته باشد. این مطلب هفت بار به اشتراک گذاشته شده و بیش از صد کامنت که اکثرن اهانت میباشند دریافت کرده است. با مراجعه به صفحه شخصی میلاد میتوان مطمئن بود که ایشان یک شخصیت حقیقی، تحصیلکرده و از شواهد برمیاید که میتواند مخالف رژیم هم باشد.

 

با تشکر از  شهرما
January 30, 2020

 

 

ما وسطی ها

پاکسازی صفحات فیسبوکی از طریق حذف مطالب، کامنت، دوستان و کاربران، چه در صفحات شخصی و چه در صفحات عمومی به انداز کافی قابل اهمیت میباشند که نادیده گرفته نشوند. اولن جای تاسف است که فیسبوک از کلمه "دوست" در نامیدن کسانی استفاده کرده، که بدون آنکه شناختی از هم داشته باشند به یک کشمکش مجازی میپردازند. اگر پاکسازی در صفحه شخصی با حذف یک دوست، حتی مجازی، صورت بگیرد باید پذیرفت که به حرمت این کلمه بی احترامی شده است. اگر پاکسازی در یک صفحه عمومی با خصومت باشد و به خصومت بیشتر بیانجامد، ایکاش که اصلن ارتباطی برقرار نمیشد.

 

با تشکر از  شهرما
January 23, 2020

 

 

 

طومار، طومار، طومار

آنچه مرا برانگیخت که این نوشتار را تهیه کنم، نحوه عمل عزت مصلی نژاد است که خود درسی است از کسی که ورای هیاهو وجنجال، بیشترین ها را نه فقط برای ما ایرانیان بلکه برای بسیاری از رنجدیدگان اقوام دیگر کرده است. عزت نامه را به تنهایی و در تنهایی نوشت ولی قبل از آنکه از ما بخواهد نام خود را به آن اضافه کنیم، آنرا در اختیارمان قرار داد و از ما خواست که نظر خود را با او در میان بگذاریم و در تکمیل نامه دست به دست او دهیم. او داوطلبانه به نحوی عمل کرد که کنگره به حکم وظیفه میبایست رعایت کند. متاسفانه هییت مدیره های چهار سال اخیر به گونه ای عمل کرده اند که نه تنها اعتماد و اعتبار خود را از میان برده اند، بلکه آنچنان اذهان عمومی را مسموم ساخته اند که اگر به گونه ای عمل میکردند که عزت عمل نمود، باز با شک و تردید به آن مینگریستیم و رغبت نمیکردیم نام خود را را به آن اضافه کنیم.

افسوس و صد افسوس که چنین فجایعی نیز آدمیت را در ما بیدار نمیکنند.

 

با تشکر از  شهرما
January 16, 2020

 


کشتار، کشتار، کشتار

با تشکر از تیرگان که نه تنها یکبار دیگر باعث افتخار ما ایرانیان در چنین لحظات حساس در جامعه کانادایی شد، بلکه این امکان را بوجود آورد که بتوانیم در کنار هم، همدلی و همبستگی را برای مدتی هر چقدر کوتاه تجربه کنیم. اما ایکاش ما که سی دقیقه تاخیر را با متانت تحمل کرده بودیم، با آن خانمی که خارج از برنامه بر روی صحنه رفت، به گونه ای دیگر برخورد میکردیم. قبل از اینکه با کف زدن های خود مانع آن گردیم که سخنانش به گوشمان رسد، به او اجازه میدادیم که حرفش را بزند که حداقل متوجه گردیم که کیست، دردش  چیست، و از چه میگوید. اگر این فرد یکی از بستگان قربانیان میبود، آیا باز هم مانع او شده و اینچنین برخورد میکردیم؟ آیا لازم است که حتمن کسی را از دست داده باشیم تا کاسه صبر و تحملمان با مشاهده آنچه پیرامونمان میگذرد لبریز گردد؟ با علی احساسی و مایکل پارسا گریستیم، چه اشکالی وجود داشت که سنگ صبور بیگانه ای باشیم و لحظاتی هم با فریاد او همصدایی کنیم؟ اگر در چنین لحظات و چنین حال و احوالی از آن عاجز باشیم، چه باید اتفاق بیافتد که بنی آدم اعضای یکدیگرند را تجربه کنیم؟

 

با تشکر از  شهرما
January 09, 2020

 


 

 
همبستگی، گذشتگی از خود میطلبد

خواندن سرود، حضور پرچم و نحوه برگزاری این گردهمایی ها، رنگ و بوی ناسیونالیزم، همان آفتی که صلح جهانی را امروز به خطر انداخته است، دارند. امیدوارم که با جلب توجه برگزارکنندگان، سخنرانان، افراد برجسته و سرشناس و آنهاییکه در این گردهمایی ها شرکت میکنند، بتوانیم  تغییر و تحولاتی را در این زمینه بوجود آوریم. وگرنه با گرایشات ناسیونالیستی اینوری ها، و اسلام گرایی آنوری ها، خاموشی اکثریتی اکثریتی امری طبیعی است. خیزش اخیر مردم ایران، افزایش بی حد خطر جنگ، الزامی میدارد که هر حرکتی، گردهمایی، و تظاهراتی با هدف اصلی افزایش مشارکت مردم صورت بگیرند. که غیر از این، تاثیر گذاری در اذهان عمومی جامعه بزرگتر، دولتمردان و سیاستمداران، رسانه های سراسری، و مردم ایران ناممکن مینماید. توجیه، توضیح، استدلال و استناد ما در هر موردی هر چقدر محکم صالح و دلنیشین باشند، اگر آن مورد کوچکترین تفرقه ای را میان افرادی که در مخالفتشان با جمهوری اسلامی شکی نیست، بوجود آورد، باید که کنار گذاشته شود. اگر باور داریم که فقط اتحاد و همبستگی قادر به فرو آوردن پرچم جمهوری اسلامی است، پرهیز از نمایش هر سمبلی در گردهمایی هایمان را باید با روح و دل و جان بپذیریم.

 

 

با تشکر از  شهرما
January 02, 2020

 


 

 2020

دگر اندیشی کنگره - باهمستان سازی

قصد نداشتم که اصلن از این نکات منفی و ناامید کننده سخنی به میان آورم، ولی اگر نگوییم، مطرح و توجه نکنیم، مشکلات به خودی خود رفع نمیشوند. بلکه باید گفت و آنهم با صدای بلند، تا همه از جمله خود ما بشنویم. جای تاسف است زمانی که آنور دنیا جوان هایمان از همه چیز حتی جان خود میگذرند، اینور دنیا ما نمیتوانیم بر منیت خود حتی برای چند ساعت غلبه کنیم.

همانطور که گفتم، آنچه و آنطور که میگذرد برای من پر اهمیت اند. به دنبال تک تک چهره های کلیدی و سرشناس سیاسی بودم تا خاطرم راحت گردد که همه گرایشات در این توافق شرکت داشته اند. جستم، از این و آن پرسیدم، ولی افسوس رضا بنایی، فرد  دوم پر نفوذ سیاسی کامیونیتی را نیافتم.

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca