Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Articles 2022

 

December 29, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

انقلاب درون

اگر رژیم از طریق تن پوش زنان، بیش از چهل سال ملتی را در رفتار روزمره اش در بند نگاه داشت، هر کدام از ما هم از طریق حجاب جهالت، آنی را در بند داریم که تا رها نگردد، نام انسان بر خود داشتن را بر ما حرام میسازد. و تا این رهایی صورت نگیرد، چه بصورت فردی و یا جمعی، به دور خود خواهیم چرخید و امیدی برای بشر و بشریت نخواهد بود.

از جهالتی نمیگویم که بتوان از طریق دانش، سواد و کتاب آنرا برطرف کرد، و یا اینکه تاریخ بشریت را به ظلم، خشم، بیعدالتی و خونخواری آلوده کرده است. بلکه جهالتی را در نظر دارم که حاصل حجاب میان "من" و "خود" است و تا از میان نرود، از بند رها نخواهیم شد. از حجابی میگویم که تا کنار زده نشود، آدمیزاد به انسان و آزادی به آزادگی مبدل نخواهد شد.

 

 

December 22, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

اعلام کاندیداتوری در انتخابات ۲۰۲۳ کنگره ایرانیان

یکبار دیگر به هییت مدیره کنونی یادآور میشوم که فرصت را از دست ندهد و با استعفای نمادین هم که شده، همراهی خود را با یک کار انقلابی در کامیونیتی به اثبات برسانند و این امکان را بوجود آورند تا گذار دموکراتیک را تمرین کنیم و ورای رقابت و رودررویی های انتخاباتی، بتوانیم به تشکیل هییت مدیره ای بپردازیم که کلیه گرایشات در آن حضور داشته باشند.

امیدوارم که سناریوی سال ۲۰۱۶ از نو تکرار نگردد و بیژن احمدی دیگری، با استفاده از شرایط خاص به تشکیل هییت مدیره ای نامنتخب نپردازد و برای مدتی دیگر، این نهاد را به کجروی وا ندارد.

ایکاش انتخابات سال ۲۰۲۰ دراین زمان و این شرایط برگزار میگردید که بیشک آن نهاد، مسیر دیگری را میپیمود. و ایکاش آنچه امسال در کامیونیتی صورت گرفت، چهل سال پیش اتفاق میافتاد که بیشک نتایج آنرا میتوان فقط در رویا تصور نمود.

 

December 15, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

سقوط جمهوری اسلامی

البته نه به مقیاس آنچه در ایران گذشته و میگذرد، در جوامع خارج از کشور نیز، حامیان، وابستگان و عوامل رژیم حضور داشته و در بوجود آوردن تفرقه، تخریب و ممانعت از همصدایی، خدمت و همیاری در جهت بوجود آمدن کامیونیتی های توانا که میتوانستند در این روزها کمک های بیشتری به مردم ایران کنند، بسیار موفق بوده اند.

با اینگونه افراد، اکنون چه باید کرد؟

جهت حفظ اتحاد، همبستگی و همصدایی، و با در نظر داشتن جامعه آزاد و دموکراتیکی که در آن زندگی میکنیم، تعرضات این قبیل افراد از حامی عقیدتی گرفته تا عامل مزدور، هر چه در گذشته بوده، قابل گذشت است، به شرط آنکه به جبران خطاهای خود تمایل داشته و قدمی هم بردارند.

 

 

December 08, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

کالبد شکافی (۲+۱) نشست ( بخش دوم)

با تمام این اوصاف، هییت مدیره به مصاحبه با محمد وحیدی راد میپردازد و در رابطه با ارتباط بازرگانی ایران و کانادا به صورت غیر مستقیم به تبلیغ و اطلاع رسانی در رابطه با یک انجمن خصوصی میپردازد. محمد وحیدی راد سعی در ناموثر نشان دادن تحریم ها مینماید. از روش های مختلف جهت دور زدن تحریم ها میگوید و به چهره سازی رژیم و تخریب دولت و مسئولین در کانادا میپردارد.

محمد وحیدی راد در دقایق ششم در پادکست مورد نظر اعلام میکند که به پیشنهاد دولت کبک که نمیخواسته بصورت مستقیم با ایران ارتباط بازرگانی داشته باشد به برپایی انجمن بازرگانی ایران و کانادا در زمان تحریم ها پرداخته است.

 

 

December 1, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

کالبد شکافی (۲+۱) نشست ( بخش اول)

این نظرسنجی که سه سئوال آن، در رابطه با رویدادهای اخیر در ایران بوده، برای کلیه اعضاء که تعداد آنها اعلام نشده، پنج بار ارسال شده است.

بنا به گفته امیر حسن قاسمی نژاد (دقیقه ۹)، سرپرست کمیته سیاست گذاری که این نظرسنجی را تنظیم و به اجرا درآورده است، حدود  ۲۰۰ نفر به این نظرسنجی واکنش نشان داده ولی فقط ۱۲۷ نفر، حداقل به یکی از سئوالات آن پاسخ داده اند.

۱-  ۶۶نفر با ورود کنگره به مسائل سیاسی، موافق و ۶۱ نفر مخالف هستند.
۲-
۹۹نفر با بیانیه های هییت مدیره در رابطه با اتفاقات اخیر ایران، موافق و ۲۸ نفر مخالف بوده اند.
۳-
- ۷۴نفر با اصولی که هییت مدیره در رابطه با فعالیت ها و ایراد بیانیه ها در نوامبر ۲۰۲۱ اتخاذ کرده، موافق و ۵۳ نفر مخالف بودند.

 

November 24, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دموکراسی و فروپاشی رسانه ها

پادکست مورد نظر در بخش یوتیوب انجمن بازرگانی ایران و کانادا که خصوصی بوده و متعلق به محمد وحیدی راد میباشد، بصورت کامل به اشتراک گذاشته شده است. سئوالاتی از جمله اینکه چرا این پادکست که به کنگره ایرانیان تعلق دارد در بخش یوتیوب محمد وحیدی راد وجود دارد؟ چرا هییت مدیره برای این انجمن خصوصی که در پی برقراری و گسترش ارتباط تجاری در زمان تحریم با ایران است تبلیغ میکند؟ آیا پرداختن به تجارت، زمانی که مردم ایران در حال کشته شدن در خیابان ها هستند، سئوال برانگیز نیست؟

پرسش های خود را در سوشیال مدیا مطرح کرده و از طریق ایمیل به هییت مدیره ارسال نمودم که تا این لحظه، پاسخی دریافت نکرده ام.

 

 

 

November 17, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

خداحافظ جان

سلام لی
لی

توماری نیز تحت عنوان " اعطای بودجه عمومی به سازمان های مرتبط با رژیم های استبدادی را متوقف کنید" منتشر گردید که بعد از جمع آوری حدود ۱۰۰۰ امضاء، از ادامه آن ممانعت به عمل آمد. این تومار در رابطه با نهاد "صلح و دیپلماسی" میباشد که متعلق به بیژن احمدی و یونس زنگی آبادی، از روسا و اعضای سابق کنگره ایرانیان هستند.

سیاوش جلیلی، یکی از فعالان اجتماعی کامیونیتی که به نظر میاید در تهیه این تومار به زبان انگلیسی مشارکت داشته و خبر حذف این تومار را اعلام نمود، در توضیحاتی به زبان فارسی، بخش هایی از محتویات این تومار را در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته، که آنرا بازنویس مینمایم:

 

November 10, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

فارسی زبانان ویلودیل

یک از نکاتی که توجه من را به خود جلب نمود، توجیه بر پایه "دوری از مسائل سیاسی ایران" است. درست است که خیزش و انقلاب در ایران آغاز شده است ولی همین خیزش باعث گشته تا در سراسر جهان، بخصوص در تورنتو تحولاتی صورت بگیرد که تا به حال سابقه نداشته است. توجه کردن، مشارکت و همکاری با آنچه در کامیونیتی ایرانی در کانادا در حال شکل گرفتن است، ورای جنبه های سیاسی آن، اگر در حوزه فعالیت های کنگره نباشد، پس وجود کنگره، به چه درد کامیونیتی ایرانی می خورد؟.

کنگره ایرانیان، شاید نتواند مانع دو قطبی شدن کامیونیتی گردد ولی جانبداری و قرار گرفتنش در یکی از دو جناح، به این تبعیض و دوپارگی میافزاید. بیدلیل نیست که در این ایام، کنگره و بخشی را که همسو مینامیم، خاموشی را برگزیده و کناره گیری کرده اند.

 

 

 

November 03, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

انقلاب و یا خیزش

خیلی دوست داشتم که در ایران باشم تا لحظاتی که امکان دارند آبستن انقلاب باشند را با پوست و گوشت و استخوانم تجربه کنم.

یک ضرب المثل خارجی میگوید: اگر چیزی مثل اردک راه می‌رود و مثل اردک حرف می‌زند، حتمن اردک است. در رابطه با بسیاری از رویدادها این مثل، میتواند صادق باشد، غیر از انقلاب که تعریف پذیر نیست.

انقلاب، مانند بارداری زنان است که حتی فرد باردار هم نمیتواند مطمئن باشد که درد آخر، کدام است.

هر لحظه بر شدت ضربات افزوده میگردد، قطرات بر هم انباشته میشوند و چشمان، خیره مانده اند تا که درب از جا کنده شود و یا که جام لبریز گردد.

 

 

October 27, 2022
با تشکر از نشریه شهرما


محمد رضا آزاد شد

زیر نقاب انسانی - بعضی از مواقع، اتحاد و همبستگی، سکوت را میطلبد. چه باید کرد که سکوت در مقابل بعضی از رفتارهایی که آدمی را از انسان بودن خود شرمسار میسازد،غیرممکن می شود؟! بخصوص اگر از افرادی سر بزند که مادام تلاش می کنند تا خود را کاسه داغ تر از آش نشان دهند.

خوشبختانه در جامعه ای دموکراتیک و ایمن زندگی میکنیم که حتی اگر در ماهیت ما نباشد، مجبور هستیم از خشونت فیزیکی پرهیز کنیم. وگرنه چه بسا که اینگونه رفتارها فاجعه بیافرینند.

به عمد، از کسی نام نمیبرم. این بخش را برای خودم مینویسم تا هم آرام بگیرم و هم اصول خود را زیر پا نگذاشته باشم. به این اکتفا میکنم که یکبار دیگر توجه عمومی را به افرادی جلب کنم که مادام در پی بوجود آوردن اغتشاش و تفرقه هستند و با منزوی شدن بیشتر، بر خشونت خود میافزایند.

 

 

October 20, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دیپورت محمدرضا به تعویق افتاد

از آنجاییکه برای اولین بار در زمان حکومت لیبرال ها با چنین موردی برخورد داریم، مشخص نیست که تا چه مدت بازداشت محمد میتواند ادامه پیدا کند. در زمان کانسرواتیوها مسعود به مدت ۳۸۲ روز در بازداشت باقیماند و آزادی او بیشتر به علت انتخابات فدرال اکتبر ۲۰۱۵ صورت گرفت تا فعالیت های چشمگیر انساندوستانه همسر، فرزند، دوستان، آشنایان و انساندوستانی که واقعن در این راستا کوتاهی از خود نشان ندادند. حضور مسعود در بازداشتگاه درزمان انتخابات میتوانست تاثیرات منفی بر آرای ایرانیان داشته باشد، به همین دلیل این فرضیه قابل قبول مینماید که آزادی مسعود در ماه جولای، سه ماه قبل از انتخابات به دلایل سیاسی بوده باشد.

 

 

October 13, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

محمدرضا همچنان در بازداشت

در چنین وضعیتی بعید به نظر میاید که محمدرضا آنطوری که برنامه ریزی شده است، در روز شنبه ۱۵ اکتبر به ایران دیپورت شود. با وصف این محمدرضا، خانواده و آشنایان نمیتوانند از نگرانی های روحی و روانی در امان باشند.

حتی اگر محمدرضا دیپورت نگردد نمیتوان مطمئن بود که تا چه زمانی در بازداشت باقی خواهد ماند. بخصوص که تا به حال دوبار تلاش برای آزاد ساختن او از طریق ضمانت و وثیقه های مالی بی نتیجه باقیمانده است. نمیتوان فراموش کرد که مسعود در سال ۲۰۱۵ زمانیکه کانسرواتیو ها حکومت را در اختیار داشتند، بیش از ۱۲ ماه در بازداشت باقی ماند.

 

 

October 06, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دیپورت محمدرضا به ایران را متوقف کنید

محمدرضا ۲۹ ساله، چهار سال قبل، راهی کانادا میشود و مانند بسیاری از ما ایرانیان تصمیم میگیرد که آینده خود را دور از بیعدالتی ها در وطن، در این کشور بنا نهد. البته این راه برای همه، به یک گونه هموار نبوده است. محمدرضا نیز مانند اکثر پناهجویان، قربانی بی انصافی و سوء استفاده های کسانی قرار میگیرد که از راه به دام انداختن اینگونه افراد که به بیشترین کمک نیاز دارند، امرار معاش میکنند.

عدم وجود تشکیلات لازم در کامیونیتی، و یا عدم همکاری نهادهایی همچون کنگره ایرانیان، محیط را برای اینگونه بیعدالتی ها مهیا و باعث میگردند که سرانجام تلاش های افرادی همچون محمدرضا به بازداشتگاه اداره مهاجرت خاتمه یابد.

محمدرضا از سه شنبه گذشته، در بازداشت و با وحشت بازگشت اجباری به ایران، دست و پنجه نرم میکند.

 

 

 

September 29, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

اولین مناظره انتخاباتی حضوری شورای شهر در ویلودیل

درست است که نقش اول را آنهایی ایفاء میکنند که در صف اول قرار دارند، و با رفتن در خیابان و سینه سپر کردن، جان خود را در کف دستشان گذاشته اند. ولی ما نیز که در کمال ایمنی و رفاه، با رفتن در تظاهراتی که بیشتر جنبه نمادین دارند، تلاش میکنیم با عزیزان در ایران همصدا و همگام گردیم، نقش و مسئولیتمان کمتر از آنها نیست.

آنها، دیکتاتور را در مقابل و ما دموکراسی را در کنار خود داریم که هر دو در حال کمرنگ شدن هستند.

 

 

 

September 22, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

مهسا امینی، ناشکفته پرپر شد!

تدارک کنندگان، سخنگویان، جو حاکم، نگاه ها و ارتعاشات در خواندن سرود ای ایران، انگاری همگی الهام گرفته از جوانی و معصومیت فردی بود که مانند جرقه ای زده شد و رفت.

نمیدانم چگونه آنرا تشریح کنم تا آنچه را که در دل احساس نمودم و شکی بر حقانیتش ندارم به تصویر دربیاورم. نوری در تاریکی، لحظه ای سکوت، تکصدایی در خاموشی، پیامی ورای هر پیام دیگر، هر چه که بود شعارهای سیاسی بعد از اعلام پایان مراسم که برای مدت کوتاهی صورت گرفت را ناخوشایند مینمود.

اولین باری بود که در چنین مکانی در تظاهراتی شرکت میکردم. در مرکز شهر، نه در میدان مل لستمن که برای ما ایرانیان رنگ و بوی تیره ای به خود گرفته است. نه در مقابل سفارت، کنسولگری و یا پارلمان، بلکه در مقابل یکی از رسانه های سراسری کانادا، انگاری که هدف، رساندن آه بر خاسته از دل، به گوش کس و ناکس بوده است.

 

September 15, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دموکراسی که از ما شروع میشود!

دموکراسی مد نظر است که از ما و در ما شروع می شود، رشد میکند و از ما شهروندی مسئول نه تنها در قبال قوانین حاکم، بلکه بر پایه اصول و ارزش های انسانی که ما به آن باور داریم، می سازد و خود در ما نهادینه میگردد.

چنین دموکراسی، لازمه بوجود آمدن تغییر و تحولات بنیادین در بشر و در مسیر و روند آدمیت بسوی کمال انسانی است.

 

 

September 08, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دموکراسی پر اهمیت تر از آنست که مشارکت نکنیم!

ایران استار از چهار کاندیدای ایرانی در ریچموندهیل، علی نیکجو، مهناز شهبازی که هر دو در انتخابات قبلی نیز شرکت داشتند، شهره صباغ پور و صدرا ناصری در چند خط نام میبرد.

با وصف اینکه کناره گیری جان فیلیون، راه یابی نماینده جدیدی از ویلودیل را به شورای شهر مهیا کرده است، به عکس دوره قبل که پنج کاندیدای ایرانی داشتیم، امسال در این منطقه هیچ ایرانی اعلام آمادگی نکرده است. البته نام الهام شهبان در لیست کاندیداهای ویلودیل دیده میشود ولی از آنجاکه فعالیتی از ایشان تا امروز دیده نشده است، نمیتوان مطمئن شد که او کیست.

 

 

September 01, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

 

 

 

August 25, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

همگام با آراد

لحن پاسخش مرا در سکوت و اندیشه فرو برد. انگاری که مهرزاد به شناخت جدیدی دست یافته که انتظارش را نمیداشت. مهرزاد درونم که سال ها در آرزوی اتحاد و همبستگی با پای قلم در راه است یکبار دیگر به صدا در آمد و فریاد کشید که چرا صد ها و هزاران نفر از افراد کامیونیتی در راه و همراه او نیستند؟ چه اتفاقی شوم تر و دردناک تر از این باید بیافتد تا کامیونیتی ما را بیدار کند، به حرکت در آورد، متحد، همصدا و همدل سازد؟

چرا رضا ها، علی ها، مایکل ها، مهرداد ها، حسن ها، نسرین ها، اسدها، شیوا ها، محمد ها و دیگر و دیگرها حضور ندارند تا بگویند، بنویسند، الگو و راهنمایی برای کامیونیتی خاموش باشند؟ چرا حتی در چنین موقعیتی باز عده ای سعی میکنند که تا با بوجود آوردن تفرقه، آب را به اندازه کافی گل الود سازند تا ماهی خود را به دام اندازند؟

 

 

August 18, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

وارد صحنه شدن کاندیدای سوم

روش انتخاباتی فعلی که بر پایه تعداد آرای بیشتر است، عاملی در تشدید دوپارگی در منطقه است. در صورتیکه اگر رای دهندگان میتوانستند تمایلات خود به کاندیداها را رتبه بندی نمایند، هم تعداد بیشتری از آراء در انتخاب نماینده تاثیر گذار میبود و هم اینکه کاندیداها بیشتر تلاش میکردند که نظر مساعد اکثریت افراد را به خود جلب نمایند. بخصوص که امسال، عواملی همچون جنسیت، نژاد، حمایت های چهره های شناخته شده، که ربطی به خط مشی و برنامه های اجرایی شهرداری ندارند، میتوانند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.

 

 

 

August 11, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

مراسم عاشورا ۲۰۲۲ در تورنتو

با مشاهده عاشورای امسال، میتوان با اطمینان بیشتری به این نتیجه رسید که از سال ۲۰۱۵ تلاش هایی صورت گرفت تا تحت پوشش اسلام، حضور و نفوذ سیاسی/اجتماعی/ فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا گسترش یابد. خوشبختانه این طرح در تورنتو با شکست مواجه شد و میتوان آنرا یک پیروزی در جهات مختلف تلقی نمود:

- پیروزی، بخصوص برای مسلمانانی که با اعتقادات مذهبی واقعی در این مراسم شرکت میکنند. این افراد دیگر مجبور نیستند که هر ساله شاهد اهانت به مقدسات خود باشند، مورد تحقیر و تهمت و توهین مخالفان قرار گیرند، و از آنها جهت منافع حکومتی که از آن گریخته اند، سوء استفاده گردد.

 

 

August 04, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

سختی های عدم جانبداری در عالم تفرقه و دو پارگی

در گردهمایی مارکوس، حدود ۷۰ الی ۱۰۰ نفر شرکت کرده بودند. محل برگزاری در داخل سالن یک پاپ بود که امکان حضور اطفال وخردسالان در آن نبود. متوسط سن بالا، و حضور اقلیت های نژادی، کمتر محسوس بود. اکثر افراد درجای خود نشسته و محل برگزاری، این امکان را نمیداد که مردم حرکت کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در گردهمایی لیلی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر شرکت داشتند. متوسط سن، میانسال، تنوع نژادی بسیار محسوس و بعضی از افراد بصورت خانوادگی به همراه کودکان، اطفال و جوانان در آن شرکت داشتند. از آنجهت که گردهمایی در خارج از رستوران، در پاسیویی که از پیاده رو وسیعی برخوردار بود برگزار می گردید، امکان جابجا شدن، گفتگو و ایجاد ارتباط میان اهالی محل مهیا بود.

 

 

 

July 28, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

مدیریت چریکی

در جهت مستند سازی و ثبت در تاریخچه کنگره، تحت عنوان " خوش خدمتی رضا نامداری به بیژن احمدی تحت پوشش کنگره ایرانیان"، به جمع آوری مطالب به اشتراک گذاشته پرداخته ام. در سه ماه اخیر حدود ۶۰ مطلب در رابطه با بیژن احمدی، آی سی ژورنال، و صلح و دیپلماسی که هر دو نهاد به ایشان تعلق دارند، در صفحه توییت کنگره منتشر شده اند. البته مطمئن نیستم که بیژن احمدی به این حرکت تمایلی داشته باشد. زیرا هم ایشان و هم یونس زنگی آبادی که اخیرن از هییت مدیره استعفاء داده و در صلح و دیپلماسی با هم همکاری میکنند، بالاخره بعد از چند سال دریافته اند که با فاصله گیری از کنگره و کامیونیتی بهتر میتوانند به فعالیت های لابیگرانه خود بپردازند. بدون آنکه افرادی همچون من زمانی که به کنگره مربوط میگردد به افشا گری آنها بپردازم.

 

 

July 21, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دموکراسی در خطر است

همانطور که در این مقاله به آن اشاره میکنم، یکی از عوامل به خطر افتادن دموکراسی در کانادا، مهاجرین میباشند که نحوه عمل و تفکر غیر دموکراتیک کشور خود را به همراه میاورند. از این نظر ما ایرانیان، یک قدم جلوتر از جوامع دیگر میباشیم. در صورتیکه فرار ما از جامعه ای تحت حکومت یکی از دیکتاتورین کشورهای دنیا میبایست ما را در موقعیتی قرار دهد که ارزش و احترام زیادی برای دموکراسی و آزادی ها قائل باشیم.

کنگره ایرانیان با همه ناکارایی هایش، در 15 سال وجودیت خود همچون آینه ای بوده که ماهییت ما را نمایان سازد. چه برانداز و چه همسو، هییت مدیره ای نداشته ایم که اصول دموکراسی را رعایت کرده باشد. آنچه همسویان را متفاوت میسازد، رفتار غیر دموکراتیک آشکار آنانست که به نظر میاید به آن افتخار هم میکنند.

از طریق کنگره نتوانسته ایم که بصورت جمعی جایگاه مناسبی برای کامیونیتی در کانادا به دست آوریم، ولی این نباید مانع از آن گردد که بصورت فردی در جامعه بزرگتر فعال باشیم.

انتخابات شورای شهر از دموکرات ترین انتخابات میباشد که متاسفانه به دلایل مختلف با عدم مشارکت مردم مواجه است که این میتواند به صورت واقعی دموکراسی را به خطر بیاندازد.

 

 

July 14, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

دیدار با نماینده آینده شورای شهر ویلودیل

حدود سه ماه و نیم به انتخابات ۲۴ اکتبر باقی مانده است. تا این تاریخ فقط ۳ نفر از ویلودیل نامزدی خود در انتخابات را اعلام نموده اند. میدانیم که به احتمال زیاد نماینده بعدی در شورای شهر از ویلودیل لیلی چنگ و یا مارکوس فهر خواهد بود. مارکوس، تجربه ده ساله در همکاری با جان فیلیون را دارد و لیلی چنگ در سازمان دهی و برقراری ارتباط میان اهالی محل بی همتا میباشد. چرا نباید رویای همکاری این دو تن، چه قبل و چه بعد از انتخابات را در خود آنقدر بپرورانیم که مبدل به حقیقت گردد. چرا نباید از این دو این درخواست را داشته باشیم که اگر مارکوس انتخاب گردید، لیلی چنگ در بسیج مردم در همکاری و حمایت از او ادامه دهد. و اگر لیلی به شهرداری راه یافت، مارکوس همکاری خود را در دفتر نماینده جایگزین جان فیلیون همچون گذشته ادامه دهد. اگر این خواسته بسیاری از ما در ویلودیل باشد، به احتمال زیاد آنها آنرا خواهند پذیرفت.

 

 

July 07, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

اقامتگاه جدید پناهجویان در ویلودیل،

سئوالات و نگرانی ها

این محل به مبلغ ۱۲۲ میلیون دلار توسط شرکت تایمز گروپ که مالکین آن خانواده های ایرانی تبار آقایی، مسگر زاده و قدکی میباشند در آپریل ۲۰۱۸ خریداری شده و از اکتبر همانسال به شهرداری تورنتو بصورت موقت برای دو سال قابل تمدید تا زمان توسعه ساختمانی آن، به مبلغ سالیانه ۵۱۵ هزار دلار اجاره داده شده است. این اولین اقامتگاه پناهجویان با ظرفیت ۲۰۰ پناهجو بوده که شهرداری تورنتو در نوامبر ۲۰۱۹ آنرا راه اندازی کرده و بعد از مدتی به محل سکونت بی آدرس ها مبدل میگردد.

 

 

June 30, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

اقامتگاه جدید پناهجویان در ویلودیل

چنین تجربیاتی میبایست به ما بیاموزند تا به این باور برسیم که مشکلات ناشی از کوتاهی و خطاهای مسئولین و منتخبین را مردم باید متحمل شده و هزینه های آنرا بپردازند. باید بدانیم که وظیفه شهروندی به مشارکت در انتخابات و رای دادن خاتمه نمییابد. بدون حضور، مشارکت، حمایت و جوابخواهی از نمایندگان و مسئولین، نباید انتظاری غیر از سرخوردگی، نابسامانی های اجتماعی و وخیم تر شدن شرایط بد کنونی را داشت.

 

 

June 23, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

ویلودیل رای دهید (۱)

آنچه مرا برانگیخت که امسال نه تنها چندین ماه قبل از انتخابات سعی نمایم توجه کامیونیتی را به آن جلب نمایم، بلکه نحوه برخورد خود را با این انتخابات تغییر دهم، شرایط خاص ویلودیل در این انتخابات است. به جرات از هم اکنون میتوان گفت که تعداد کمتری کاندیدا در این منطقه خواهیم داشت، چون با کناره گیری جان فیلیون بعد از چهل سال حضور در دنیای سیاست و خدمت به مردم، امسال رقابت اصلی میان لیلی چنگ و مارکوس فهر خواهد بود. این دو در انتخابات قبلی هر کدام در یکی از دو منطقه ویلودیل کاندیدا شده و هر دو مورد حمایت جان فیلیون قرار گرفته بودند، که اولین بار در آن دوره اعلام کناره گیری کرده بود. ولی به علت تغییرات در تعداد حوزه ها و دلایل دیگر، جان فیلیون نظر خود را تغییر داد. در نتیجه مارکوس فهر از انتخابات کناره گیری کرده و به حمایت از جان فیلیون پرداخت، ولی لیلی چنگ همچنان رقابت خود را در انتخابات ادامه و موفق گردید با ۵۱۴۹ رای معادل ۲۰٪ آراء در مقام دوم قرار بگیرد.

 

 

June 16, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

ترس من از شماست

میگویم تا بدانید!

این شاید اولین باری باشد که به این صراحت و بدون حاشیه جواب سئوالی را میدهم. جواب را به عنوان سرمقاله انتخاب نمودم تا اگر مخاطب من همچون بسیاری از جوانان دیگر عصر ما، حوصله خواندن مقاله ای را ندارند، حرف آخر را اول شنیده باشند.

ماه جون زمان تمدید عضویت من در کنگره است. سال گذشته عضویت ده ساله ام توسط احمد احساندار دبیر کنگره ایرانیان به دلایل واهی و خلاف اساسنامه لغو گردید. احمد احساندار ساکن کیچینر واترلو است که در ۱۰۰ کیلومتری تورنتو قرار دارد. شخصن نام ایشان را برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از کاندیدا های پویش صلح و همبستگی شنیدم. این اولین انتخابات کنگره بود که بصورت سراسری بر گزار گردید.

 

 

June 09, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

درد احساس عدم تعلق

آماری وجود ندارد تا بدانیم که ما ایرانیان در کانادا تا چه حد در انتخابات شرکت میکنیم. ولی باز به برکت سوشیال مدیا اطلاع داریم که عده ای نه تنها عدم شرکت در انتخابات را مشکلی ندانسته، آنرا مخفی نگاه نداشته، بلکه با افتخار از آن سخن میگویند.

در روزهای اخیر با چند مورد آن برخورد داشتم که مرا برانگیخت که این نوشتار را به قلم بیاورم. از این خوشنودم که گفتگو با یکی از همزبانان ایرانی باعث شد که ایشان برای اولین بار در مدت ۲۷ سالی که در کانادا اقامت داشته، راهی حوزه انتخاباتی شود.

 

 

 

June 02, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

پنالتی قبل از شروع بازی

اگر یکی از اهداف برگزاری این مسابقه، فراهم کردن شرایط برای بازگشایی سفارت و ایجاد روابط دیپلماتیک بود، میتوان اطمینان خاطر یافت که لغواین مسابقه برای مدت طولانی، این احتمال را برطرف کرده است. میتوان انتظار داشت که لغو این مسابقه، احتمال وارد کردن سپاه در لیست سازمان های تروریستی در کانادا را افزایش داده است و راه را برای اجرای قانون ماگینتسکی در رابطه با تحریم دولتمردان ایرانی که قوانین حقوق بشر را رعایت نمیکنند، مهیا میکند.

 

 

May 29, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

سخنی چند با خود و سلمان سیما

دانسته و یا نادانسته، سلمان سیما به مهره ای مبدل شده که از طرفی خود را چهره ای سرسخت در مخالفت با جمهوری اسلامی، استبداد، بی عدالتی های اجتماعی و حامی آزادی نشان میدهد و از طرف دیگر به تخریب فعالان اجتماعی، تضعیف نهاد های مدنی، کارشکنی در حرکت های جمعی، ترویج عدم مشارکت، بی اعتمادی و بخصوص بوجود آوردن تفرقه مشغول است. هر جایی که اثری از انشعاب و دودستگی نمودار میگردد، جای پای سلمان ورفقای همیشگی اش هم دیده میشود.

 

 

May 26, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

روز ها و آرای سرنوشت ساز

متاسفانه از سال ۲۰۱۶ که همسویان با منافع جمهوری اسلامی تشکل یافته و بصورت آشکار فعالیت میکنند، با دو قطبی شدن کامیونیتی، حمایت از دست اندرکاران ایرانی در سیاست، از اولویت خارج شده است.

کنگره ایرانیان که وظیفه دارد در چنین مواقع، از کاندیداهای ایرانی حمایت کند، متاسفانه در این دوره در حمایت، اطلاع رسانی و یا تشویق ایرانیان در شرکت در انتخابات وجودی از خود نشان نداده است.

جای دارد که در چند روز باقیمانده ما ایرانیان، بخصوص آنهاییکه ساکن ریچموندهیل هستند، از خود همتی نشان داده و این منطقه را دوباره در اختیار بگیرند.

 

 

May 19, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

رای استراتژیکی

از چند هفته پیش، با پرداختن به حکایت واقعی ملکی که مغازه من در آن قرار دارد و به مدت ۲۵ سال در آن به حرفه طراحی، چاپ و تابلو به کسب معاش مشغول هستم، بحران مسکن و ساخت ساز در تورنتو را موضوع اصلی مقالات خود ساخته ام. در دسامبر گذشته، این ملک برای بار دوم در مدت سه سال فروخته شده و مالکین جدید با افزایش ۳۳٪ درصد مبلغ اجاره، ما، مستاجرین را در موقعیت دشوار اقتصادی قرار دادند.

شرح مفصل آنچه که در پنج ماه گذشته صورت گرفت را به بعد موکول و به همین اکتفا میکنم که بالاخره مالکین، پیام ما مستاجرین را شنیدند، افزایش اجاره را منتفی و رابطه ای جدیدی را با مستاجرین خود آغاز نمودند.

 

 

 

May 17, 2022

سخن دل با هژیر بنفشه خواه
تیم ملی، تیم مردم است، نه حاکمیت
!

هژیر عزیز،

شما را اصلن نمیشناسم و ترجیح میدهم که بیگانه باقی بمانیم تا مبادا عامل دیگری در نگرش من نسبت به شما تاثیر گذار باشد.

اگر حامد اسماعیلیون را در مقابل خود داشتید، با علم بر اینکه همسر و فرزنش را به ناحق از دست داده است، آیا میتوانستید با نگاه در چشمان او باز تکرار کنید که تیم ملی، تیم مردم است، نه حاکمیت!؟ صادقانه باید بگویم که من حتی با داشتن اشگ در چشمانم توان سربلند کردن در مقابل حامد و دیگر افراد خانواده قربانیان فاجعه پرواز ۷۵۲ را ندارم، چه رسد متوسل به منطق و استدلال شدن. آنهم منطق و استدلالی که فقط در ذهن کسانی میتوانند جای داشته باشند که هنوز دل هایشان نشکسته است تا صاحبدل شوند.

 

 

May 15, 2022

خیر مقدم به محمد وحیدی راد

بالاخره بعد از یکماه بدون آنکه هییت مدیره در باره آن اطلاع رسانی کند، متوجه میگردیم که شما به هییت مدیره پیوسته اید. از اینکه زود تر از این موفق نشدم به شما تبریک بگویم پوزش میطلبم. ایکاش حداقل آنهاییکه کنگره ایرانیان کانادا را " مشروعترین و بزرگترین نهاد دموکراتیک در نوع خود در کانادا" میشناسند، کناره گیری هر عضو هییت مدیره را اندوهی، و پیوستن هر عضو جدیدی را افتخاری برای این نهاد میپنداشتند. و در اطلاع رسانی هر دوی آنها به صورت جدی تری عمل میکردند.

 

May 12, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

خانه من کو؟

و من در جواب این مطلب، پیشنهاد نمودم که این سئوال را نیز مطرح کنیم که در کشور آزادی مانند کانادا چه عواملی مانع میگردند که مردم، عدالتخواهی و حق طلبی نکنند؟

مگر گفتیم که شنیده نشدیم؟ آیا خواستیم و به دست نیاوردیم؟
آنهایی که جوابی برای اینگونه سئوالات دارند، باید بیشتر احساس مسئولیت کنند. جوابشان هر چه میخواهد باشد، باید از خود بپرسند حال که دلایلش را میدانند، چرا به پا نمیخیزند؟ اگر میگویند به دلیل ماری جوانا و
اعتیاد به مواد مخدر است، چه چیز مانع میگردد که از آن استفاده نکنیم؟ اگر میگویند تبلیغات و رسانه ها مسبب آن هستند، چه کسی ما را وادار میکند که خود را تابع آنها قرار دهیم؟ اگر میگویند دلیلش عدم آگاهی است، چرا ما که آگاه شده ایم دیگران را آگاه نمیسازیم؟ و اگر بالاخره میگویند که یک دست صدا ندارد، در جواب آنها میگویم که دست من، در انتظار است.

 

 

May 05, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

آتش سوزی های بی دود

با اینکه کمتر از یکماه است به صفحه مجازی گفتگوهای مختص به محله و ساکنین ویلودیل پیوسته ام، بحث و جدل ها در رابطه با دو مطلب من که به بحران مسکن مربوط میگردند، به جایی رسیده اند که آدمین های صفحه، مجبور به متوقف کردن گفتگوها شده اند. خیلی سریع، اهالی محل جبهه گیری کرده و به موافقت و یا مخالفت با جان فیلیون، نماینده ویلودیل در شورای شهر که با این پروژه موافق بوده و آنرا پیش میبرد، و استن چو، نماینده استانی کانسرواتیو از ویلودیل که مانع اجرای این طرح شده، به صف آرایی میپردازند.

 

 

April 28, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

ماریو، و ما مستاجرین

میگویند که مالکین با انصاف، مستاجرین خود را از صاحبخانه شدن محروم میسازند. مصداق این مثل را ما مستاجرین ماریو تجربه کرده ایم. ماریو، مالکی با جثه کوچک و قلبی به وسعت عالم، مستاجرین خود را مانند اعضای خانواده اش میپنداشت. زمانی که حس مینمود که یکی از ما با مشکل مالی روبروهستیم برای مدت ها بسراغمان نمی آمد. البته مرتکب خطاهایی نیز شده بود که بارها با یادآوری آن، تاسف و پشیمانی خود را علنی میکرد.

 

 

April 21, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

"پول برای هیچ"

همانطور که هفته پیش اعلام نمودم قصد دارم که به مشکلات و یا بهتر بگویم به بحرانی بپردازم که در ظاهر، حاصل فعالیت های ساختمانی در سرتاسر کانادا میباشد. ولی در اصل، آنچه این بحران را بوجود آورده و آنرا حادتر میسازد، تب و تاب جمعی در جهت منافع حداکثری است که بخش بزرگی از جامعه، بخصوص دست اندرکاران املاک را مبتلا به خود ساخته است. سرمایه گذاران، بانک ها، مشاورین وام و املاک، بساز و بفروش ها، صاحبین زمین و حتی خود خریداران نیز در چرخش این گردونه سعی در سبقت از دیگری را دارد. آنچه در این میان قربانی میگردد، فقط شهر و محله هایی که در آن زندگی میکنیم و یا نیازمندان به واحد های مسکونی نیستند، بلکه دموکراسی، قانونمندی و ارزش هایی که فرهنگ جمعی شهر نشینی را بوجود آورده اند در خطرند.

 

 

April 14, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

درد دل با سمن طبسی نژاد

با این امید که افرادی مانند شعله خلیلی که به مدت ۸ سال، سوده قاسمی و محسن خانیکی هر کدام ۶ سال، بیژن احمدی، یونس زنگی آبادی، پویان و سمن طبسی نٰژاد با ۵ سال حضور در هییت مدیره، با کمی تعمق به آنچه بر این نهاد روا داشته اند که حاصل آن، از طرفی ممانعت از توانمندی، و از طرف دیگر، دوقطبی شدن کامیونیتی است، پی برده باشند.

متاسفانه، دلسردی، ناامیدی و خستگی را میتوان به شکل های مختلف نزد فعالان اجتماعی در رابطه با کنگره و مبارزات علیه جمهوری اسلامی مشاهده نمود. شاید زمان آن رسیده در نحوه پندار، گفتار و کردار خود تغییراتی را بوجود آوریم و توجه و نیروی خود را به گونه دیگری بکار گیریم.

 

 

April 07, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

درد دل با رضا نامداری

در حمایت از آزادی بیان و واکنش به سانسور و حذف های رضا نامداری، سایتی را بوجود آورده ام تا کلیه مطالب ایشان در فوروم و در رابطه با کنگره را در آن جمع آوری کنم. با این امید که دریابیم که در جامعه ای دموکراتیک، حذف و سانسور چه بسا نتیجه معکوس داشته و توجه ها را بیشتر به موضوعات حذف شده، جلب میکند و انگیزه بوجود میاورد و محکی بر صحت گفتار کسانی می شود که مطالبشان سانسور و خودشان حذف میگردند.

و به عکس، در اختیار قرار دادن میکروفون و درشت نمایی، میتواند به عواملی برای خاموش ساختن مبدل گردند. البته بنا به این اصل که فرد مربوطه، حرف و یا بهتر بگویم، حرف حسابی برای گفتن نداشته باشد.

 

 

March 31, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

درد دل با یونس زنگی آبادی

ایکاش یونس زنگی آبادی به کنگره نزدیک نشده و به همکاری با بیژن احمدی نپرداخته بود و در باقی ماندن در هییت مدیره در کنار کسانی که به نظر میاید هدفشان ممانعت از توانمندی این نهاد و کامیونیتی است، به مدت پنج سال اصرار نمیورزید. ایکاش ایشان بعد از شکایت علیه هییت مدیره خلافکاری که ایشان نیز در آن سمتی داشت استعفا میداد و به گونه ای به خطاهای خود معترف میشد و از کنگره کناره گیری میکرد. در یونس زنگی آبادی، که شاید جوانترین عضو هییت مدیره تا امروز باشد، صداقت و یگانگی با آنچه به آن باور دارد و به عمل درمیاورد، وجود دارد که در دیگر اعضای هییت مدیره ها کمتر دیده شده است.

 

 

March 24, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

درد دل با خزانه دار

اینبار محسن عزیز را مخاطب قرار میدهم و نمیدانم با چه زبانی با ایشان سخن بگویم تا آنچه که میگویم، مخالفت و تخریب هییت مدیره و کنگره تلقی نگردد، و مانند مقاله هفته گذشته ام، از فوروم کنگره حذف نشود.

در جایگاه خزانه دار، ایشان میبایست با حداقل اصول بازار یابی، و با سابقه ای به این طولانی در تماس با کامیونیتی، با روش تفکر و فرهنگ ما آشنایی نسبی پیدا کرده باشد. آیا فردی که در تلف کردن ۲۰۰ هزار دلار سرمایه کامیونیتی و اتلاف هزاران ساعت تلاش فعالان اجتماعی سهیم بوده، میتواند مورد اعتماد مجدد قرار بگیرد؟ آنهم در رابطه با امور مالی؟ اگر منافع کامیونیتی برای ایشان اهمیت داشت، بیشک با ادامه حضور خود در اولین هییت مدیره سراسری باعث شکست آن نمیگردید و لطمه بیشتری به این نهاد وارد نمیساخت.

 

 

March 17, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

 درد دل با یک زن

نمیدانم با چه زبانی با آرزو خدیر سخن بگویم تا در آنچه که میگویم، مخالفت و تخریب نبیند. شاید لازم باشد که ایشان را یادآور شوم که قبل از اینکه اسم ایشان را شنیده باشم به مقابله با آی سی ژورنال برخاستم که به تخریب خانواده ایشان پرداخته بود. همان رسانه ای که امروز، هییت مدیره با آن همکاری نزدیک دارد. ایکاش ایشان هم میتوانست همچون من بیاندیشد که اگر ما نمیتوانیم دوست خوبی برای یکدیگر باشیم، حداقل سعی نماییم مانند دشمن دانا نسبت به هم نظر کنیم. مگر نه اینکه در پاسخ به اتهام ناروایی که بر من وارد کرد، به او رای دادم؟ مگر نه اینکه باعث شدم که مقاله ایشان در رابطه با سالمندان، در نشریه شهرما منتشر گردد؟

 

 

March 13, 2022

تبعیض و تعرض

ممانعت از حضور مهدی شمس در کمیته
 بازنگری اساسنامه توسط کیهان رضوی

 

 

 

March 10, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

ما، کنگره و اوکراین

منظور این نوشتار بیشتر توجه به برخورد ما ایرانیان مقیم کانادا، بخصوص کنگره ایرانیان، با آنچه در رابطه با اوکراین در جامعه بزرگتر میگذرد است. ورای هر علت و معلول، منطق و استدلال، جنگی در مقابل چشمان ما در حال وقوع است که کشتار، ویرانی، و آوارگی آن، قابل انکار نیست. تجاوزی صورت میگیرد، ملتی به دفاع برمیخیزد، میلیون ها نفر آواره میگردند، و هر کدام از ما به فراخور آنچه که هستیم، به آن واکنش نشان میدهیم. تا جاییکه موضوع به یک فرد مربوط میگردد، جای سخنی نیست. ولی آنجاکه به جمع و به کنگره ایرانیان مربوط می شود، جای بسی درنگ است.

 

 

March 03, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

جنگ جنگ است!

این روزها تجاوز روسیه به اوکراین، توجه دنیا را به خود جلب کرده است. تجاوزی آشکار که جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیگذارد. ولی متاسفانه حتی در این مورد نیز، افرادی که با شعار پویش صلح و همبستگی کنگره ایرانیان را در انحصار خود در آورده اند، نظر دیگری در رابطه با این تجاوز آشکار داشته و آنرا به عناوین مختلف توجیه میکنند.

 

 

February 28, 2022

دعوت به حل اختلافات بصورت مسالمت آمیز

 هییت مدیره کنگره ایرانیان

یکماه از مجمع عمومی میگذرد. امیدوار بودم که شاهد تغییراتی در هییت مدیره باشیم. ولی متاسفانه به نظر میاید که یا در سمت های اجرایی تغییراتی بوجود نیامده اند و یا اینکه اینبار نیز میبایست منتظر بمانیم تا اطلاع رسانی شود.

موردی که مرا واداشت که این عریضه را تهیه و برای شما ارسال دارم، تعرضاتی متعددی میباشند که هییت مدیره در سال گذشته به حقوق اینجانب وارد کرده که فهرست وار از آنها نام خواهم برد. وظیفه شهروندی ایجاب میکند که نسبت به آنها واکنش نشان داده و احقاق حقوق از دست رفته خود را بخش عمده فعالیت های سال آینده خود قرار دهم.

 

 

February 21, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

انتخابات کنگره ایرانیان - ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

بعد از مشاهده گزارشات، میتوان فعالیت های هییت مدیره را در سال گذشته، چنین خلاصه نمود:
- آنی را که "ادوکسی"  به معنای حمایت، دفاع، جانبداری معرفی میکنند که در اصل نامه نگاری های بدون حاصل، چیز دیگری نبوده است.
- نظر سنجی هایی که با ریزش تعداد اعضاء ماهیت وجودی شان در مغایرت، تضاد و سئوال برانگیز مینمایند.
- جشنواره هنری که به نظر میاید بیشترین اولویت و اهمیت را برای هییت مدیره داشته است.
- بازبینی اساسنامه که بهتر بود اصلن صورت نمیگرفت.
- فعالیت های فوروم کنگره که میتواند یکی از دلایل اصلی سرخوردگی و کناره گیری بسیاری از اعضاء باشد.
- تنها خبرنامه باقی میماند که با تمام ضعف هایش، ابتکار عملی سازنده و مثبت بوده ، که آنهم با استعفای کیهان رضوی، بعید به نظر میاید در سال آینده ادامه داشته باشد.

 

February 17, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

چرا همسویان از حمایت آشکار
 از جمهوری اسلامی واهمه دارند؟

.حضور آرزو خدیر در این گردهمایی که همسویی آشکار با رژیم است را میتوان یک خطای اساسنامه ای به حساب آورد. آیا این عمل را میتوان مشابه خطای رضا بنایی در حمایت از کاندیدای ایتالیایی تبار در انتخابات درون حزبی لیبرال ها در سال ۲۰۱۴ دانست؟ آیا عدم جانبداری، ایجاب نمیکند که اعضا اینبار نیز با تنظیم طوماری، برکناری آرزو خدیر را تقاضا کنند؟ و یا اینکه شاید لازم باشد که یکبار دیگر طوماری تهیه و با مخاطب قرار دادن دولتمردان و سیاستمداران کانادایی، بار دیگر اعلام نماییم که تا زمانیکه این هییت مدیره از جمهوری اسلامی حمایت میکند، این نهاد نماینده و سخنگوی ایرانی تبارها در کانادا نبوده و نیست؟

 

 

 

February 14, 2022
با تشکر از آرنولد آگوست، آدمین های فوروم، بهرام جلایر و آرزوی خدیر

Chat with Arnold August

The events surrounding the announcement of the international book launch and the introduction of the Persian translation of your book, entitled " Cuba-US Relations" on the Iranian-Canadian Congress (ICC) forum page, resulted in my attendance at your webinar.

The meeting, which was held on the 43rd anniversary of the Islamic revolution, was attended by speakers who all believe in the revolution and support the Islamic Republic. Including Saideh (Arezoo) Khadir, Vice President of the ICC, who joined the gathering not only late, at the very end. Unfortunately, she did not succeed in giving her speech in full and what she said was not directly related to the topic of the meeting.

 

 

 

February 10, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به دولتمردان، سیاست مداران و رسانه ها
امنیت ما در خطر است

وزیر امور خارجه، در پاسخ، چنین میگوید: " نگرانی های شما و جامعه ایرانی-کانادایی با دقت مورد توجه قرار گرفته شد. پیگیری های لازم به عمل آمده تا اطمینان حاصل شود که از زبان واضح تری در آینده در رابطه با جغرافیای منطقه استفاده شود. از شما برای این اطلاع رسانی، متشکرم.

ایکاش که اصلن پاسخی دریافت نمیشد، که جوابیه وزیر، به مراتب از تعرض لفظی به خلیج فارس، توهین آمیزتر است. میشد این امید را داشت که تعرض اولیه، خطایی از بی توجهی و یا جهالت بوده، ولی اکنون چنین پاسخی، آنهم بعد از تذکر و اعتراض، میتواند فقط از روی غرض و در جهت اهدافی باشد که فقط با حدسیات میتوان با آن برخورد کرد.

 

 

February 10, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به دولتمردان، سیاست مداران و رسانه ها
ایکاش بی توجهی دولت لیبرال در همین سطح باقی میماند. متاسفانه شاهد هستیم که در سال های اخیر توجهی به مهاجرین و ایرانیانی که به کانادا مسافرت میکنند، نمیشود. سرمایه های چپاول شده ملت ایران راهی کانادا شده و این کشور به مرکزی برای پولشویی، بهشتی برای سرمایه گزاری دولتمردان و اختلاسگرانی همچون محمود خاوری ها، مرجان شیخ الاسلامی ها، و محل امنی برای حامیان رژیم و خانواده هایشان مبدل میگردد.

کار به جایی میرسد که رئیس پلیس سابق تهران، مرتضی طلایی، فردی که دستانش به خون دانشجویان و ده ها خلافکاری دیگر آلوده میباشد، در کنار ما در باشگاه های ورزش به بدنسازی بپردازد.

 

 

February 04, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به مجید جوهری

مجید عزیز، یکبار دیگر، با نامه ای که به وزیر امور خارجه ارسال داشته ای و امروز علم پیروزی و افتخار بخشی از کامیونیتی، بخصوص کنگره ایرانیان که در همراهی با شما در تخریب کامیونیتی در هفت سال گذشته همقدم بوده، شاید دوستانی را خوشنود کرده باشی. ولی ایکاش در میان دوستان خود دشمنان دانایی هم میداشتی که شما را راهنمایی برای دیدن واقعیات باشند.

ایکاش میدانستی که امروز، رضا مریدی ها، کاوه شهروز ها، دیوید موسوی ها، رسانه ها و بسیاری از فعالان دلسوز کامیونیتی مانند هشت سال پیش حاضر نیستند که قدم در صحنه بگذارند، نیرو، اعتبار و تجربه خود را در جهتی که حاصلش همسویی بیشتر با جمهوری اسلامی است بکار گیرند.

 

 

February 03, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

خلیج همیشه فارس

در صفحه گفتگوهای دموکراتیک در سوشیال مدیا، ویدئویی به اشتراک گذاشته شده است که از گردهمایی در روزهای ۱۹ و ۲۰ ماه می ۲۰۲۰، تحت عنوان استراتژی خاورمیانه میگوید. این گردهمایی توسط شبکه صلح و دیپلماسی که به یونس زنگی آبادی، سرپرست کمیته پژوهش کنگره، و بیژن احمدی از روسای سابق کنگره تعلق دارد، برگزار شده است. در این گردهمایی، رکسانا فرمانفرماییان در سخنرانی خود چندین بار از واژه خلیج استفاده میکند، بدون آنکه کلمه فارس را بر زبان بیاورد. متاسفانه این ویدئو نیز از فوروم کنگره حذف شده است.

این حرکت را چگونه باید تعبیر نمود؟ عدم تذکر و اعتراض به این حرکت را چگونه میتوان تفسیر نمود؟

 

 

January 27, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

تعرض، تعرض و یکبار دیگر هم تعرض

شجاع الدین ضیاییان، امروز در مخالفت با تغییرات اساسنامه، پوستر تهیه میکند. کیهان رضوی، از هییت مدیره، کناره گیری میکند و استعفایش حتی در جلسات هییت مدیره هم مطرح نمیگردد. تایاز فخری و مازیار شیبانیفر در رابطه با نحوه بازنگری اساسنامه، اعتراضیه صادر میکنند. غافل از اینکه در رسیدن به وخامت وضعیت امروز، سهمی داشته و دست در دست هییت مدیره، گام برداشته اند. ایکاش آنها هم، درس عبرتی گرفته باشند.

 

 

January 20, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

کنگره ایرانیان کجا ایستاده است؟
بخش اول

تا زمانیکه با لباس و یا بی لباس، به اختیار و یا به جبر، وارد زورخانه نشویم و در آن یکی دو دور چرخ نزنیم و یا اینکه با توسل به هر تدبیری یکی دو میل را بالای سرمان نگاه نداریم، نمیتوان ادعا کرد که وارد گود شده ایم.

هفته گذشته رسانه پرژن میرور به سردبیری محمد تاجدولتی، اولین ویدئو از یک سری مصاحبه هائی که قرار است با فعالان اجتماعی صورت بگیرد، تحت عنوان کنگره ایرانیان کجا ایستاده است؟ را منتشر نمود.

 

 

 

January 13, 2022
با تشکر از نشریه شهرما

این از ما بهتران کدامند؟

پاسخ رضا نامداری مشخص میکند که برای آدمین ها، آزادی بیان و ضوابط صفحه فوروم، در تصمیم گیری ها اولویت ندارند. کافی است که فردی معترض گردد تا بهانه ای شود برای اعمال سانسور. چه بسا فرد معترض، یکی از همان اعضایی باشد که هییت مدیره به در خواست آنان مجمع عمومی و انتخابات را به تعویق انداخته است!

اگر این عزیزان، اینچنین به خواسته اعضاء اهمیت داده و آنرا در اولویت قرار میدهند، چرا در رابطه با قانونمندی، شفافیت، عدم جانبداری، دموکراسی و آزادی بیان که خواسته های اکثریتی است، عکس العملی از خود نشان نداده و آنها را کاملن نادیده میگیرند؟

 

 

January 06, 2022
با تشکر از نشریه شهرما


 

نشر اکاذیب، محدویت های بیشتر

- دکتر آرزوی خدیر، نایب رئیس کنگره به من تهمت میزند، من در جواب به ایشان رای میدهم.
- رضا نامداری، عضو غیر منتخب هییت مدیره، یکی از داوطلبین بازنگری اساسنامه، آدمین صفحه فوروم کنگره و کاندیدای انتخاباتی، مطالب من را سانسور میکند و خودم را حذف میکند، و من در جواب مطالب ایشان را زرکوب شده منتشر میکنم.
- احمد احساندار، دبیر کنگره، به عضویت ده ساله من پایان میدهد و من را از انتخابات محروم میسازد،
- کیهان رضوی، سرپرست کمیته بازنگری اساسنامه از حضورم در بازنگری اساسنامه ممانعت میکند،
- هییت مدیره به یوتیوب مراجعه میکند و مانع پخش ۳۸ ثانیه سخنان کیهان رضوی میگردد،
- و من در جواب همچو آینه ای به منعکس کردن تصاویر ادامه میدهم.
همه ما به آنچه انجام میدهیم باور داریم و حق داریم، چون در حال نقش خودمان به بهترین وجه هستیم. نقشی که خود گزیده ایم چون آمادگی آنرا داریم. سعی میکنم که آینه را آنچنان صیقل دهم که تصویری را که منعکس میکنم برابر اصل گردد. در این میان فقط کیهان رضوی است که استعفاء‌ میدهد چون متوجه میشود نصویر و اصل همخوانی ندارند. به امید روزی که همه ما به این نتیجه برسیم. آنروز آینه خواهد شکست و از میان میرود.

 

Last Edited 08/01/2024 - For all comments on this site info@signandprint.ca

h