Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles 2024

 

February 22, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

گپی با کاوه شهروز

ادامه فعالیت هایی که آغاز نموده اید و حضور در انتخابات ۲۰۲۵ به عنوان کاندیدایی مستقل، میتواند آغازی برای بوجود آوردن تشکلی با مشارکت همه کامیونیتی ها، برای حمایت از کاندیداهای مستقل باشد. عملکرد غیر اصولی حزب کانسرواتیو، رهایی شما از بند تفکر حزبی، تجربه شما در زمینه قضایی و تمایل شما به حقوق بشر، اولویت دادن به اصول و ارزش ها، شما را کاندیدای ایده ال برای رهبریت چنین جریانی ساخته است.

بیشک بوجود آمدن چنین جریان و تشکلی که تنوع فرهنگی را از حرف به عمل مبدل میسازد، در مبارزات علیه استبداد و بیعدالتی در سرتاسر جهان تاثیر گذار خواهد بود. در ضمن، افق آنقدر روشن و اهداف آنقدر والا خواهند بود که کمتر کسی توان تخریب آنرا داشته باشد.  

پیر پوالی اور، شما یک توضیح به

 کامیونیتی ایرانی بدهکارید

برای ایرانیانی مثل من، و چه بسا آقای شهروز، وابستگی های حزبی، در مقایسه با رعایت ضوابط حقوق بشر برای همه، دارای اهمیت کمتری میباشند. نگرانی زمانی به وجود می آید که رهبران سطح بالا، مانند شما، ظاهراً منافع حزبی را بر موضوعات گسترده تری که بر رفاه و آسایش کشور تأثیر می گذارند، اولویت می دهند.

از شما استدعا دارم که با ارائه توضیحاتی، از نگرانی‌های ما در رابطه با نفوذ احتمالی جمهوری اسلامی در حزب محافظه‌کار بکاهید. خودداری شما سیاستمداران، از به خطر انداختن ارزش هایی که روزی مایه افتخار کانادا بوده اند، جنبه حیاتی دارند. از شما تقاضا دارم که از درگیر شدن در رودرویی هایی که منافع حزبی و کسب قدرت را بر ارزش های والاتری برتری می دهند، دست بردارید.

February 22, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

انتخابات، یکی بعد از دیگری

یکی از نکاتی که هنوز هم برای من بی جواب مانده، تخریب سیستماتیک و حساسیت خاص همسویان افراطی به کاوه شهروز است، که از هم اکنون دوباره آغاز شده است. بیشک اینبار نیز تلاش خواهند کرد که تا جای ممکن، آب را گل آلود سازند. کاوه در مصاحبه با افشین افشین جم در تلویزیون آی تی سی، تا حدی به دلایل آن اشاره کرده است، ولی به نظر من بیش از اینهاست. ورای نتایج، در این انتخابات بسیار خواهیم آموخت و نقش ها بهتر آشکار میگردند.

با وجود تجربیات ناخوشایند گذشته، بر این باور هستم که به صرف ایرانی بودن یک کاندیدا باید از او پشتیبانی کرد. داشتن یک نماینده ایرانی در سیستم حکومتی، حتی اگر با اعتقادات برخی از ما همگونی نداشته باشد، بهتر از نداشتن آن است. بخصوص که موفقیت آن کاندیدا، نشان از حمایت بخش وسیعتری از کامیونیتی از آن فرد است. این تجربه را هم داشته ایم زمانیکه کاندیداهای ایرانی در انتخابات شرکت دارند، ما ایرانیان به آن انتخابات بیشتر توجه کرده و بیشتر مشارکت کرده ایم.

 

 

February 15, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

دیوار میان

آنچه که ما ایرانیان مهاجر نمیخواهیم از یکدیگر بپذیریم

اینطور خلاصه میکنم که این افراد نسبت به چند مورد، از جمله:

 ۱- بهره گیری از نام آنها که بخشی از آن به دلیل نام این نهاد است،
 ۲- بهره گیری از حضور آنها به عنوان اعضاء،
 ۳- بهره گیری از مبالغی که جهت عضویت میپردازند،
 ۴- به نحوه برگزاری انتخابات معترض میباشند.

من تشکل انجمن اعضاء را برای ایجاد پل ارتباطی، گفتگو و رفع اینگونه مشکلات لازم دیده و مایلم نظرات هییت مدیره را در این رابطه بدانم. در سایت انتخاباتی خود به شرح مفصلتری از چرایی انجمن و مشکلات اولیه پرداخته ام.

 

February 08, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

وای که چقدر تنهاییم!

من هم با کسانی که بر این باورند که پیوستن به کنگره بدون آنکه تغییراتی اساسی در روش وعملکرد آن، صورت بگیرد بی مورد است، موافقم. به عکس آنهایی که به اهمیت این نهاد واقفند ولی کناره گیری را برگزیده اند، من باور دارم که راه حل های بسیاری وجود دارد. لازم است که زنجیره فعلی از هم گسسته شود. برای من گام اول، مطرح کردن مشکلات کنونی و تغییرات مورد نظر در این نهاد میباشد. آنهم در درجه اول میان کسانی که خود را همسو و همفکر میدانند. بدون موفقیت در این مرحله، برداشتن گام های بعدی غیر ممکن است.

 

February 03, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Open letter

to government elected members

Compared to those born here, it is natural that people like me look at freedom and democracy differently, be more sensitive towards these values, consider them sacred, and be more ready to protect them and sound the alarm bells. For me, freedom of speech, assembly, and participation in elections are privileges, not rights. Privileges for those who adhere to their civic duty, which means active participation in the community's public life.

 

February 01, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به نمایندگان منتخب حکومتی

مقصود من از این نامه، در میان گذاشتن مشکلات شخصی خودم نیست. بلکه قصد دارم از طرف کسانی صحبت کنم که نه صدایی دارند که بتوانند خواسته هایشان را بیان کنند و نه از امتیار رای دادن برخوردار هستند تا توجه سیاستمداران را به خود جلب کنند.

از طرف صدها بی خانمانی که هر صبح، با نگرانی در گیری با مشکلات روحی و روانی، چشم به روشنایی میگشایند، و هر شب، با نگرانی گذراندن شب سرد دیگری درخیابان، سر به بالین میگذارند.

 

 

January 25, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۳)

در چهل سالگی به کانادا مهاجرت نمودم. عدم وجود امنیت، قانونمندی، آزادی و دموکراسی مرا از سرزمینی که چشم در آن گشوده بودم راند. به کشوری روی آوردم که در رابطه با چنین پدیده ها، که بدون آن زندگی در شان یک انسان امکان پذیر نیست، سری از سرها بالاتر دارد. در مقایسه با کسانی که در این کشور به دنیا آمده اند، طبیعی است که نگاه امثال من به آزادی و دموکراسی، به گونه ای دیگر باشد. نسبت به آنها حساسیت بیشتری به خرج داده، آنها را تافته جدا بافته شمرده، و برای محافظت از آنها و بصدا در آوردن زنگ های خطر، آمادگی بیشتری داشته باشم.

 

January 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Triumph of Justice Over Politics- Part 2

While various factors contribute to the worsening homelessness crisis today, one of the factors that needs to ring alarm bells is the weakening of empathy, kindness, and the sense of humanity. Nowadays, we can see its effects everywhere.
As one of those people who fights against homelessness emphasizes, we should not delay addressing the housing problem of those struggling with addiction and mental illnesses by prioritizing treatment. According to him, we must silence a part of our humanity to continue our path and pass by another human being facing such difficult circumstances.

January 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۲)

درست است که عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند تا مشکل بی خانمانی به حالت حاد امروز مبدل گردد، ولی یکی از آن عواملی که میبایست زنگ های خطر را به صدا در آورد، تضعیف همدلی، مهربانی و حس انساندوستی است که این روز ها اثرات آنرا در همه جا به خوبی مشاهده میکنیم.

به قول یکی از فعالان مبارزه با بی خانمانی، نباید با اولویت دادن به درمان، رفع مشکل مسکن آنهایکه با اعتیاد و بیماری های روانی در گیر هستند را به بعد از مداوای آنها موکول کرد. به قول ایشان "باید بخشی از انسانیت خود را خاموش سازیم تا بتوانیم به راه خود ادامه دهیم و از کنار انسان دیگری که در چنین شرایط سختی است بگذریم."

January 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Triumph of Justice Over Politics

Most of us consider ourselves benevolent, civilized, democratic, justice-seeking, human-friendly, and advocates for the rights of the oppressed and the needy. However, in practice, we realize that we are not what we think, and to justify our actions, which in many cases are directed towards personal interests,  we resort to any door, whether open or closed.

Our Persian saying "Death is good, but for the neighbour" has a close meaning to "Not In My Backyard" (NIMBY) commonly used in English.

 

January 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۱)

"مرگ خوبه، ولی برای همسایه" معادل مناسبی برای "نه در حیاط خلوت من" (NIMBY) که در زبان انگلیسی رایج است، میباشد. بدون آنکه بخواهم در انساندوستی آنهاییکه به مخالفت با ساخت مجموعه مسکونی کامر برای بی خانه ها در ویلودیل شک کنم، باید از این خوشحال باشیم که هفته گذشته، بدون آنکه مقصود دادگاه باشد، عدالت بر سیاست پیروز شده و مانع از آن گردید که نه در حیاط خلوت من تقویت شده و الگویی برای مناطق دیگر گردد.

با توجه به تلاش لی لی چنگ برای جوابگویی به خواسته عده ای از ساکنین ویلودیل، منطقه ای که نمایندگی آنرا در شورای شهر به عهده دارد، شاید لازم باشد که اصطلاح "نه در منطقه من" (NIMW) را نیز در ذهن داشته باشیم.

 

January 04, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

آتش بس در کامیونیتی

حتا در جهنم هم، هستی ادامه داشته و متوقف نمیگردد. حرکت و تغییر، ماهیت جوهری این عالم است. امید، بخشی از وجود ما انسان هاست که بدون آن، زندگی چیزی جز درد و عذاب نخواهد بود.

 چند روز پیش، از عزیزی که مادرش را از دست داده بود تقاضا نمودم که اجازه دهد به جای تسلیت گفتن، حرف دلم را بر زبان بیاورم و بگویم که خوش به حال مادرش.

سر سخن او هم باز شد و چکیده گفتارش این بود که در این عالم و این زمان و این مکان، جان بخشیدن به فرزند خیانت است. نمیدانم که در جایگاه فرزندی که مادرش را از دست داده بود، اینرا میگفت و یا مادری که نگران آینده دو فرزند خود میباشد!

 

Last Edited 28/02/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca