Welcome to
 Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA)

به سایت  انجمن اعضای
کنگره
ایرانیان خوش آمدید

 برای دسترسی به سایت کنگره ایرانیان لطفن به لینک زیر مراجعه شود:
www.iccongress.ca

This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
Our goal is to gather and archive all information related to ICC.
این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان
 را جمع آوری و نگاهداری نماید.

This site has been created by one of ICC members and Hambastegi group founders to gather all information related to this organization.
Please help us to collect and correct the information.

 

 

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails ForumPedia Hambastegi ICC Club For Democracy kikist

 

 

 

 

February 22, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

گپی با کاوه شهروز

ادامه فعالیت هایی که آغاز نموده اید و حضور در انتخابات ۲۰۲۵ به عنوان کاندیدایی مستقل، میتواند آغازی برای بوجود آوردن تشکلی با مشارکت همه کامیونیتی ها، برای حمایت از کاندیداهای مستقل باشد. عملکرد غیر اصولی حزب کانسرواتیو، رهایی شما از بند تفکر حزبی، تجربه شما در زمینه قضایی و تمایل شما به حقوق بشر، اولویت دادن به اصول و ارزش ها، شما را کاندیدای ایده ال برای رهبریت چنین جریانی ساخته است.

بیشک بوجود آمدن چنین جریان و تشکلی که تنوع فرهنگی را از حرف به عمل مبدل میسازد، در مبارزات علیه استبداد و بیعدالتی در سرتاسر جهان تاثیر گذار خواهد بود. در ضمن، افق آنقدر روشن و اهداف آنقدر والا خواهند بود که کمتر کسی توان تخریب آنرا داشته باشد.  

پیر پوالی اور، شما یک توضیح به

 کامیونیتی ایرانی بدهکارید

برای ایرانیانی مثل من، و چه بسا آقای شهروز، وابستگی های حزبی، در مقایسه با رعایت ضوابط حقوق بشر برای همه، دارای اهمیت کمتری میباشند. نگرانی زمانی به وجود می آید که رهبران سطح بالا، مانند شما، ظاهراً منافع حزبی را بر موضوعات گسترده تری که بر رفاه و آسایش کشور تأثیر می گذارند، اولویت می دهند.

از شما استدعا دارم که با ارائه توضیحاتی، از نگرانی‌های ما در رابطه با نفوذ احتمالی جمهوری اسلامی در حزب محافظه‌کار بکاهید. خودداری شما سیاستمداران، از به خطر انداختن ارزش هایی که روزی مایه افتخار کانادا بوده اند، جنبه حیاتی دارند. از شما تقاضا دارم که از درگیر شدن در رودرویی هایی که منافع حزبی و کسب قدرت را بر ارزش های والاتری برتری می دهند، دست بردارید.

 

 

لطفا در صورت مشاهده خطا ما را مطلع سازید - همچنین برای کامل کردن این جدول همکاری نمائید  info@ICCMA.ca

 
 

2023

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - 9 آپریل 2023

امیر حسن قاسمی نژاد کمیته سیاست گذاری

ارتباطات

مونا قاسمی
نایب رئیس
معاون کمیته مشارکت جمعی
کمیته اداری و مالی
دانیل باقری سروستانی

کمیته خدمات

پادکست
 

آرزو خدیر
کمیته اداری ومالی

سرپرست کمیته مشارکت جمعی
 

رضا نامداری

ساختار سازمانی

فضای مجازی
 

مونا برقعی

تحقیقات و آموزش

محمد وحیدی راد
خزانه دار

تولید محتویات

آسوده نوین

کمیته فرهنگی

راحله طارانی

سلامت روان

دبیر      رپیس آٔدمین فوروم        
ونکوور مونترال گلف مونترال مونترال ونکوور مونترال تورنتو کلگری

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2023

به علت برابر بودن تعداد کاندیدا ها با تعداد اعضای مورد نیاز انتخابات فرمایشی صورت گرفت

محمد وحیدی راد مونا قاسمی
 
مونا برقعی آسوده نوین آرزو خدیر
 
امیر حسن قاسمی نژاد راحله طارانی مهدی شمس
+1       +2 +2   مورد تایید کمیته انتخابات قرار نگرفت


 

? ?
    حبیت غفاری حدیقه - هامیلتون

ویدئومجمع عمومی و انتخابات          نتایج انتخابات

     
آورین ذکایی نرگس جمالی لاله روحانی مانی مبینی

 

 

۲۰۲۲

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

امیر حسن قاسمی نژاد مسلم نوری
 
دانیل باقری سروستانی
 
آرزو خدیر
 
رضا نامداری
 
احمد احساندار
 
محمد وحیدی راد
جایگزین
محسن خانیکی
 
سمن طبسی نژاد
 
سیاست گذاری رئیس - سخنگو   نایب رپیس آٔدمین فوروم دبیر   خزانه دار - خدمات فرهنگی
ونکوور ونکوور   مونترال مونترال کیچینر مونترال تورنتو
(6)
تورنتو
(5)

 

 

   

 

یونس زنگی آبادی
        استعفا در ماه مارچ  

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2022

محمد وحیدی راد دانیل باقری سروستانی رضا نامداری مهدی شمس

33 رای

منتخب با 136 رای منتخب با 200 رای مورد تایید کمیته انتخابات قرار نگرفت

انصراف - کاندیدای انصرافی وجود نداشت

 


 

? ?

افسانه کفایتی - ?

رضا سهرابی - سن جانز (نیوفاندلند) 

حبیت غفاری حدیقه - هامیلتون

ویدئومجمع عمومی و انتخابات          نتایج انتخابات

 

۲۰۲۱

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰

امیر حسن قاسمی نژاد مسلم نوری
 
کیهان رضوی
 
آرزو خدیر
 
رضا نامداری
جایگزین
احمد احساندار
 
یونس زنگی آبادی محسن خانیکی
 
سمن طبسی نژاد
 
سیاست گذاری رئیس - سخنگو ساختار سازمانی نایب رپیس آٔدمین فوروم دبیر پژوهش خزانه دار - خدمات فرهنگی
ونکوور ونکوور مونترال مونترال مونترال کیچینر تورنتو
(4)
تورنتو
 (5)(4)
تورنتو
(4)

 

   

 

مهرنوش احمدی
سلامت روان
  نوامبر ۲۰۲۱   مارچ ۲۰۲۱    

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان  ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰

 
کارزار تغییر مهرنوش احمدی سوشیانت زنگنه پور فرید روحانی امیر خدیر تینا فرشادگهر زرین محی الدین مهدی ترابی کیا تارا صابرپور مهدرخت هادی
  ونکوور مونترال انتاریو
پویش
امیر حسن قاسمی نژاد مسلم نوری کیهان رضوی آرزو خدیر رضا نامداری احمد احساندار یونس زنگی آبادی محسن خانیکی سمن طبسی نژاد
ونکوور مونترال انتاریو - تورنتو و کیچینر
مستقل
مهدی شمس

هومن رضوی - بعد از انصراف سوشیانت به کارزار پیوست

سوشیانت زنگنه پور


 

بهرام جلایر ماروین هوبرمن
ناظر از طرف دادگاه
درنا مژدمی

 

 در سال ۲۰۱۹ مجمع عمومی و انتخابات برگزار نگردید

 اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - مجمع عمومی برگزار نگردید

؟
پویان طبسی نژاد
نایب رئیس
غیر منتخب
(5)(4)

 
یونس زنگی آیادی
منشی
غیر منتخب
(3)(2)

شعله خلیلی
کمیته فرهنگی
غیر منتخب
(8)(7)

بابک امین تفرشی
خزانه دار
غیر منتخب
محسن خانیکی
مشارکت جمعی
غیر منتخب
(3)
سمن طبسی نژاد
غیر منتخب
(3)(2)
سوده قاسمی
 رئیس
منتخب فله ای
(5)(6)
امیر معظمی
انتصابی

به علت شکایت چهار تن از اعضاء از هییت مدیره و به دستور قاضی انتخاباتی در سال 2019 صورت نگرفت. سوده قاسمی برخلاف اساسنامه برای سال سوم در مقام ریاست باقی ماند. بیژن احمدی در ماه آگوست استعفاء داد و بر خلاف اساسنامه نفر نهمی معرفی نگردید.

 ۲۰۱۸

 اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - 29 آپریل 2018

پویان طبسی نژاد
نایب رئیس
غیر منتخب
(3)
هومن شیرازی
منتخب فله ای
یونس زنگی آیادی
منشی
غیر منتخب
(1)

شعله خلیلی
کمیته فرهنگی
غیر منتخب
(6)

بابک امین تفرشی
خزانه دار
غیر منتخب
محسن خانیکی
مشارکت جمعی
غیر منتخب
(2)
سمن طبسی نژاد
غیر منتخب
(1)
سوده قاسمی
 رئیس
منتخب فله ای
 (4)

بیژن احمدی
منتخب فله ای (4) (5)

 

     

هومن شیرازی
استعفاء در ماه آگوست
2019
August 23 at 11:12 AM
      بیژن احمدی
استعفاء در ماه آگوست
2019
August 17, 2019

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان ۲۰۱۸

پویان طبسی نژاد یونس زنگی آیادی
شرط شهروندی
شعله خلیلی بابک امین تفرشی
شرط یکسال
محسن خانیکی سمن طبسی نژاد

شایان معین
شرط یکسال
به ادعای هییت مدیره
مهردخت هادی
شرط یکسال
رضا سپهر اصفهانی سورنا ظهیری شادباد محبوب بلندی مهدی شمس
کاندیدای حذفی- مدارک


 

سعدی اعتماد

مشهود ناصری

رامین فرجی

 

 ۲۰۱۷

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - 28 می 2017

محسن خانیکی
کاندیدای انصرافی
عضو انتصابی
(1)

هومن شیرازی
منتخب فله ای
مهران فرازمند
غیر منتخب
درنا مژدمی
غیر منتخب
مجتبی ادیب راد
غیر منتخب
تایاز فخری
غیر منتخب
پویان طبسی نژاد
غیر منتخب
(2)
سوده قاسمی
نایب رئیس
منتخب فله ای
(3)

بیژن احمدی
رئیس
منتخب فله ای (3)

 


مروارید
 زارع زاده
منتخب فله ای

       

 

   
         

 

   

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان ۲۰۱۷

یاسمین داداشی مروارید زارع زاده هومن شیرازی سوده قاسمی بیژن احمدی محسن خانیکی

 

 

یاسمین داداشی محسن خانیکی    


 

Emily Hoodi

Pantea Jaffari

Pouyan Nahrvar

 

 

 ۲۰۱۶

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - 15 می 2016

بهزاد جزی زاده
غیر منتخب
سوده قاسمی
نایب رئیس
(2)
علی بانگی
غیر منتخب
درنا مژدمی
غیر منتخب
مجتبی ادیب راد
غیر منتخب
مهران فرازمند
غیر منتخب
پویان طبسی نژاد
غیر منتخب
(1)
تایاز فخری
غیر منتخب
بیژن احمدی
رئیس
(2)

به علت برابر بودن تعداد کاندیدا ها و تعداد اعضای هییت مدیره مورد لزوم انتخابات صورت نگرفت هر هفت کاندیدا بدون رای گیری به هییت مدیره راه یافتند.

بالاخره در ماه می کناره گیری علی بانگی وبهزاد جزی زاده اعلام گردید. این دو عضو هییت مدیره از مدت ها قبل کناره گیری کرده و در جلسات هییتمدیره شرکت نمیکردند. دلیل به تاخیر انداختن اعلام کناره گیری های آنها جلوگیری از پیوستن مهدی شمس و مریم ناظمی دو کاندیدای انتخاباتی میباشد.

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان ۲۰۱۶

مهران فرازمند
شرطی
درنا مژدمی
شرطی
مجتبی ادیب راد پویان طبسی نژاد شرطی تایاز فخری بهزاد جزی زاده
شرطی
علی بانگی

هما دانشمند هومن شیرازی مریم ناظمی محسن خانیکی مهدی شمس شایان معین

 

 

 

 

 


Mehrdokht Hadi


 Pantea Jaffari

 
Mahboob Bolandi

۲۰۱۵

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - ۲۴ می ۲۰۱۵

آرشاک شجائی سوده قاسمی
نایب رئیس
(1)
میترا صفاری
کمیته فرهنگی
شهرام نامور آزاد
 
ارسلان کهنموئی پور
ریاست
بهروز آموزگار
دبیر - کمیته سیاست گذاری

علی نیکجو
24 مارچ 2016
جایگزین فرهنگ

رضا قاضی
خزانه دار

بیژن احمدی
کمیته مشارکت جمعی (1)

میترا صفاری
کمیته فرهنگی- استعفا در پایان سال اول
ارسلان کهنموئی پور
ریاست
- استعفا در پایان سال اول

فرهنگ فرید - استعفا در نیمه سال دوم
 26 فوریه 2016

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان ۲۰۱۵

فاطمه منصوری فر آویده مطمئن فر سویل ساحل گزین علی نیکجو میترا صفاری هوشنگ فیروزی شهلا غفوری شهرام تابع محمدی
تاخیر در ارائه مدارک
سوده قاسمی ارسلان کهنموئی پور بیژن احمدی

 

 
  هوشنگ فیروزی شهلا غفوری ابطال - 9 دقیقه تاخیر  


 

مهدی کوهستانی

 پانتا جعفری سلمان سیما

Mehrdad Ariannejad
Tirgan

 
Reza Barari

 Iranian Canadian Legal Professional (ICLP)
Mohammad Fotovat

 
Kahrizak Foundation of Canada 
Ahmad Tabriz

Parya Trillium Foundation
Omid Valinasab

 Professional Iranian Canadian Real Estate Association (PICRA). 

 

 ۲۰۱۴

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - ۱۱ می ۲۰۱۴

آرشاک شجائی سیما دینی شهلا غفوری شهرام نامور آزاد
نایب رئیس
رضا بنائی
ریاست انتصابی
جایگزین سارا تخشا
بهروز آموزگار
دبیر
فرهنگ فرید
سخنگو
رضا قاضی مهدی امین
انتصابی
جایگزین بهمن رودگرنیا

     
      سارا تخشا
استعفا 25 می 2014
      بهمن رودگرنیا
استعفا 17 دسامبر 2014

       
    شروین ریسمانی    

 

 
Nazanin
Afshin-jam
Saeed Aghaei Mehrdad Hariri Taha Hassaniani Fatemeh Mansourifar Manooher
 Missaghi
Fereidoon
 Zahedi

هیئت شمارش آرا و نظارت متشکل بودند از: آقایان شهرام صارمی، حسن حسن زاده، خانم ها زهره بختیار، سهیلا همتی
 و تعدادی هم داوطلب در این کار مشارکت داشتند.

 

 ۲۰۱۳

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - ۵ می ۲۰۱۳

سیما دینی مریم نایب یزدی
روابط عمومی
شهلا غفوری سارا تخشا یسنا بهشتی
دفتر دار
صمد اسدپور
دبیر و سرپرست کمیته توسعه و گسترش

داوود کفائی
خزانه دار

دیوید موسوی
نایب رئیس

فرخ زندی
ریاست

           
مریم نایب یزدی
استعفا
یسنا بهشتی
استعفا


 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان ۲۰۱۳

آرشام پارسی مهدی شمس مریم نایب یزدی سیما دینی شهلا غفوری سارا تخشا یسنا بهشتی علیرضا جهانگیر

اردشیر زارع زاده
کناره گیری
آزاده شهنواز
کناره گیری
اردلان شجاعی
کناره گیری
سیما سحر زرهی
کناره گیری
رضا بنائی
کناره گیری


ناظرین بر انتخابات - رز بهرامی و مینو درخشان و آقایان حسین زرشکیان و شهرام صارمی

هیئت مشاوران : آقایان سعید آقایی، پیام اخوان، دکتر مهرداد حریری، کیومرث رضوانی فر

Ms. Nazanin Afshin-Jam, Mr. Fereydoun Zahedi, Mr. Manouher Missaghi, Dr. Fatemeh Mansourifar Shams (added July , 29, 2013)

گزارش مالی سال 2013 - داود کفائی

 ۲۰۱۲

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - April 29, 2012

علیداد مافی نظام
منشی
غیر منتخب
مهرداد قرکانی
غیر منتخب
 
شعله خلیلی
غیر منتخب
(5)

نیاز سلیمی
خزانه دار
غیر منتخب *
(4)

دیوید موسوی

صمد اسدپور

داوود کفائی
خزانه دار

کاوه شهروز
نایب رئیس

فرخ زندی
  ریاست

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

* نیاز سلیمی اظهار میدارد که بیش از یکسال و نیم در هییت مدیره نبوده است
January 22, 2015 at 9:22pm 

   

مهرداد قرکانی (خلیلی)
12 جون 2012

شعله خلیلی
(دولت آیادی)

12 جون 2012

نیاز سلیمی
12 جون 2012

مهسا پزشکی
انتصابی

مایکل پارسا
انتصابی

 

کاوه شهروز
می 2013

 

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان - ۲۰۱۲

احمد دولت آبادی نسرین جوانفر دیوید موسوی صمد اسدپور داوود کفائی کاوه شهروز

فرخ زندی

هیئت مشاوران : خانم آتوسا مهدویان، آقایان سعید آقایی، پیام اخوان، رضا بنایی، دکتر مهرداد حریری، کیومرث رضوانی فر و علی وکیلی

 

۲۰۱۱

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - مجمع عمومی و انتخاباتی صورت نگرفت - عدم حد نصاب و کاندیدا

   

محمد تاجدولتی
غیر منتخب
(4)
نیاز سلیمی
خزانه دار
غیر منتخب
احسان میردامادی
غیر منتخب
همکاری
؟؟؟؟؟؟؟
مهرداد خلیلی
غیر منتخب
شعله خلیلی
نایب رئیس
غیر منتخب
(4)
علی کجباف
منشی
غیر منتخب
علی کجباف
انتصابی
غیر منتخب
وحید جابر انصاری
غیر منتخب
بهنام اصفهانی زاده
ریاست
غیر منتخب
(4)

انتقاد شده که آقای جابر انصاری به خاطر بیزنسش بیشتر در ایران است و اینجا نیست.

شعله خلیلی ـ ایشان بیزنس دارند در ایران مثل خیلی از آدم های دیگر که در ایران بیزنس دارند، اما اینکه ایشان چند وقت از سال در ایران هستند، ما نه مامور ایمیگریشن هستیم و نه پاسپورت ایشان را برای عضویتشان خواسته ایم. و اگر دوستان منتقد نگران هستند، بیایند مشارکت کنند، به ما کمک کنند و دست ما را بگیرند.

شعله خلیلی اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا، بهنام اصفهانی زاده (رئیس هیئت مدیره)، شعله خلیلی (معاون رئیس)، نیاز سلیمی مدیر اجرایی و مالی کنگره، علیداد مافی نظام منشی کنگره هستند و دیگر اعضای هیئت مدیره محمد تاج دولتی، مهرداد خلیلی، علی کجباف و وحید جابرانصاری هستند و البته احسان میردامادی از مدیران قبلی نیز با کنگره همکاری می کند.

شعله خلیلی بعضی از کسانی که از آغاز عضو شدند، بعدا حق عضویت پرداخت نکردند، ولی همچنان در لیست ایمیلی ما هستند.
 کسانی که حق عضویتشان را پرداخت کرده اند حدود ۱۴۰ نفر هستند.

 

 
       

انتخاباتی صورت نگرفت

       

140 نفر حق عضویتشان را پرداخت کرده اند

 

 ۲۰۱۰

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان 18 دسامبر2010  - انتخاباتی صورت نگرفت - عدم کاندیدا

   
محمد تاجدولتی
غیر منتخب
(3)
نیاز سلیمی
غیر منتخب
(2)
احسان میردامادی
غیر منتخب
علی کجباف
انتصابی
غیر منتخب
علیداد مافی نظام
منشی
غیر منتخب
شعله خلیلی
نایب رئیس
غیر منتخب
(3)
مهرداد خلیلی قرکانی
غیر منتخب
وحید جابر انصاری
غیر منتخب
بهنام اصفهانی زاده
ریاست
غیر منتخب
(3)

 

 ۲۰۰۹

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان (۶ دسامبر۲۰۰۹) - انتخاباتی صورت نگرفت - عدم کاندیدا

     
محمد تاجدولتی
غیر منتخب
(2)
نیاز سلیمی
انتصابی

خزانه دار
(1)
احسان میردامادی
غیر منتخب
 
علی کجباف
غیر منتخب
علیداد مافی نظام
منشی
شعله خلیلی
نایب رئیس
(2)
  وحید جابر انصاری
غیر منتخب
بهنام اصفهانی زاده
ریاست
غیر منتخب
(2)
 

 ۲۰۰۸

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان (22 جون 2008)

محمد تاجدولتی
یکسال

(1)

سعید بدیعی
یکسال
 
فیروزه بهرامی
نایب رئیس
دو سال
_____
استعفا بعد از چند ماه

مهرداد لقمانی
خزانه دار
یکسال
_____
استعفا بعد از چند ماه

شعله خلیلی
دو سال
(1)
منوهر میثاقی
دو سال

استعفاء در شب اول
سعدید حریری
ریاست
دو سال
_____
استعفا بعد از چند ماه
علیداد مافی نظام
دو سال
احسان میردامادی
یکسال
لادن شهروز
منشی
دو سال
______
استعفا بعد از چند ماه
 بهنام اصفهانی زاده
یکسال

(1)

160 131 240 180 185 202 221 227 141 237 155

۸۵ نفر در رای گیری آنلاین شرکت کردند و ۲۳۴ برگه رای توزیع شده که مجموع به  319 رسید

هییت نظارت: ارسلان مهاجر -فرخ زندی - شهناز هاشمی - علی غیاثی

۴۸۰ عضو حق عضویت پرداخته و ۱۲ پرداخت نکرده (گزارش مالی)

دکتر مهرداد حریری گردانندگی مراسم را به عهده داشت.
 ریاست و هماهنگ کننده ی کمیته برگزاری مجمع عمومی با مهندس زرشکیان بود
 نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، مهرداد حریری و مهرداد آرین نژاد از اعضای کمیته برگزاری مجمع عمومی بودند
 و کمیته نظارت بر انتخابات را دکتر ارسلان مهاجر، دکتر فرخ زندی، خانم شهناز هاشمی و آقای علی غیاثی عهده دار بودند.
.

مقاله فرح طاهری در شهروند

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان  ۲۰۰۸


محمد تاجدولتی


سعید بدیعی


فیروزه بهرامی

شعله خلیلی

Ehsan Mirdamadi

منوهر میثاقی

Alidad Mafinezam


Saeed Hariri


لادن شهروز

بهنام اصفهانی زاده

عباس ثابت

علی ظهوری
77
جواد مستقیمی
115
غلامحسین قدکی
13
 
Ali Akbar Azodi Dailami
29
Homa Modarai
48

مهرداد لقمانی


Vaheed Jaberansari
(42)

منیره محمدی
112

برگرفته از گزارش فرح طاهری از اولین مجمع عمومی کنگره ایرانیان

حساب بانکی به نام کنگره ایرانیان کانادا در تی دی بانک شعبه یانگ و 61 در تاریخ 5 نوامبر 2007 با
سه حق امضا ( نیاز سلیمی، دکتر تاج دولتی و علی ظهوری) افتتاح شد.
 کنگره 292 عضو دارد. 62 نفر حق عضویت نپرداخته اند.  در حقیقت 220 عضو رسمی دارد.
 سلیمی با اعداد و ارقام فشرده ای از حساب و کتاب ها را برشمرد و گفت:  تا امروز مخارج
 202 دالر و 66 سنت بوده و موجودی در حساب بانکی 2757 دالر و 60 سنت است و 250 دالری
 که امروز داده شده  و هنوز واریز نشده که همه مدارک در اختیار کنگره انتخابی قرار میگیرد.


دست اندرکاران برگزاری اولین فراخوان کنگره در تاریخ 11 نوامبر 2007

نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، بهار امین وزیری، فیروزه بهرامی، منوهر میثاقی، بهنام اصفهانی زاده، غلامعلی کجباف، علیداد مافی نظام
مهرداد آرین نژاد، ایرج عماد، علی ظهوری، مهرداد حریری، حسین زرشکیان، محمد تاج دولتی، احمد تبریزی
، مسعود منصور زاده، سعید حریری،

 

تاسیس  ۲۰۰۷

هییت ۷ نفره  تهیه اساسنامه کنگره ایرانیان -  ۲۰۰۷

علیداد مافی نظام حسین زرشکیان منوهر میٍثاقی مهرداد آرین نژاد مسعود مشهدی منصور زاده مهرداد حریری سعید حریری
 

 

مهندس - انجمن ایرانیان تیرگان - ۲۰۰۶  انجمن ایرانیان Canadian Science Policy Centre هفته کتاب

 

Last Edited 28/02/2024 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@iccma.ca