Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

قدم و یا قدمهای بعدی

December 04,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما  

چه بهتر که هر کس با دیدن فیلم های گردهمائی اخیر خود نتیجه گیری نماید.  رو در روئی دو جناحی که تا به امروز هر کدام خود را تنها سخنگوی به حق جامعه میدانست، و حضور کیفی و کمیتی جناح میانی که بیشترین کنترل را در این گردهمائی در دست داشت، آشکار بود. مهمتر از همه تمایل هر سه جناح برای رسیدن به راه حل هائی مسالمت آمیز را میتوان " قدم بعدی" دانست که خواسته و ناخواسته برداشته شده ، و آنها را به هم دیگر نزدیک تر کرده است. حضور چهار نفر از اعضای گروه اقلیت هییت مدیره، سعی و تلاش آنها در معتدل نگاه داشتن جو، و دعوت حضار به تامل و تعمق نیز قابل توجه میباشد. ایکاش که جناب بنائی و دیگر اعضای کنگره این شهامت را در خود میداشتند و با حضور در این جلسه تحولی را در جامعه بوجود میاوردند که برای رسیدن به آن مطمئنن نیاز به سال ها وقت و تلاش است. باشد که با دیدن و شنیدن آنچه در این گردهمائی گفته و شنیده شد، به عزم راسخ و نیروی افرادی پی ببرند، که حتی بدون آنکه عضو کنگره باشند، چاره جوئی از برای رفع مشکلات آنرا از وظایف خود میدانند. چه بسا که با دیدن خلوص نیت این افراد، خود آنان در جهت اجرای قانون که بدون آن نمیتوان امیدی برای هیچ حرکت بنیادی داشت، قدم بعدی را بردارند. یا اینکه حداقل در یکی از آنان تغییر و تحولی بوجود آید که با پیوستن به گروه دیگر، کفه های ترازو را جا به جا کرده تا اینبار فرصتی به این گروه داده شود که در نیمه دوم سال، توانمندی خود را به آزمایش گذارند.

گردهمائی دیگری در پیش داریم، که توسط هییت مدیره کنگره برای روز یکشنبه 14 دسامبر، ساعت دو بعد از ظهر در سیویک سنتر نورت یورک برنامه ریزی شده است. شرکت در این گردهمائی برای عموم آزاد میباشد ولی فقط اعضا میتوانند سخنزانی، طرح مشکلات و پیشنهادات کنند. چه بهتر آنهائی که قصد ابراز عقیده دارند به عضویت کنگره در آیند. یکی از شرایط تعیین شده و سئوال برانگیز، ارائه چکیده ای از سخنرانی ها تا تاریخ هفتم دسامبر است، که جز موافقت با آن راه دیگری نیست. البته در این نحوه برنامه ریزی نکات مثبتی وجود دارد که اگر از طرف هییت مدیره ای مردمی ارائه میشد، قابل فهم و قبول میبود. ولی متاسفانه در شرایط بحرانی موجود، و سابقه ذهنی منفی که این هییت مدیره در اذهان عمومی نسبت به خود بوجود آورده است، میتوان آنرا به نحوی کنترل بر افکار، نشانی از قدرت و تحریک آمیز دانست. چه بسا باشند کسانی که با عدم حضور در این جلسه و یا با خود داری از به اشتراک گذاشتن افکار ، بخواهند به نحوی اعتراض خود را آشکار نمایند.

جای دارد که در پایان، دیدن ویدئو شماره پنج را که در آن احمد تبریزی یکی از قدیمیترین فعالان اجتماعی، و بنیان گزار بنیاد پریا چند دقیقه ای در باره تاریخچه و مشکلات کامیونیتی سخن میگوید، توصیه کنیم. حضور ایشان در این نوع گردهمائی ها در سالهای اخیر بسیار نادر است. سخن گفتن بی ریا و دلسوزانه ایشان چنان بر دل می نشیند که هر علاقمند به سرنوشت کامیونیتی را به حرکت وا میدارد. باشد که با بوجود آوردن محیطی عاری از تنش، شرایط را آنچنان آماده نمائیم که آن گروه از افرادی که با کردار و نه فقط با گفتار توانائی های خود را تا به حال به اثبات رسانده اند، رغبت کرده و دوباره به فعالیت های جمعی و گسترده جامعه بپیوندند.

برای دسترسی به ویدئو های گردهمائی اخیر به سایت و صفحه فیسبوک همبستگی و حمایت مراجعه شود.

ویدئو های گردهمایی

بیش از یکسال است که " همبستگی و حمایت" هر هفته مقاله ای در رابطه با فعالیت های کامیونیتی تهیه کرده و با همکاری نشریات ایران استار و شهرما بطور منظم چاپ میگردند. در این تجربه که بسیار غنی مینماید متوجه شده ایم که مشکل در نوشتن نیست، بلکه در چگونه نوشتن است که تا جای امکان به واقعیت ها نزدیک باشد. ولی هر نوشته ای با تاثیر گرفتن از نگارنده آن نمیتواند عین حقیقت باشد. این اولین بار است که احساس راحتی کرده و میتوانیم در باره گردهمائی بسیار پر اهمیت که تحت عنوان "قدم بعدی" و در رابطه با تقاضای برکناری رضا بنائی از سمت ریاست کنگره ایرانیان، در روز یکشنبه گذشته با حضور حدود چهل نفر برقرار شد، آزادنه و آنطور که برداشت شخصی نگارنده است بنویسیم. این از آن جهت است که این گردهمائی به صورت کامل ضبط شده و بدون هیچ دخل و تصرفی، در بخش های پانزده دقیقه ای در دسترس همگان قرار گرفته است. هر کس با مشاهده آن میتواند برداشت خود را داشته و تا اندازه ای با نگرش ما بهتر آشنا گردد.

این جلسه که حدود سه ساعت به طول کشید را میتوان به عنوان نقطه عطف و آینه ای گویا از کامیونیتی دانست. جای دارد که از سهیلا دادخواه، علی وکیلی و مهدی کوهستانی تشکر نمود که با حضور در این جلسه و شرکت در گفتگو ها آغازی نو را برای جامعه ما نوید دادند. شرکت آنها در جلسه ای که حداقل هدف ظاهری اش برکناری فردی میبود که این سه نفر از حامیان پر و پا قرص او میباشند نیاز به جسارت و ایمان دارد. بخصوص در این میان باید از علی وکیلی تقدیر نمود که صادقانه جهت اطلاع رسانی و به اثبات رساندن آنچه او به آن خالصانه باور دارد، تلاش خود را کرد. علی هم دید و هم شنید که هیچکدام از حضار در این جلسه نه خصومتی با رضا بنائی دارند و نه هدف اصلی شان بر کناری او میباشد. بلکه آنها در پی اجرای قانون هستند، تا بتوان از طریق آن آبرو و اعتبار از دست رفته کنگره را باز یافته و دوباره قانونمندش کنند.

این جریانی نیست که با انتصاب مغایر با اساسنامه رضا بنائی به عنوان ریاست کنگره، و یا خطای او در حمایت از کاندیدای ایتالیائی تبار آغاز شده باشد. ریشه این مشکل و مشکلات دیگر کنگره را باید در عدم آمادگی جامعه دانست، که هییت مدیره های سابق بدون آنکه از آن مطلع باشند قربانیان آن بوده اند. تغییرات اخیر در جامعه، از جمله حضور بی سابقه در صحنه های سیاسی و اجتماعی کانادا، توجه به فعالیت های کنگره و شدت عمل نشان دادن به کجروی هائی آن، همگی نشان از تغییر و تحولاتی میباشند که خواسته و ساخته فرد و یا گروهی نیست. چه بهتر اگر میتوانستیم با فاصله بیشتری به این وقایع مینگریستیم، و با درک پدیده هائی که سرچشمه این تغییرات میباشند خود را با آن بهتر هماهنگ میکردیم. بطور مثال بوجود آمدن کمیته های اجرائی میباشد که سال پیش جز حرف چیز دیگری نبودند. با تمام مشکلات و بحران های موجود، کمیته مشارکت جمعی کمپینی را آغاز میکند که هدفش افزودن هزار عضو جدید در مدت چهار ماه میباشد. کمیته حقوق بشر بالاخره بعد از سه سال تلاش توانست به کامیونیتی بقبولاند که حمایت از پناهجویان از وظایف و مسئولیت های اعضاء آن میباشد. کنگره بالاخره با نوشتن نامه ای به وزیر مهاجرت و نخست وزیر کانادا و تقاضای قطع موقت کلیه بازگشت های اجباری پناهجویان به ایران، این واقعیت را تائید نموده و پذیرفته است که فعالیت در این زمینه از وظایف کامیونیتی و کنگره میباشد.

Remove the Current President
Mehrdad Ariannejad started this petition to ICC Board of Directors

On September 30th, 2014, during the Willowdale Federal Liberal Nomination election, while two of the four running candidates for the Canadian Federal Parliament were of Iranian descent, namely Mr. Ali Ehsassi and Ms. Lily Pourzand , Mr. Reza Banai was openly campaigning for another candidate of non-Iranian descent,  Mr. Vince Gasparro, actively encouraging voters to vote for Mr. Gasparro.
While we recognize and respect Mr. Reza Banai's rights as an individual which entitle him to support the candidate of his choice in any election, we believe that he is ethically and professionally obligated to adhere to the responsibilities he has undertaken as the president of the Iranian Canadian Congress (ICC). 
As clearly outlined in ICC's bylaws and charter, some of the ICC's objectives are:
 "…to uphold the interests of the Iranian Canadian community…", and;
"…to identify, present and promote the leaders of the Iranian-Canadian community who can be a voice for the community and to assist them in becoming prominent members of the Canadian society in all levels of civic life including Municipal, Provincial and Federal level". (Please refer to ICC Bylaws at 
http://iccongress.ca/organization/bylaw

In this respect, Mr. Banai’s advocacy for Mr. Gasparro has been squarely against the mission of ICC, has been inappropriate and uncalled for, and has parted him from his obligations as the president of ICC .
Based on the above, we, the undersigned of this letter, strongly believe that Mr. Reza Banai has acted in a manner contrary to the fundamental objectives of ICC and has violated its Charter and Constitution. We therefore urge the esteemed members of the Board to take action and remove Mr. Reza Banai from his position as the President. 

ترجمه فارسی طومار - مقاله در نشریه سلام تورنتو
PETITION UPDATE

Next Step

Mehrdad Ariannejad
Toronto, Canada

NOV 24, 2014 — Dear all,

As you know, the ICC board of directors chose not to respond to the petition that has been signed by 125 individuals. Hence, we would like to get together in a brainstorming session to address the issue and to map the next steps.

Date and Time: Sunday Nov 30 at 3:00 PM
Location: North York Civic Centre (Mel Lastman Sq.) – Committee Room# 2


In the meantime, we would like to share with you the following well written article by Dr. Shahram Tabe

http://www.shahrvand.com/archives/55636


 

 

Part (1) Part (2) Part (3) Part (4) Part (5) Part (6) Part (7) Part (8) Part (9) Part (10)

Last Edited 31/12/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca