Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles - 2015

December 24, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
December 31, 2015
با تشکر از  شهرما

پایان سال و شکست سکوت

دموکراسی و سکوت

بیژن احمدی، یکی از کوشا ترین اعضای هییت مدیره کنگره ایرانیان، هفته گذشته با مقاله ای در سلام تورنتو بالاخره سکوت را میشکند. بازتاب آن اطلاع رسانی ارسلان کهنموئی در صفحه لتس تاک میباشد، که میتوان آنرا هم شکستن سکوت به روش ریاست کنگره تعبیر کرد.

آدمین دیگر این صفحه، سعی به منحرف کردن گفتگو ها، "ابلهانه" خطاب کردن اعتراضات به ریاست کنگره ، توصیه به سکوت و سکون، و یا ازعدم امکان برگزاری آرام جلسات سخن میگوید. آیا جملاتی همچو، ضربه زدن و به زانو در آوردن ارسلان، پاشاندن کنگره، خشونت در جلسات گفتگو، رفتار آنهائی را که به دنبال محکوم کردنشان از طرف کنگره هستیم به خاطر نمی آورد؟ جای تاسف است که سرپرستی بازنگری اساسنامه باید به چنین شخصی، با این نحوه تفکر محول گردد.

December 10, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
December 17, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

ریاست، بلای کنگره ایرانیان

تاریخچه ای از "گفت و شنود"

جای تعجب مینماید که چطور حتی یکی از اعضای هییت مدیره بهروز را جهت ریاست کنگره عنوان نکرده و اشاره ای به زحماتی که او در سال گذشته متحمل شده نمیکند. به گفتار، مادام به مثبت گرائی، تشویق و قدردانی می پردازیم ولی به کردار، به نحوی عمل میکنیم که انگاری چشمانمان نمی بیند، و یا به پندار، عاجزیم و از درک واقعیات معذور.

با تغییر و تحولاتی که از سال 2012 در کامیونیتی آغاز شد، بوجود آمدن جلسات گردهمائی "گفت و شنود" پدیده ائی منحصر بفرد میباشد که در سال 2013 صورت گرفت. عده ائی از فعالان کهنه کار جناح چپ با بدور هم جمع شدن ماهانه، و گفتگو در رابطه با موضوعات متنوع، جریانی را بوجود آورده اند که تا به امروز ادامه داشته است.

November 26, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
December 03, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

آقای رئیس، حسن نیت به تنهائی کافی نیست!

"من را معتاد مقاله های خود کرده ای"

غیر از آنکه مشارکت جمعی کامیونیتی به پائین ترین سطح خود میرسد، غیر از تنی چند از اعضاء هییت مدیره، مابقی در سرپرستی فعالیت ها از خود رغبتی نشان نمیدهند. کمیته مشارکت جمعی به سرپرستی بیژن احمدی و کمیته فرهنگی به سرپرستی میترا صفاری تنها کمیته هائی میباشند که دو تن از اعضای هییت مدیره مدیریت آنها را به عهده دارند.

به آخرین مقاله ام تحت عنوان " آقای رئیس، حسن نیت به تنهائی کافی نیست" اشاره میکند. او هم توافق نظر دارد که تا سر درست فکر نکند، نمیتوان از بدن انتظارات بجائی داشت. دست آخر سئوال میکند که چرا من به عضویت هییت مدیره در نمی آیم. وقتی میگویم که تا به حال دو بار کاندید شده ام و هر بار پائین ترین تعداد آراء را آورده ام، سخت تعجب میکند و دلیلش را میپرسد.

November 12, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
November 19, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

سهم جمعی من و شما؟!

در مرگ هم عدالتی در کار نیست!

با وجود سوشیال مدیا که این امکان را بوجود آورده که به سادگی و بدون هیچگونه هزینه ای پیام و افکار خود را با دیگران به مشارکت بگذاریم، چرا باید اینچنین نسبت به آنچه در اطرافمان میگذرد بی تفاوت باشیم. باید پذیرفت که این بی تفاوتی همانا یکی از عوارض مهاجرت است که انسان ها را نه تنها با جامعه بلکه با خود نیز بیگانه مینماید.

اما واقعن فرق آن یونیفورم پوشانی که بدون آنکه به عمق فاجعه ای که به دست آنها و به دستور دیگران صورت میگیرد پی برده به کشتار قانونی میپردازند، با آنهائی که کورکورانه به صرف یک باور ذهنی به همان عمل دست میزنند در چیست؟ که اولی قهرمان باز میگردد و دومی را بازگشتی نیست. آری تا زمانی که بین این و آن فرقی می بینیم این قصه را پایانی نیست.

October 29, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
November 5, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

گسترش بی سابقه جناح چپ

زمانش رسیده است

انتخابات اخیر کانادا، موفقیت دو کاندیدای ایرانی از جناح چپ کامیونیتی، مراسم اخیرعزاداری عاشورا، و آنچه در کنگره ایرانیان در حال وقوع میباشد، نگرشی عمیق تر و توجه بیشتری را به گسترش جناح چپ، و تغییر و تحول اجباری در جناح راست را برای درک بهتر وقایع اجتماعی - سیاسی کامیونیتی الزامی میدارد.

بسیاری از افراد جامعه که منافع کامیونیتی را به سلیقه های شخصی خود اولویت میدهند، در این انتخابات ترجیح دادند که از حمایت آشکار از کاندیدای مورد نظر خود دریغ کنند، ولی باعث رودرروئی و یا دلسرد شدن افراد در شرکت در انتخابات نگردند. این مورد در رابطه با هواداران مایکل پارسا بیشتر صادق است. نه به خاطر آنکه مخالفتی با مجید جوهری داشته و یا اینکه او را برای نمایندگی مناسب نبینند، بلکه به این دلیل که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعی مایکل بیشتر بوده و شناخت بهتری از او در جامعه وجود داشته است.  
 

 

 

October 15,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

نقش حساس ویلودیل در انتخاب یک نماینده ایرانی

چه خوب بود به حساسیت روزهائی که پشت سر میگذاریم واقف بودیم. خطاب من بیشتر به ایرانیان ساکن ویلودیل و دو کاندیدای انتخاباتی، علی احساسی و پویان طبسی نژاد از این حوزه میباشد. 19 اکتبر روز انتخابات است. در این روز نتیجه تلاش این دو کاندیدا و بسیاری از داوطلبینی که در کمپین های انتخاباتی آنها فعالیت های بی وقفه و چند ماهه ای را دنبال کرده اند مشخص خواهد شد. مطمئنن همه آنها ترجیح میدهند که به جای چانگسون لیونگ، نماینده فعلی کانسرواتیو در این حوزه، یک ایرانی در انتخابات آینده پیروز شود.

October 08,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

October 22,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

ایرانی به ایرانی رای میدهد

به خیر گذشت!

آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که کانادائی واقعی کیست، و کانادائی فکر و عمل کردن چیست؟ آیا آنهائی که چند نسل زود تر از ما به این کشور مهاجرت کرده اند توانسته اند که وابستگی های خود را آنچنان از فرهنگی که به همراه داشته اند رها ساخته، و فرهنگ نوئی را بنا کنند که بتوانیم آن را فرهنگ کانادائی بنامیم؟

بی شک داشتن دو نماینده فدرال، در آینده دینامیزم فعلی کامیونیتی را تغییر خواهد داد. با تغییراتی که در چند سال اخیر در کامیونیتی شاهد آن بوده ایم، داشتن دو نماینده در اتاوا، یک نماینده و وزیر استانی، دو کاندیدای دیگر که لیاقت و شهامت خود را در انتخابات اخیر نشان داده اند، و تعداد بیشماری از افراد کامیونیتی که با نحوه مشارکت و حمایت از کاندیدا ها علاقه خود را به داشتن کامیونیتی نیرومند به اثبات رسانده اند، شرایط به طور کلی تغییر کرده اند.

September 24,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
October 01 ,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

باز بینی اساسنامه در بحران

مشارکت جمعی محکی بر شفافیت

بهروز پیشنهاد مینماید که به دلیل قدمت و تجربه، شهرام به عنوان سرپرست کمیته بازبینی اساسنامه انتخاب گردد. شهرام برای پذیرش این سمت سه شرط تعیین میکند:

1- اعضای این کمیته توسط شهرام انتخاب گردند.
2- غیر از اعضاء کس دیگری حق حضور در جلسات را نداشته باشد.
3- طرح پیشنهادی ایشان جهت بازبینی اجرا گردد.

در کشور های دموکراتیک مهمترین عاملی که هر شهروند از طریق آن میتواند، در آینده جامعه ای که در آن زندگی میکند تاثیر گذار باشد، رای او در انتخابات میباشد. بار دیگر این فرصت پیش آمده تا بتوانیم از آن در بوجود آوردن تغییرات در مسیری که آنرا صلاح خود و جامعه میدانیم، با رفتن به پای صندوق های رای در نوزدهم اکتبر، استفاده نمائیم.

September 10,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
September 17,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
کارنامه سه ماهه کمیته های کنگره ایرانیان لابیگری و یا ترفند انتخاباتی

با اینکه مدت کوتاهی از فعالیت های این کمیته میگذرد، مشخص است که این کمیته میتواند بعد جدیدی در روابط میان اعضای کامیونیتی بوجود بیاورد. در ضمن میتواند در تغییر افکار عمومی نسبت به کنگره تاثیرات فراوانی داشته باشد. شرکت هر چه بیشتر افراد در این کمیته، بخصوص آنهائی که دارای تخصص، تجربه، ابتکارعمل و یا پروژه های خاصی در جهت منافع کامیونیتی، و در مسیر بوجود آوردن اتحاد، همبستگی و همیاری میباشند، میتواند در تقویت کنگره بسیار موثر باشد.

در ضمن نباید انتخابات ماه اکتبر که در آن چهار کاندیدای ایرانی از سه حزب مختلف شرکت دارند را از خاطر برد. این آینده است که نشان خواهد داد این پتیشن در جهت لابیگری استفاده شده است، و یا اینکه یک ترفند انتخاباتی میباشد. نامه ای به هییت مدیره در رابطه با این پتیشن و مواردی دیگری که نشان از عدم بیطرفی بعضی از اعضای هییت مدیره نسبت به انتخابات میباشد، ارسال شده است.

September 03,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

August 27,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

کنگره ایرانیان، بیانگر مشکلات ایرانیان کانادا

اعتراض به کمیته سیاست گذاری

مسیر غلط سال های گذشته ما را در رفع مشکلات و پیدا کردن راه حل ها نیز، در مسیر غلط قرار داده است. تغییرات بنیادی امسال نوید آغاز نوئی را برای کنگره میدهد. لازم میباشد که آگاهانه با آن برخورد کرده، به خطای خود پی برده و شهامت اعتراف و تغییر مسیر را داشته باشیم. بار این تغییر و تحول در درجه اول بر دوش اعضای هییت مدیره میباشد، که همزمان سرپرستان کمیته های اجرائی نیز هستند. مشارکت و پافشاری اعضاء و افراد کامیونیتی نه تنها بی تاثیر نبوده، بلکه در این مرحله از اهمیت بالائی برخوردار میباشد.

آنچنانچه از تنها گزارش فعالیت ها بر میاید، هیچ گفتگوئی در رابطه با نحوه عمل و روش بازبینی اساسنامه صورت نگرفته است. انگاری که استفاده از پرسشنامه ای که در سال گذشته تهیه شده است، و قرار بود که در باره آن نظر سنجی صورت گیرد، از پیش به عنوان دستور، روش و نحوه عمل گزیده شده است.

August 13,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
August 20,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

نامه سرگشاده به هییت مدیره کنگره ایرانیان

بازبینی اساسنامه

راه طولانی و سختی را در کنار هم طی کرده ایم تا که با موفقیت به اینجا رسیم. ولی متاسفانه اینطور به نظر میاید که شما خود را به مقصد رسیده پنداشته و از این به بعد ما میبایست این راه را به تنهائی و بی شما ادامه دهیم. از دموکراسی میگفتیم، از اجرا و تصمیم گیری از پائین به بالا، از اینکه کنگره به اعضایش تعلق دارد، از گفتگو های روشن و آگاه کننده، از احترام به نظریات مخالفین، از نظر سنجی و نظر خواهی و بسیار نکات دیگر. ولی انگاری واژه ها معنی های متفاوتی برای ما و شما دارند.

برای جا به جائی مرکز تصمیم گیریها به نحوی که از پائین به بالا صورت گیرد، میبایست کمیته ها با شرکت هر چه بیشتر اعضاء فعال گردند. بیژن احمدی و بهروز آموزگار علنن اعلام نموده اند که کمیته ها بازوان اجرائی هییت مدیره میباشند. در کمیته بازنگری اساسنامه بهروز این نحوه تفکر را به صورت واضح پیاده میکند. این وظیفه اعضای کنگره میباشد که با شرکت خود در این کمیته بخصوص، تغییر و تحولی درجهت معکوس نمودن این جریان بوجود بیاورند. مشاهده فیلم های مربوطه و ارائه نظریات حتی از طریق سوشیال مدیا بی تاثیر نخواهند بود.

July 30,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

August 06,  2015
با تشکر از شهرما

نظرخواهی بیشتر، نظر سنجی کمتر

"ما را نقد کنید ولی درحسن نیت ما شک نکنید"

اولین گردهمائی عمومی امسال کنگره ایرانیان، تحت عنوان " آشنائی و همفکری"، روز یکشنبه گذشته در سیویک سنتر نورت یورک با شرکت هفتاد الی هشتاد نفر، دو ماه بعد از آغاز فعالیت های هییت مدیره جدید برگزار گردید. غیر از مجمع های عمومی که سالیانه یکبار برقرار میگردد، هر ساله گردهمائی هائی نیز با شرکت اعضاء و هییت مدیره جهت آشنائی و یا پرسش و پاسخ برگزار میشوند.

ایکاش که گروه مخالف نیز پیام آخر ریاست کنگره را با گوش دل میشنید. در نحوه برخورد پرخاش گرانه، تشنج و اتهام آمیز خویش تغییری بوجود میاورد. ظن و گمان را به کنار میگذاشت و تا زمانیکه خطائی از هییت مدیره دیده نشده است امکان همکاری را بوجود میاورد. چه بهتر که به مخالفت خود جنبه اصولی میداد و اپوزیسون رسمی را تشکیل میداد و با فعالیت های سازمان داده شده در جهت رفع کاستی ها و ضعف های هییت مدیره قدم برمیداشت.

July 23,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما


نه کانادائی -  نه ایرانی  - نه مذهبی - نه عقیدتی

مسابقه جهانی فوتبالی را مجسم کنید که یک دروازه بیشتر نداشته باشد، هر کدام از دو تیم طبق قوانین و ضوابط خاص خود بازی کنند، و نتیجه مسابقه از قبل تعیین شده باشد. شاید در ظاهر به نظر عجیب بیاید ولی در واقع این حقیقت دنیائی میباشد که در آن زندگی میکنیم و نمونه اش مذاکرات و توافق هسته ای 5+1 میباشد. جای تعجبی نخواهد بود که در پایان چنین مسابقه و یا مذاکره ای هر دو طرف پیروزی را از آن خود بدانند . ابر قدرت ها طبق ماهییت استعمارگرانه خود، پیروزی را در گل های وارده وشرایط تحمیلی به حریف میسنجند، و طرف دیگر که به اجبار خود را در بازی نا خواسته و نا برابر مییابد، دوام آوردن تا پایان زمان مسابقه یا مذاکره را برای خود هدف و پیروزی میداند. ملت ها نیز هر کدام به فراخور آنچه که به خورد شان داده اند، به جشن و پایکوبی، فریاد و ناسزا گوئی، تمجید و تعریف، و یا به ارزیابی هسته ای جزئیات میپردازند.

July 09,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
July 16,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

عدالت - کار - محیط زیست

بعد از 382 روز مسعود آزاد شد

یکشنبه گذشته یکی از بزرگترین  و پر اهمیت ترین تظاهرات و راهپیمائی های تورنتو با حضور بیش از ده هزار نفر تحت عنوان عدالت، کار و محیط زیست بر قرار گردید. غیر از بالا بودن تعداد شرکت کنندگان، آنچه که این تظاهرات را منحصر به فرد میکرد در کنار هم قرار گرفتن گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، که شامل بومیان کانادائی، اتحادیه های کارگری، انجمن های دانشجوئی، پرستار ها، معلمین،  حامیان محیط زیست و افراد عادی میبود، که یکصدا خواهان عدالت و کار، در اقتصادی سازگار با محیط زیست بودند.

بعد از 382 روز، در تاریخ سه شنبه 14 جولای 2015 ، مسعود حاجیوند پناهجوی ایرانی از زندان های کانادا آزاد میشود. تصادفن آزادی مسعود مصادف با دویست و بیست و ششمین سالگرد یورش مردم پاریس به زندان باستیل، و آزاد سازی کلیه زندانیان میباشد. مردم فرانسه هر ساله آن روز را که آغاز انقلابی بود که تصویر اروپا را تغییر داد، به عنوان روز ملی، اتحاد و همبستگی جشن میگیرند. امسال در شهر تورنتو، ملیکا، شادی و مسعود نیز در این روز به هم پیوستن مجدد خود را بعد از یکسال جدائی، شکنجه های روانی و سختی هائی که بیشک هیچوقت از یادشان نخواهد رفت، جشن گرفته و اتحاد و همبستگی را با پوست و گوشت و استخوان لمس میکنند.

June 25,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

July 02,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

تلاش برای رهائی پدر و همسر

کنگره و مسیر هموار صدور بیانیه

چگونه میتوان خود را یک فعال حقوق بشر دانست و از مشکلات پناهجوئی مسعود حاجیوند که به مدت یکسال  در بند اداره مهاجرت کانادا میباشد بی خبر بود. چگونه میتوان در جریان سختی هائی که خانواده مسعود در این مدت متحمل شده است بود و با آنها همراه نشده و اقدامی نکرد. جای تاسف دارد که کامیونیتی چند صد هزار نفره ما که هر کدام به نحوی با درد پناهجوئی و مهاجرت آشنائی دارد در حمایت از پناهجویان بی تفاوتی از خود نشان میدهد.

در رابطه با فعالیت های چهار سال اول کنگره ایرانیان اطلاعات چندانی وجود ندارد تا بتوان به درستی در باره آنها اظهار نظر کرد. بی تفاوتی کامیونیتی، قصور هییت مدیره ها در حفظ اطلاعات، عدم توجه رسانه های فارسی زبان، وبالاخره حذف سئوال برانگیز اطلاعات مربوط به این دوره از وبسایت کنگره توسط کاوه شهروز در سال 2012 از جمله دلایلی هستند که مانع شناخت بهتر فعالیت های کنگره در چهار سال اول میباشند.

June 11,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
June 18,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

"تا آخرین نفس با متعرضین به آزادی بیان مبارزه خواهم کرد"

مقطعی بیاندیشیم دراز مدت عمل کنیم

در گردهمائی دسامبر گذشته کنگره ایرانیان، بسیاری از ما نام محمود یادگاری را برای اولین بار از دهان افرادی که سعی داشتند از نا آگاهی اعضاء بهره گرفته، و هییت مدیره وقت را محکوم به حمایت از متهمی سازند، شنیدیم. جمع آوری اطلاعات پیرامون این موضوع از طرفی مسلم نمود که کنگره ایرانیان هیچ حمایتی از این فرد نکرده و از طرفی دیگر که کامیونیتی در حمایت از حقوق بشری و انسانی خانواده این فرد کوتاهی کرده است. اظهار این مطلب از طریق درج مقاله ای  در ایران استار و شهرما در تاریخ 5 فوریه، نتیجه اش طومار اعتراض آمیزی با صد امضاء بود که در نشریه ایران استار در تاریخ 12 فوریه به چاپ رسید

در دورانی زندگی میکنیم که تغییروتحولات آن چنان سرعتی بخود گرفته اند که حتی ضرب المثل ها و گفته های خردمندانه نیز اگر بخواهند حکمت خود را حفظ کنند باید هر روز رنگ و بوئی دیگر بخود بگیرند. انسان تنها موجودی میباشد که می اندیشد و به وجود خود آگاهی دارد. این برتریت ذاتی باعث آن گردیده که در هستی برای خود جایگاهی پیدا کند که به حق اشرف مخلوقاتش بنامند.

May 28,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
June 04,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

زمان مهاجرت روحی و روانی ما رسیده است

آزادی و دموکراسی را قربانی نکنیم

اگر بر این باور باشیم که موانع، مشکلات، فراز و نشیب ها، سردرگمی و گمشدن ها، پس و پیش رفتن ها هم قسمتی از راه میباشند، به این نتیجه خواهیم رسید که نمیبایست قبل و یا بعد از رسیدن به مقصد توجه اصلی خود را به آنها متمرکز کنیم. البته که هر قدم پر ارزش بوده و میتوان بسیار از آن آموخت. اما آنچه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است، تغییر و تحول درونی ما است که در هر تجربه ای بوقوع می پیوندد. برای کسی که چنین می اندیشد، دوست و دشمن معنی خود را از دست داده و بطورکلی فرق ها و تضاد ها به هم نزدیک شده و لازم و ملزوم یکدیگر میگردند.

نوشتن در رابطه با موضوعی که حساسیت ها را آنچنان بر می انگیزاند که غریزی را بر عقلانی حاکم مینماید، میتواند  یا از سر شهامت انتحاری باشد و یا حماقت محض. ولی در جائی که سخن از یکی گفتن، یکی اندیشیدن و یکی عمل کردن است، میتواند نه این باشد و نه آن. و اگر همچو در فرهنگ خسروانی گذشته ما این "یک" با پسوند "نیک" همراه گردد، شاید بهار از دست رفته دو باره باز آید. ولی در دنیای امروز که مرز بد و خوب مخدوش شده و دیگر معیاری برای شناخت آن وجود ندارد، شاید آنرا بتوان شفافیت بی مرز و یا دلنوشته های بی تعارف نامید. که اگر این روش عرف گردد نا گفته ای باقی نمانده، دل از آه تهی گشته و گلو از بغض رها.

 
May 14,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
May 21,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

مقدم هفتمین دوره کنگره ایرانیان مبارک

به کاندیدا های بی برنامه اعتماد نکنیم

بیائیم نگاهمان را از کنگره ایرانیان، نهادی که به همت یکدیگر ساخته ایم، برداریم. به خود بنگریم که در این شش دوره بر ما چه گذشت. چه کرده ایم و یا چه آموخته ایم. در این لحظه کجا ایستاده و به چه رسیده ایم. گفتیم و نوشتیم. گهی به حق بود و کس نشنید و گهی هم خود برای ناحق کف زدیم. آب رفته نا آید به جوی. آه و افسوس بیهوده هست و بود. یکبار دیگر فرصت فراهم شده تا که آستین ها را بالا بزنیم و همتی دیگر کنیم و قصه را از نو آغاز کنیم.

با وارد صحنه شدن افرادی با انگیزه استفاده از کنگره ایرانیان جهت اهداف سیاسی خود در سال 2012، تغییر و تحولی در این نهاد صورت گرفت، و جان دوباره و غیر منتظره ای پیدا کرد. همین تغیر و تحول باعث گردید که بانیان آن نتوانند به اهداف خود که مخالف با اهداف تعیین شده در اساسنامه کنگره میبود، برسند. این دگرگونی باعث گردید که عده بسیاری که تا آنروز به کنگره بی تفاوت بوده و یا بطور کلی در فعالیت های اجتماعی شرکتی نداشتند، بخود آمده، صدای خود را بلند کرده، و آنها نیز از این طریق حضور خود را در صحنه به نمایش بگذارند.

April 30,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

May 07,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

 

عدالت اجتماعی نیاز به

 حمایت و مشارکت دارد

 

   

 

 

 
April 16,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
April 23,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

میگوئیم اتحاد ولی جز ادعا نمی بینیم

اهداف نامشخص وضعیت نامعلوم

با اینکه بدیهی مینماید، شاید لازم باشد که تاکید کنیم که این سری مقالات هیچکدام جنبه گزارشی نداشته و فقط نقد و نظریات  شخصی نگارنده است. در مواردی که در رابطه با رویداد و گردهمائی خاصی مطالبی عنوان میگردند، تا جای امکان سعی میشود که ضبط صوت و تصویری کامل آن گردهمائی ها تهیه شده، تا هر کس بتواند با مشاهده آنها برداشت شخصی خود را از آن برنامه ها داشته باشد.

با وصف این به نکات اساسی که از مشغلات فکری بسیاری از اعضاء کامیونیتی و مشکلات کنونی کنگره میباشد اشاره هائی شد، که متاسفانه تمامی شرکت کنندگان با کلی گوئی ها از کنار آن گذشتند. اهداف کنگره چیست و آیا نیاز به تغییراتی در آنها میباشد، از موضوعات مهمی هستند که میبایست مورد بررسی عمیق تری قرار گیرند. و گرنه حاصل اهداف نامشخص، وضعیتی نامعلوم است که توصیف کننده وضعیت کنونی کنگره میباشد.  

 
April 2,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
April 9,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

 

 

 

 

 

 

 

March 19,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
March 26,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

نامه سرگشاده به عمو نوروز

 

 

نه، این یک نامه نیست. بلکه حرف های دل است. حرف هائی که خاموش و ناگفته مانده اند. شاید هم که از یاد بسیاری رفته اند. مخاطبش هم عمو نوروز نیست، بلکه "من" است. منی که در تو هم هست. منی که در همه هست. منی که قصه های مادر بزرگ را باور نکرد. گرگ را درنده ندید. خاله خرسه را هم مثل خاله خود، دوست داشتنی بدید.

 

March 05,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
March 12,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

وای به فردای ما

اختلاف در چه و بر سر چیست؟

مطمئنن طوماری که هدفش خاموش کردن یک صدا میباشد، فرغ فاحشی با دعوت به مناظره عمومی در جهت گسترش فرهنگ گفتگو دارد. بی شک این فرق را نیز در نحوه نگرش، و عمل کسانی که پشتیبان این دو روش مختلف میباشند، میتوان دید. خاصه آنکه طوماریون جهت اعمال نفوذ  و پیشبرد اهداف خویش مجبور میگردند گروهی عمل نموده وبه افزایش تعداد امضاء کنندگان بپردازند. در صورتی که دیگری حقانیت گفتار و اعمال را کافی میداند.

سومین گردهمائی کمپین "من هم یک ایرانی-کانادائی هستم" بهتر از آنچه انتظارش میرفت، با شرکت بیش از دویست و پنجاه نفر که بسیاری از آنان از اعضای جدید میباشند، روز یکشنبه گذشته در رستوران شیراز برگزار گردید. گرچه این موفقیت حاصل تلاش قابل توجه بیش از سی داوطلب میباشد، ولی در مجموع میتوان آنرا موفقیتی دانست که به سادگی به دست آمده است.

February 26,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
February 26,  2015
با تشکر از ایران استار
دعوت به مناظره تلویزیونی بیائیم امروز را متفاوت از دیروز کنیم
جوابیه به مقاله آرشاک شجاعی منتشر شده در ایران استار مورخ 19 فوریه

آرشاک شجاعی
عضو هییت مدیره وسرپرست کمیته حقوق بشر کنگره ایرانیان

مهدی شمس
مبارز و مدافع حقوق بشر

مطمئنن طوماری که هدفش خاموش کردن یک صدا میباشد، فرغ فاحشی با دعوت به مناظره عمومی در جهت گسترش فرهنگ گفتگو دارد. بی شک این فرق را نیز در نحوه نگرش، و عمل کسانی که پشتیبان این دو روش مختلف میباشند، میتوان دید. خاصه آنکه طوماریون جهت اعمال نفوذ  و پیشبرد اهداف خویش مجبور میگردند گروهی عمل نموده وبه افزایش تعداد امضاء کنندگان بپردازند. در صورتی که دیگری حقانیت گفتار و اعمال را کافی میداند.

صد افسوس که میبایست نیروی خود را در مقابله با یکدیگر به هدر دهیم و به جای اینکه قلم را در راه سازندگی، بوجود آوردن اتحاد و همبستگی، حمایت از یکدیکر و بخصوص از پناهجویان بکار بریم، مجبور میگردیم آنرا برای تخریب یکدیگر و یا مقایسه آنچه که من و تو میگوئیم و میکنیم بر کاغذ آوریم.

 

February 12,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

February 19,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

کمیته فرهنگی و یا ستاد مبارزاتی

صد امضاء برای خاموش کردن یک صدا

 به نظر میآمد که ممانعت از فیلمبرداری در گردهمائی های کنگره، بعد از جلسه معرفی کاندیداهای شهرداری که در ماه اکتبر سال گذشته صورت گرفت به پایان رسیده است. در آن جلسه سهیلا خداخواه سعی مینماید که مانع فیلمبرداری "همبستگی و حمایت" از آن گردهمائی شود، که با مداخله آرشاک شجاعی یکی از اعضاء هییت مدیره سعی ایشان بی نتیجه میماند. از آن به بعد، فیلمرداری از اولین جلسه سخنرانی کمیته فرهنگی، و گردهمائی ماه دسامبر کنگره بدون مشکلی صورت گرفته است، که ویدئو های هر دوی آن از طریق یوتوب در اختیار همگان قرار گرفته است. در جلسه دوم کمیته فرهنگی که در روز یکشنبه گذشته برگزار شد، بار دیگر سهیلا خداخواه با جسارتی بیشتر اعلام مینماید که در جلساتی که ایشان حضور دارند، "حمایت و همبستگی" حق فیلمبرداری ندارد.

هرکسی از روزی که قلم بدست میگیرد و در رابطه با جامعه و فعالیت های آن مینویسد، باید انتظار آنرا داشته باشد که عده ای از آنهائی که تاب و توان انتقاد، حقیقت گوئی، صراحت و آزادی بیان را ندارند، به مقابله برخیزند. مقاله ای را با مقاله ای دیگر، انتقادی را با انتقادی دیگر و یا نکته ابهامی را با توضیح دادن، نحوه های مختلف مبارزات اجتماعی در جوامع دموکراتیک میباشند. خاموش کردن صدا، زیر فشار گذاشتن نشریات، نشر اخبار غلط و نامربوط، به فرعیات پرداختن و اصل را مخدوش کردن و بطور کلی با آزادی تفکر و بیان مخالفت کردن را میتوان کمتر در کشوری همچو کانادا انتظار داشت. تهیه طومار و جمع آوری امضاء به عنوان حربه های مبارزات اجتماعی زمانی صورت میگیرد که راه حل دیگری وجود نداشته باشد.

 

 January 29,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

February 05,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

آزادید که به کشورتان برگردید!

"من هم یک ایرانی-کانادائی هستم"
عدم برگزاری جلسات گفتگو

شاهد آن هستیم که هر روز تعداد برنامه هائی که در کامیونیتی صورت میگیرند افزایش مییابد. نه تنها حضور در تمام آنها غیر ممکن میباشد، بلکه در بعضی اوقات تداخل زمانی نیز مشکلاتی بوجود میاورند. بطور نمونه همزمان شدن دو برنامه، یکی "گفت و شنود" که در رابطه با آزادی زبان در کنگره ایرانیان بود، و در سیویک سنتر نورت یورک اجرا شد، و دیگری سمینار تغییرات قوانین مهاجرت و شهروندی کانادا که در بنیاد پریا با شرکت مایکل پارسا، مجید جوهری و علی احساسی، در روز یکشنبه 25 ژانویه برقرار گردید را عنوان نمود.

یکی از اعتراضات به هییت مدیره کنونی کنگره ایرانیان، بخصوص به فرهنگ فرید که مدیریت کمیته روابط عمومی و ارتباطات را به عهده دارد، عدم برگزاری جلسات گفتگو میان اعضاء و هییت مدیره میباشد. ایشان یکبار دیگر قول داده بود که تا پایان ماه ژانویه این کمیته را فعال نماید، ولی متاسفانه این بار نیز جز حرف عملی در کار نبود. در گردهمائی ماه دسامبر کنگره ایرانیان نیز کسانی حضور داشتند که موقعیت را برای، به قول خود افشاگری، مناسب دانسته و با تهمت زدن به این و آن باعث تشویش افکار عمومی و محیط گردهمائی گشتند.

 

 January 22,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

January 15,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

از طنز تا تراژدی

من و تو هم مقصریم

بیش از دویست سال پیش در کشوری که امروز به عنوان مظهر آزادی شناخته میشود، انقلابی صورت میگیرد که سرنوشت جهان را تغییر میدهد. آنرا بسوئی میبرد تا در آن بشر از مقام و منزلتی برتر بر خوردار باشد. اعلامیه حقوق بشری را که انقلابی نهفته در انقلاب اولی میبود، به بهای فریاد های آزادیخواهی و خون های به زمین ریخته شده، به جهانیان عرضه میکند. اعلامیه ای که صد و پنجاه سال به طول میکشد تا سر از نطفه بیرون آورده و رسیدن دوران "حقوق بشر" را به جهانیان نوید دهد.

در دنیائی زندگی میکنیم که سایه مرگ هر لحظه بر تک تک ما سنگینی میکند. هر آن این امکان وجود دارد که تنی چند از دنیا های خیالی مختلف در مقابل هم قرار گیرند، و یا ناخواسته خود را در زمان و مکانی بیابند، که میعاد گاه پایان قصه زندگی شان میباشد. این یک کابوس نیست بلکه واقعیتی میباشد که در آن زندگی میکنیم.

 

January 01,  2015
با تشکر از  شهرما

January 08,  2015
با تشکر از  شهرما

از گردهمائی 14 دسامبر
 کنگره ایرانیان چه آموختیم

شفاف سازی و مشارکت جمعی

اگر از فراز و نشیب ها، اشکالات و یا کمبودهایش بگذریم، گردهمائی اخیر  کنگره ایرانیان که در تاریخ 14 دسامبر در سیویک سنتر نورت یورک برقرار شد، در نوع خود کم نظیر بوده و حائز اهمیت بسیار میباشد.  بخصوص که با ضبط و در دسترس همگان قرار گرفتن گفتگو هائی که چهار ساعت بطول کشید، این امکان بوجود آمده است که تعداد بیشتری از افراد از آن بهره مند گردند.

از بدو تاسیس کنگره ایرانیان، شفاف سازی و مشارکت جمعی دو موضوعی میباشند که سرلوحه گفتار همه مخالفین و موافقین بوده است. کاندیداهای انتخاباتی این دو مورد را به عنوان مهمترین نکات برنامه های خود معرفی کرده اند. منتقدین مادام از نبود آن ها گلایه و یا که در مقاله های خود از آن نام برده اند. آنهائی هم که بی تفاوتی و کناره گیری را گزیده اند، علت آنرا این دو عامل عنوان میکنند. این چه مشکلاتی میباشند که تا به حال نتوانسته ایم راه حلی برای آنها پیدا کرده، و انگاری بعد از هفت سال هنوز اندر خم پیچ اولیم.

 
 
 
 

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca