Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles 2019

 

با تشکر از  شهرما
December 26, 2019


 

 

"خیانت و یا جهالت"

در برنامه تلویزیونی "پنجره ای رو به خانه پدری" 11 دسامبر ایران فردا، علیرضا ساسانیان از قول مسعود مولوی که اخیرن در ترکیه ترور شده است، یکبار دیگر موضوع وابستگی و همکاری احتمالی مجید جوهری با جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. تا این حد که رسانه های سرتاسری کانادا از جمله سی بی سی و نشنال پست با انتشار مقالاتی تحت عنوان " 'کاذب و بی اساس': نماینده حزب لیبرال ادعاهای مبنی بر همکاری با ایران را تکذیب می کند"، به این موضوع پرداخته اند. در ضمن طومار تقاضای برکناری مجید جوهری  که تا کنون موفق به جمع آوری حدود 3500 امضاء شده یکبار دیگر به جریان میافتد.

 

با تشکر از  شهرما
December 19, 2019" از شما هم دعوت میکنم بیایید!"

چند هفته پیش، نشریه "هفته مونترال"، مصاحبه ای را با بیژن احمدی تحت عنوان " مخالفت با تحریم‌ها خواستِ اعضای کنگره است | گفت‌وگوی بی‌پرده با رئیس سابق کنگره ایرانیان کانادا" را ترتیب داده و در نشریه خود منتشر کرد که با واکنش هایی در تورنتو مواجه شد. ایمان کمالی سروستانی، یکی از منتقدین کنگره ایرانیان و آدمین صفحه "باهمستان" که بیش از چهارهزارعضو دارد خطاب به این نشریه اظهار میدارد که: " یک طرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن هنر یک رسانه نیست." ایشان در ضمن آن نشریه را به گفتگو دعوت میکند.

ارسلان کهنموئی پور یکی دیگر از روسای مستعفی کنگره، در واکنش به همین مصاحبه اعلام میدارد که ایشان هم برای ارائه نظراتی مغایر آنچه بیژن احمدی دراین مصاحبه اظهار داشته آمادگی دارد. در ضمن اعضای دیگری از کنگره ضمن اعتراض به این نشریه به مخالفت با گفته های بیژن احمدی پرداخته، و به خلاف نامه هییت مدیره اشاره میکنند. از آن نظر که هدف این نوشتار موارد مطرحه در این مصاحبه نیست، به همین قناعت کرده و به اصل موضوع میپردازیم.

 

 

با تشکر از  شهرما
December 12, 2019


پاسخ به دو پرسش

شاید مطلع باشید که نشریه شهروند از ماه اکتبر ماهی یکبار منتشر میشود. هفته گذشته این نشریه با طرح چهار سئوال و انتشار پاسخ 12 تن از کنشگران کامیونیتی در زمینه های مختلف، به موضوعی پر اهمیت و بجا در این ایام پرداخته است. قصد داریم که در این نوشتار به دو پرسش و پاسخی که به ما ایرانیان در کانادا مربوط میگردند بپردازیم. ما هم با اندیشیدن و پاسخ به این سئوال که "نقش و وظیفه نیروهای اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج کشور چیست"، شاید بتوانیم در این برهه زمانی حساس افکار خود را در این زمینه منسجم سازیم. و با تعمق در اینکه "علاوه بر تظاهرات خیابانی چه کمکی میتوانیم به مردم ایران در مبارزه آنها برای احقاق حقوقشان از نظام جمهوری اسلامی بکنیم"، بصورت جمعی به نتایجی دست یابیم که در همصدایی، هماهنگی، همبستگی کامیونیتی موثر باشند.

 

با تشکر از  شهرما
December 05, 2019


هفته دوم

یکی از لحظه های تاثیر گزار این گردهمائی، حضور تعدادی از اعضای کامیونیتی بر روی صحنه در بخش آخرین، با داشتن عکس بعضی از قربانیان تظاهرات اخیر مردم ایران بود. زمانی که نوبت بابک پیامی برای خواندن حکایت نیکتا اسفندانی میرسد، ایشان آنچنان متاثر میگردد که نمیتواند جلوی اشگ و احساسات خود را بگیرد. برای چند لحظه، جو سالن که تا آن لحظه بیشتر فرمایشی بود تغییرکرده، دستمال ها از جیب درآمده و بغض در گلوی حاضرین اگر هم به گوش نمیرسید، بخوبی حس میشد.

یکی از نکات قابل ذکر و تاسف در رابطه با گردهمایی روز یکشنبه، تجسس کیف های دستی توسط مامورین امنیتی، هنگام ورود به سالن بود، که امری تازه مینمود. پاره کردن لاستیک چرخ یکی از اعضای هییت مدیره در گردهمایی کنگره ایرانیان در دانشگاه، و حضور مامورین امنیتی و تجسس کیف های دستی در گردهمایی اخیر را، شاید میبایست به عنوان هشدارهایی تلقی نمود.

 

با تشکر از  شهرما
November 28, 2019

 

 

(5+1) خیزش

کنگره ایرانیان نیز فراخوانی برای روز یکشنبه ساعت شش بعد ازظهر در دانشگاه تورنتو داده بود. تعدادی از معترضین به فعالیت های همسویانه کنگره در این گردهمایی حضور یافته و باعث متوسل شدن برگزارکنندگان به پلیس شدند. از گفتگو های یکی از اعضای سابق هییت مدیره با پلیس اینطور برمیامد که تعدادی از دانشجویان بدون اطلاع مقامات دانشگاه و کسب مجوز اقدام به برپائی این گردهمایی که کنگره ایرانیان فراخوان آنرا داده بود کرده بودند. پلیس دانشگاه نیز از برگزاری این گردهمایی ممانعت به عمل آورده و حتی با تقاضای عضو سابق هییت مدیره برای چند دقیقه فرصت جهت اعلام یک بیانیه موافقت نمیکند. با وصف این هییت مدیره در سوشیال مدیا طوری عمل مینماید که انگاری این گردهمایی صورت گرفته است. با اینکه رئیس، سردبیر، گزارشگر و یکی از تحلیلگران آی سی جی در این مراسم حضور داشتند سخنی از آن در رسانه خود به میان نیاورده اند.  شرکت کنندگان در این گردهمایی که اکثرن دانشجو و در حدود سی نفر میشدند لوازم خود را جمع کرده و در خیابان، عکس هایی را با حضور مجید جوهری تهیه و در صفحه فیسبوکی کنگره به اشتراک میگذارند. نکته قابل تاسف پنجر کردن لاستیک اتومبیل یکی از اعضای هییت مدیره بود که طرفین هر کدام دیگری را متهم به انجام آن مینمودند. یکی از معترضین مورد تجسس و بازجویی پلیس قرار گرفت و اقدامات بعدی به دادگاه سپرده شد.

 

با تشکر از  شهرما
November 21, 2019


توسل به قانون (2)

در ده مورد توسل به قانون که تا کنون از هشت مورد آن سخن گفته ایم چندین نکته قابل ذکر میباشند:

1-  کنگره ایرانیان به محلی مبدل شده است که به جای همبستگی، به درگیری با یکدیگر در مراجع قضایی با صرف هزینه های هنگفت و زمان بر بپردازیم.
2- بیژن احمدی در هشت مورد آن حضور داشته و اکثرن در نقش اصلی و شاکی بوده است.
3- با اینکه موارد به کامیونیتی مربوط بوده و حالت شخصی ندارند، اکثر افراد چه در مقام شاکی و یا متهم تمایلی به اطلاع رسانی ندارند.
4- هیچکدام از موارد مطرحه تا به امروز به مرحله دادگاه و رای قاضی نرسیده اند.

بررسی موارد نهم و دهم متوسل شدن به قانون، و همچنین چهار نکته فوق را به آینده موکول میکنم.  

 

با تشکر از  شهرما
November 14, 2019


توسل به قانون (1)

سومین مورد به انتخابات 2015 مربوط میگردد. کمیته انتخابات متشکل از پانته آ جعفری، مهدی کوهستانی و سلمان سیما، از آن نظر که بیژن احمدی یکی از کاندیداهای انتخاباتی به لیست و اطلاعات کلیه اعضایی که از طریق کمپین "من هم یک ایرانی کانادایی-هستم" به کنگره پیوسته بودند دسترسی داشت، مشکلاتی را برای ایشان بوجود آوردند. بیژن احمدی در موقعیتی قرار میگیرد که نیاز ارسال اخطار قانونی از طریق وکیل خود به اعضای کمیته انتخابات و هییت مدیره را ضروری مییابد. خلاصه اینکه بیژن احمدی در انتخابات آنسال شرکت داشته و موفق میگردد به هییت مدیره بپیوندد.

 

با تشکر از  شهرما
November 07, 2019


اینوری ها و آنوری ها
"قصه غم انگیز تک تک ما"

مشاهده آنطور که این دو گردهمایی صورت گرفت نکاتی را آشکار میسازند که نمایانگر فرق های فرهنگی، خصوصیات اخلاقی، و محیط ذهنی است که هر کدام از این دو جمع در آن به سر میبرند. گردهمایی آنوری ها با تنش هایی به علت فیلمبرداری و پخش زنده که میرفت به در گیری فیزیکی بیانجامد آغاز گردید. چه هییت مدیره و چه حامیان آنها نسبت به نشان دادن چهره های خود و شناخته شدن در جامعه، حساسیت خاصی را از خود نشان میدهند که قابل درک نیست. در اینکه مخالفین جمهوری اسلامی به علت مسافرت به ایران و یا اینکه پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات برای خانواده های خود در ایران، تمایلی به شناخته شدن نداشته باشند، قابل فهم است، ولی ترس همسویان از چیست؟ تلاش هییت مدیره برای پنهان سازی و از بین بردن نام و نشان اعضای کنگره و تلاش سرسختانه بعضی از افراد برای پنهان سازی هویت و چهره خویش، تحت لوای حقوق فردی و اطلاعات شخصی قابل تعمق است.

 

با تشکر از  شهرما
October 31, 2019تلاش در فراگیری کنگره ایرانیان

چه در اساسنامه و چه در فعالیت های یازده ساله هییت مدیره های کنگره ایرانیان اعضاء جایگاهی، در این نهاد نداشته اند. بازیچه ای قرار گرفته اند، از آنها برای لشکر کشی های سالیانه در مجمع عمومی و انتخابات بهره برداری شده است، از اعتماد و امضای آنها در جهت منافع رژیمی که باعث سرگردانی همه ما بوده استفاده شده است. جای دارد و زمان آن رسیده که قبل از بازبینی اساسنامه ای که با عدم شناخت کامیونیتی و شرایط خاص آن تهیه شده است، به بازبینی نحوه نگرش خود بپردازیم. به معنای واقعی، اعضاء را تعیین کننده، تصمیم گیرنده، و صاحبین این نهاد دانسته و در صدر قرار دهیم. از سرپروری کاسته و برای بدنه این نهاد ارزش قائل شویم، و ساختاری را بوجود آوریم که خود ضامن اجرای آن باشد.

 

با تشکر از  شهرما
October 24, 2019


کامیونیتی، برنده اصلی انتخابات

در برخورد اولیه، انتخابات فدرال امسال که در روز دوشنبه گذشته برگزار گردید، برای کامیونیتی جلوه ناخوشایندی داشت. ولی از آنجائیکه فعالیت های جمعی ما همیشه واکنشی بوده و در برخورد های خصومت آمیز انرژی خود را به دست میاوریم، باید بپذیریم که این تنها راه برای گسترش مشارکت در فعالیت ها میباشد. به عکس آنچه بر زبان آورده و از آن انتقاد میکنیم هر چقدر برخورد ها ناخوشایند تر میشوند، به مشارکت جمعی ما نیز افزوده میگردد. نمونه آن انتخابات اخیر است که سعی میکنم تا جای امکان با نگرشی مثبت به نکاتی از آن بپردازم:

 

با تشکر از  شهرما
October 17, 2019


بعد نهفته دموکراسی

ضوابط حزبی، در اذهان بخشی از جامعه، باور های حیاتی را بوجود آورده اند. هفته گذشته رضا مریدی با علنی کردن حمایت خود از کوستاس منگاکیس، نماینده کانسرواتیو در ریچموندهیل، باعث بوجود آمدن گفتگوهائی در سوشیال مدیا شده است که حاصل آن میتواند تغییر و تحولی در این قبیل باور ها باشد. ایشان با این عمل:

-          بر خلاف یکی از ضعف های افراد برجسته و سرشناس، رهبران کامیونیتی و فعالان اجتماعی، که عدم صراحت در بیان و عمل است، رفتار میکند.

 

با تشکر از  شهرما
October 10, 2019


گردهمایی از نوع دگر

برخلاف انتظار منوهر میثاقی و عده ای دیگر از جمله اینجانب، چهار متقاضی اعلام نمودند که در انتخابات بعدی به عنوان کاندیدا شرکت نخواهند کرد، ولی کماکان به فعالیت های خود ادامه خواهند داد. آنها به اینکه فعالیت هایشان در آینده به چه شکلی خواهد بود اشاره ای نمیکنند. ولی خواسته و ناخواسته آنها در موقعیت خاصی قرار گرفته اند که علاقمندان به کنگره انتظاراتی را از آنها دارند. به نظر میاید که اقدامات قانونی چهار متقاضی، که ادامه فعالیت های چهار کاندیدای انتخاباتی انصرافی سال پیش، و انسجام گروه "آی سی سی برای همه" بوده است، شرایط را برای بوجود آمدن تشکلی از اعضاء در جهت موازنه قدرت در کنگره را بوجود آورده است. در صورت شکل گیری چنین جریانی، مهمترین فعالیت آن میتواند برگزاری جلسات گفتگو به صورت منظم باشد. مطرح کردن موضوعات روز در این جلسات و گفتگو پیرامون آنها میتوانند این گردهمایی ها را به نهادی مستقل مبدل سازند که محل تبادل نظر و تعیین خط مشی برای فعالیت های کنگره توسط هییت مدیره گردد.

 

با تشکر از  شهرما
October 03, 2019

همین یکشنبه....

آنهایی را همسو میشناسیم که حتی اگر هدف و فعالیت هایشان در جهت حمایت از جمهوری اسلامی نباشد، حداقل در جهت منافع رژیم است. این افراد در سه سال گذشته انجسام بیشتری یافته و بخشی از آنها شهامت ابراز نظر و گرایشات سیاسی خود را پیدا کرده اند. بخش دیگری که این شهامت را نداشته، تحت لوای واژه هایی همچو صلح، دیپلماسی، ضد جنگ، ضد تحریم، وطن پرستی به فعالیت های خود جنبه های دیگری غیر از آنی که هست میدهند. و با متهم ساختن مخالفین خود به تحریم چی، جنگ طلب، حامی غرب و اسرائیل، کامیونیتی را به دو بخش خودی و ناخودی تقسیم نموده اند، که این باعث میشود جنبه های حمایتی و لابیگری فعالیت هایشان بیشتر به چشم آید. از آنرو که رژیم هر روز در جهان منزوی و چهره اش کریه تر میگردد، حمایت از رژیم به هر گونه حتی اگر در جهت اصلاح آن باشد در اذهان عمومی ما ایرانی-کانادایی ها هر روز غیر قابل قبول تر میگردد. این یکی از موانع گسترش، ابراز وجود و انسجام این بخش است که نه تنها باعث بوجود آمدن سردرگمی، مخالفت های حاشیه ای، رودرروئی هائی که اخیرن سر از دادگاه در آورده اند شده، بلکه حاصلی جز اتلاف وقت و توان کامیونیتی و بوجود آمدن عدم اعتماد و تفرقه نداشته و نخواهد داشت.

 

با تشکر از  شهرما
September 26, 2019


به حکم دادگاه ......!

نحوه عمل هر کدام از اعضای هییت مدیره که نشانگر ماهییت فطری و اخلاقی آنها میباشد را نباید نادیده گرفت. تهدید و زیر فشار گذاشتن هییت مدیره در ادامه به خلافکاری، تنها گذاشتن همراهان، اولویت دادن به منافع فردی، استعفا برای گریز از قبول شکست، تن دادن به تحقیر و خفت به جای اعتراف به خطا، گردنکشی و دفاع از خلافکاری ها حتی بعد از اثبات و تایید، نشان از ضعف های عمیق شخصیتی میباشند که متاسفانه باعث بوجود آمدن وضعیت فعلی شده اند.

 

با تشکر از  شهرما
September 19, 2019

نامه سرگشاده به چهار شاکی

جای تعجب نیست زمانی که جوانی در کمال پرروئی در مقابل بنیانگزاران، موسپیدان، حقوقدانان میایستد و دو پا در یک کفش عملن میگوید که قانون را کسی تعیین میکند که قدرت را در اختیار دارد، باید به قانون متوسل شد. حتی اگر برای حل مشکل نهادی باشد که برای حل مشکلات یک کامیونیتی 300 هزارنفره بنا شده باشد. و واقعن جای تاسف است که میبایست شاهد آن باشیم که چهار کاندیدای انتخاباتی انصراف دهند، و به جای فعالیت در هییت مدیره چهار عضو این نهاد ماه ها با صرف صد ها ساعت و هزاران دلار به مبارزه با هییت مدیره ای بپردازند که برای اطاعت از واضحات قانونی و درک اصول اولیه دموکراسی نیاز به چکش عدالت دارد.

 

با تشکر از  شهرما
September 12, 2019

عاشورای 2019 کنگره ایرانیان

عده ای از فعالان اجتماعی چنین عنوان کرده اند که تغییر مسیر مراسم و ممانعت از اجرای آن در خیابان یانگ به دلیل فعالیت و تماس های آنان با پلیس، مقامات محلی و استانی میباشد. گویا عده ای هم سخت در تلاشند که این مراسم اصلن اجازه برگزاری نداشته باشد. در طی این مراسم چندین بار از بلندگو ها اعلام گردید که اجازه ورود به پارک پشت پلازای ایرانیان را به آنها نداده اند و در آخرین دقایق اعلام شد که این ممنوعیت برطرف شده است. بیشک حضور مخالفین در دو طرف خیابانی که میان پلازای ایرانیان و پلازای سوپر خوراک قرار دارد و به خیابان یانگ منتهی میشود امکان پراکنده شدن سریع را در خیابان نمیداده است.

 

 

با تشکر از  شهرما
September 05, 2019


مجمع عمومی - عاشورا

به عنوان فردی که از سال 2012 در رابطه با کنگره ایرانیان بیشترین تلاش ها را نموده، قصد دارم که در این نوشتار تجربیات خود را در رابطه با برخورد با مجمع عمومی و انتخابات به اشتراک بگذارم. با این امید که کمکی باشد برای آنهاییکه میخواهند ولی نمیدانند از کجا آغاز کنند.

1-    بیشک گروهی، منسجم و متشکل عمل کردن بهترین نتایج را خواهد داشت ولی امروز برای چنین آغازی دیر است.

2-    یکی از نکات مثبت انفرادی عمل کردن استفاده بهینه از امکات شخصی بدون اتلاف وقت و انرژی است. بخصوص اگر فرد دارای اطلاعات و تجربیات کافی باشد. از اینرو ضمن اینکه آمادگی همکاری با همه افراد و گروه ها را دارم، سعی میکنم تا جای امکان تمرکزم بر روی فعالیت های خودم باشد..

 

 

با تشکر از  شهرما
August 29, 2019

سیاسی سازی

شاید بتوان پاسخ وزیر امور خارجه را پایان بخش مداخله کنگره ایرانیان در بازگشایی سفارت ها به حساب آورد، و واکنش وزارت امورخارجه ایران را آغاز سیاسی سازی کامیونیتی ایرانی در سراسر کانادا تلقی نمود. در مصاحبه واکنشی به پاسخ وزیر امور خارجه کانادا، اولن تعداد ایرانیان کانادا به چهارصدهزار نفر افزایش میبابد، آنها گروگان های اهداف سیاسی نامیده میشوند و از یاد میرود که سخن از گریختگان از دیکتاتوری رژیم است. دلسوزی مقامات دولتی ایران نسبت به حقوق شهروندان ایرانی تبار در رابطه با خدمات کنسولی آنهم بعد ازهفت سال بسته بودن سفارت ها ، آنهم زمانی که امنیت ایرانیان در کانادا هر روز توسط عوامل جمهوری اسلامی در ایران بیشتر مورد تهاجم و خطر قرار میگیرد نشان از توطئه دیگرست.

 

با تشکر از  شهرما
August 22, 2019


هفته اتحاد و همبستگی

به لیست ده نفره آنهائیکه درگیر دردسر های اقدامات قانونی شده اند، میبایست نام سه نفر دیگر را اضافه نمود. در رابطه با تهدیدات تلفنی از ایران علیه محمد تاجدولتی، و اخطار های اشاره ای باز هم از ایران که کاووس صوفی، آدمین صفحه گفتگو های فیسبوکی لتس تاک آی سی سی را مورد هدف قرار داده اند، قبلن سخن گفته ایم. هفته گذشته ایمان کمال سروستانی، آدمین صفحه باهمستان که حدود چهارهزار عضو دارد مخاطب قرار میگیرد، که اگر همچنان به اعتراضات خود به کجروی های هییت مدیره کنگره ایرانیان ادامه دهد، اقداماتی علیه او، که تهدیات و بولی گیری ها در سوشیال مدیا بخش اول آن میباشند، آغاز خواهند شد. این مورد آنچنان پر اهمیت است که میبایست در باره آن بصورت مفصل تری اطلاع رسانی شود.

 

 

با تشکر از  شهرما
August 15, 2019

 

فستیوال سالیانه ایرانیان

همبستگی و حمایت امسال نیز در فستیوال ایرانیان حضور خواهد داشت و پیشاپیش از جناب زرین مهر که یکبار دیگر با در اختیار گذاشتن میزی با ما همکاری کرده قدردانی میکنیم. از آنهائیکه از طریق مقالات هفتگی با من آشنایی داشته ولی تا به حال امکان ملاقات و گفتگوی حضوری با هم را نداشته ایم دعوت میکنم که سری هم به ما بزنند تا از نزدیک با نظرات یکدیگر آشنا گردیم، بخصوص اگر اعتراضات و انتقاداتی داشته و مایلند که آنرا به گوش اینجانب برسانند. از آنهائیکه با نظرات من موافق بوده و میخواهند در مسیر بوجود آوردن همبستگی و حمایت تلاش کنند نیز دعوت میکنم که به ما بپیوندند، و چند ساعتی بصورت داوطلبانه ما را در مسیر اهداف مشترکمان یاری دهند. در ضمن این فرصت مناسبی برای آنهاییست که به دنبال آنند که کار داوطلبانه در کامیونیتی را آغاز نمایند.

 

با تشکر از  شهرما
August 08, 2019

 

ابزار و یا حربه

برای اینکه بهتر به جریانات پی ببریم لازم است که کمتر به جزئیات توجه کرده و تحت تاثیر آنهاییکه در ظاهر عامل آن به حساب میایند قرار نگیریم، چه بسا که آنها نیز قربانیانی بیش نباشند. در ذهن نمیگنجد که بتوان امنیت جانی کسی را به سادگی در کانادا به خطر انداخت، ولی میتوان کاری کرد که فرد احساس امنیت نکند. غیر ممکن مینماید که بتوان در این کشور مانع آزادی بیان کسی شد، ولی میتوان کاری کرد که فرد رغبت به گفتن نداشته باشد. این فرق بزرگ میان جوامع دموکراتیک و دیکتاتوریست که بعضی از جوانان ما از درک آن عاجزند و تروریسم را در حملات و خشونت هایی که به چشم میایند و عواقب جانی دارند میبینند. در صورتیکه هر کسی به هر شکلی در اذهان عمومی ترس بوجود بیآورد و مانع آن گردد که فرد بتواند از حقوق و آزادی های بنیادین خود در یک جامعه دموکراتیک بهره بگیرد به گونه ای خواسته و ناخواسته خود را آلوده به رفتار تروریستی کرده است. حال خواه نتیجه این رفتار، وحشت از مسافرت به ایران، ترس از مشارکت در فعالیت های اجتماعی، و یا بر زبان آوردن اعتراضات، انتقادات و نظرات خود باشد.

 

با تشکر از  شهرما
August 01, 2019

 

امنیت در خطر است!

هفته پیش از اقبال بلند و یا بخت بد، نام اینجانب نیز به لیست اسامی آنهایی که میبایست در این مرحله نقشی به عهده بگیرند افزوده شد.

1-  کامنوش ایرانی، شایان معین، بابک پیامی و مهردخت هادی، به اختیار، نقش شاکیان را علیه هییت مدیره، در سرپیچی از قوانین و در اختیارنگزاردن لیست اعضاء به آنها به عهده میگیرند.
2- شهرام تابع محمدی نقش شاکی را با متهم کردن آی سی جی، بیژن احمدی، مهدی صمدیان، مهران فرازمند، و محسن خانیکی به افترا ایفا میکند.
3- به اتهام اهانت و افترا، نقش متهمین، به اجبار، به شهرام تابع محمدی و مهدی شمس محول میشود. آی سی جی، بیژن احمدی، مهران فرازمند و محسن خانیکی، به اختیار نقش شاکیان را در این پرونده به عهده میگیرند.

آنهاییکه کم و بیش با آنچه در کامیونیتی و در کنگره ایرانیان میگذرد، و یا اینکه با این افراد حداقل آشنایی را دارند، در رابطه با این صف بندی ها نیاز به توضیح ندارند.

 

با تشکر از  شهرما
July 18, 2019


دو قطبی شدن کامیونیتی

چه در تقسیم بندی سه جناحی و چه در شکل گیری جدید دو قطبی، تفاوت و نکات مشترک در رفتار ها، بیشتر از نحوه تفکر وعقاید مد نظر میباشند. نگرش جدید دو قطبی بر پایه "همراهی" و یا "مقابله" با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا، سطح وسیعتری از افراد و فعالیت ها را در بر میگیرد. بوجود آوردن هر گونه تفرقه و یا به عکس همبستگی میتوانند بصورت غیر مستقیم همچو مقابله و یا همراهی به حساب آیند. کناره گیری، بی تفاوتی، خشونت، رودرروئی، تهمت، افترا، بوجود آوردن بی اعتمادی، بی اعتباری، ناامنی، در هر زمینه ای به گونه ای آماده سازی محیط و شرایط، برای رشد، ظهور و گسترش عارضه های شومی هستند که از آنها گریخته ایم.

با چنین نگرشی اگر به فعالیت های سه سال گذشته خود بنگریم، متوجه بسیاری از خطا ها خواهیم شد. بطور مثال، طوماری را امضاء کرده ایم که به بازگشایی منتهی نشد، به مقابله با تحریم هایی پرداختیم که هر روز بیشتر شدند، تماس های مکرری را با نمایندگان گرفتیم که شکاف بیشتری میان ما آنها بوجود آورده اند، با موضوعاتی خود را درگیر کردیم که باعث بی اعتباری کامیونیتی شده اند. آموختن از آنها، آگاهی و پی بردن به خطا، قدم لازم برای جبران گذشته هاست.

 

با تشکر از  شهرما
July 18, 2019

 

بعد از سقوط!

با نگاهی هر چقدر هم سطحی و با کمترین توجه به تشکل هایی که اخیرن بوجود آمده اند، میتوان به شبکه هایی که هم ماهییتشان و هم ساختارشان سئوال برانگیزاند پی برد. اساسنامه کنگره ایرانیان تشکیل چهار کمیته برنامه ریزی، فرهنگی، مشارکت جمعی و سیاست گذاری را اجباری اعلام کرده است. بیژن احمدی، محسن خانیکی، و یونس زنگی آبادی، سه تن از اعضای پیش برنده هییت مدیره فعلی، عملن کمیته های سیاست گذاری و مشارکت جمعی را خارج از این نهاد و بصورت مستقل بوجود آورده اند. بیژن احمدی از طرفی به اتفاق محسن خانیکی، شبکه "آی سی جی"، و از طرف دیگر به همراه یونس زنگی آبادی شبکه "صلح و دیپلماسی" را بنا نهاده و با استفاده از امکانات کنگره به فعالیت هایی خلاف اساسنامه این نهاد مشغول شده اند. یونس زنگی آبادی به همراه محسن خانیکی نیز از مارچ 2017 فعالیت های مشترکی را تحت عنوان "سرمایه های انسانی ایران" آغاز کرده اند. آی سی جی از همان آغاز، مسیر خلافی را گزیده که منجر به اقدامات قانونی علیه خود شده است. خلافکاری ها در کنگره نیز انرا در شرایطی مشابه قرار داده که چهار عضو این نهاد برای اجرای ضوابط به مراجع قضایی متوسل شده اند. در چند روز اخیر، شبکه صلح و دیپلماسی، که به استخدام افراد جدید پرداخته است، حملاتی را علیه جشنواره تیرگان، که موفق ترین فعالیت فرهنگی ایرانیان خارج از کشور در کل جهان میباشد، آغاز نموده است.

 

با تشکر از  شهرما
July 11, 2019

نامه به سردبیر
 

 تیتر این مقاله "نامه به سردبیر بود".
 نامه را با ناله جایگزین کردم تا بلکه با گوش دل شنیده شوم.

درعین حال که هر بار نکته ای توجه ام را به خود جلب میکند، سردبیر خاصی را مخاطب خود میبینم، این نوشتار را با در نظر داشتن همه سردبیران، تمام کسانی که رسانه ای عمل میکنند، کسانی که روزی رسانه ای بوده اند و امروز با قلم قهر کرده اند، و بالاخره کسانی که قدرت گرفتن قلم را در دست دارند ولی کوتاهی میکنند، آغاز میکنم.

 

با تشکر از  شهرما
July 04, 2019

زمان زبان گشودن رسیده است

در ژانویه همین امسال بود که نامه ای به وزیر ایمنی کانادا فرستادم. از عدم امنیت، ترس، و زیر پا گذاشتن شئونات انسانی، و در خطر قرار گرفتن دموکراسی و آزادی گفتم. فکر نمیکردم که ظرف شش ماه در موقعیتی قرار بگیریم که فعالان اجتماعی مان تهدید به مرگ شوند، مورد یورش های سوشیال مدیایی قرار گیرند، و یا اینکه از قانون، برای خاموش کردن صدایشان استفاده شود.

کانادا، لقمه چرب تر از آنی است که جمهوری اسلامی به راحتی، آنهم تحت تاثیر فعالیت های معدودی از فعالان اجتماعی، از آن بگذرد. بخصوص این روزها که صدای زنگ فرار در گوش سردرمداران رژیم در ایران، قطع نمی شود. مدت هاست که کشور کانادا، محل امنی برای سرمایه ها، آقازاده ها، خانواده های سران، اختلاس گران و بخصوص برای فرصت طلبانی که مهارت در گرفتن ماهی از آب گل آلود را دارند، شده است. آنهایی، که هم از توبره میخورند و هم از آخور، با چهره باز در صحنه حضور دارند، یک دستشان در جیب من و شماست و دست دیگرشان هم در دست آنهایی است که چهل سال خون ملتی را در شیشه دارند، و میلیون ها نفر مانند من و شما را آواره کرده اند.

 

با تشکر از  شهرما
June 27, 2019

زن ستیزی
 

میخواهم از اولین نفراتی باشم که در مخالفت با هر گونه تحقیر در رابطه با جنسیت افراد با دعوت خانم سرپرست همصدا شوم. برای اثبات صدق و خلوص، چه خوب میشد که ایشان برنامه عملی  برای همصدایی  در این زمینه عنوان میکرد. به ایشان پیشنهاد میکنم که برای شروع، صفحه فوروم کنگره را از انحصار خانم رئیس کنگره، و محسن خانیکی که تمام حواسش متمرکز به آی سی جی میباشد، خارج ساخته و امکان مشارکت و تبادل نظر مجدد اعضاء در این صفحه را فراهم کند. تا ایشان مجبور به مطرح کردن مطالب عمومی در صفحه شخصی خود نبوده، به صفحه ایشان بی حرمتی نشده، و دیگران هم بتوانند با آزادی بیشتری در گفتگو ها سهیم شوند. بالابردن سطح مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی میتواند مورد دیگری در جهت مقابله با زن ستیزی، و تحول در نگرش اذهان عمومی نسبت به زنان باشد که متاسفانه در این زمینه نیز خانم رئیس و خانم سرپرست، کوچکترین فعالیتی در دوره چند ساله حضور خود در کنگره نداشته اند. 

 

با تشکر از  شهرما
June 20, 2019

ملاقات با خانم رئیس

سوده قاسمی یکی از اعضای فعال تیم چهل نفره کمپین "من هم یک ایرانی-کانادایی هستم" بود که به مدت چهار ماه همکاری خیلی نزدیک و صمیمانه با هم داشتیم. از خصوصیات سوده، شبکه ارتباطاتی وسیع ایشان میباشد که یکی از دلایل مهم پیروزی ما، و به خود اختصاص دادن بالاترین تعداد آرا در انتخابات 2015 بود. صمیمیتی که در ایشان و در خود، در ملاقات اخیر نسبت به یکدیگر حس نمودم، برای من بسیار پر اهمیت است. چقدر خوب میشد که در فعالیت های اجتماعی با هر درجه مخالفت، باز روابط انسانی و دوستی ها دست نخورده باقی میماندند. زمانی در جهت مشترک و در کمال صداقت در آن مسیر تلاش میکنیم، زمانی دیگر در مسیر مخالف یکدیگر قرار میگیریم و هر کدام با تمام وجود دررسیدن به اهداف خود تلاش میکنیم. جای تاسف خواهد بود که اختلاف عقیده، ما را دشمن یکدیگر سازد. در اینصورت باید به دوستی هایمان نیز شک کنیم. متاسفانه باید بپذیریم که ما ایرانیان در هر دو حالت، افراطی عمل میکنیم.

 

با تشکر از  شهرما
June 06, 2019

دو رکن حیاتی

ین موضوع را به خاطر خود مطلب مطرح نمیکنم. بلکه منظور من نحوه عمل این نشریه است که به صراحت رسیدگی و بررسی رفتار همکار خود را از وظایف رسانه ای دانسته و چنین عملی را تائید میکند. جالب توجه آنکه به گونه ای سخن میگوید که نشریه خود را مبرا از هر خطا دانسته و سردبیران نشریات دیگر را هدف قرار میدهد. گزارش ویکی لیکس به سال 2009 مربوط میگردد. شهروند، شهرما، سلام تورنتو و ایران استار تنها نشریاتی میباشند که به موضوعات اجتماعی-سیاسی توجه داشته و در آنزمان فعال بوده اند. نگارنده "پاسخ به خوانندگان" که نام خود را ذکر نمیکند، عملن سه سردبیر شناخته شده سه نشریه دیگر را در جایگاه متهمین قرار میدهد. نشریه خود را "تنها نشریه ایرانی تورنتو که چه در نشریه و چه در فضای اینترنتی به دیدگاه همه نوع ایرانیان کانادایی میپردازد" معرفی میکند.

 

با تشکر از  شهرما
May 30, 2019

عارضه های فرهنگی

 فرهنگ پذیری

فرهنگ سازی
 

 

تعارف، سربسته سخن گفتن، عدم شفافیت.....، نه تنها در فرهنگ ما عادی و مرسوم میباشند بلکه برای خود جایگاهی هم دارند. البته در لفافه سخن گفتن در بسیاری از مواقع میتواند مانع آن گردد که مشکلاتی برای ما و دیگران بوجود آیند. ولی بیشک بدون شهامت و صداقت نمیتوان شفاف گفت و عمل کرد. زمانی که این مورد به رسانه ها و نهاد ها مربوط میگردد حالت حاد تری به خود میگیرند. بطور مثال نشریه فارسی زبانی که نقل از رسانه های انگلیسی زبان، نام یک صراف ایرانی خلافکار را منتشر میکند مورد اعتراض و تهدید قرار میگیرد. با این توجیه و بهانه که این حرکت در کامیونیتی بی اعتمادی بوجود خواهد آورد.

 

با تشکر از  شهرما
May 23, 2019

"همسایه ها"

چهار ماه بعد از انقلاب، سنگر های شنی را ترک کردیم، اسلحه ها را زمین گذاشتیم، و به قلم رو آوردیم. دقیقن چهل سال پیش، در ماه می 1979، برابر خرداد ماه 1358، مقاله "چه باید بکنیم" را در "همسایه ها"، نشریه ای که به همت اهالی محل، در محدوده میدان فردوسی در تهران، ، بوجود آورده بودیم، به قلم آوردم. نشریه چهار صفحه ای که کل متن آن توسط یک ماشین تحریر تایپ میشد، تیتر های آن دستنویس بود، صفحه بندی اش از کنار هم گذاردن بریده های کاغذ تایپ شده صورت میگرفت، مخارجش داوطلبانه توسط اهالی محل تامین میشد، و نه تنها در محدوده خود، بلکه در سطح وسیعتری در تهران پخش میکردیم. چون دل هایمان پر از امید بود، و بر این باور بودیم که بعد از انقلاب اول، نیاز به انقلاب دوم و اساسی تری داشتیم، تا تاروپود فکری مان را تغییر دهد. در حد توان خود تلاش کردیم و متاسفانه شاهد هستیم که نشد.

 

 

با تشکر از  شهرما
May 16, 2019

توجه،

تغییر

بوجود

 میاورد

پنجشنبه گذشته پویان طبسی نژاد، نایب رئیس و منشی کنگره ایرانیان از طریق ایمیلی که بیشتر شباهت به بیانیه سازمان سیاسی داشت، از مخاطبین خود تقاضای کمک مالی میکند. ایشان، شاید بدون آنکه متوجه باشد، بخشی از اعضای کنگره را را از حامیان تحریم و هواداران مجاهدین معرفی میکند. چهار روز بعد، هییت مدیره با ارسال ایمیلی اعلام میدارد که به علت مخارج سنگین، تصمیم گرفته است که با تقاضای چهار عضوی که برای دستیابی به لیست اعضاء به مراجع قضائی متوسل شده اند موافقت میکند. جالب توجه اینکه در این ایمیل به ماده ای از قوانین سازمان های غیر انتفاعی انتاریو اشاره میکند که در رابطه با دریافت قانونی لیست اعضاء است. هییت مدیره ای که تا چند وقت پیش آنچنان نسبت به اطلاعات اعضاء حساسیت نشان میداد، در این ایمیل از حقوق برابر برای داشتن این لیست سخن گفته و به گونه ای  دیگران را تحریک میکند که برای داشتن این لیست اقدام کنند. در ضمن اینطور به نظر میاید که هییت مدیره لیست های تماس متعددی برای اهداف مختلف بوجود آورده است. بسیاری، از جمله اینجانب ایمیل اول در رابطه با درخواست کمک مالی را دریافت کرده، ولی ایمیل روز دوشنبه هییت مدیره در رابطه با پذیرش خواسته چهار عضو شاکی را دریافت نکرده ام. هییت مدیره همچنان عضویت و تجدید آن از طریق آنلاین را تا اطلاع ثانوی متوقف ساخته، و تماس با منشی را تنها راه برای آن اعلام نموده است . تماسی که در رابطه با تجدید عضویت اینجانب بعد از دو ماه هنوز بی نتیجه مانده است.

 

 

با تشکر از  شهرما
May 09, 2019

جایگاه

خوانندگان

 در رسانه های

 قومی

توضیح سردبیر:

همانطور که اکثر خوانندگان گرامی مجله شهرما آگاهند، این رسانه، علاوه بر فرهنگی و اجتماعی بودن، همواره سعی دارد که مقاله های نویسندگانی همچون آقایان امان بزرگزاد، مهدی شمس و ایرج رهبر، که به مشکلات جامعه میپردازند را به چاپ برساند. در عین حال، وظیفه هر نشریه ای است که از خط مشی و اصولی را که انتخاب کرده است، حفاظت نماید. گاهی پیش آمده است که مقاله های آقای شمس، موضوعات آورده، به مسائل شخصی کشیده شده اند که این مورد، مغایر با اصول و قواعد مجله شهرماست. به همین جهت، خود را مجاز میدانیم جهت نگهداری از خط مشی مجله، مقاله ها و نوشته هائی که به دفتر مجله میرسند با حفظ موازین و اصول اخلاقی و حفظ پیام مقاله، مورد ویرایش قرار گیرند تا چیزی بر خلاف اصول اخلاقی و یا در جهت منافع شخصی و خصوصی مطرح نگردد. قبلن هم به آقای شمس توضیح داده ایم که مقاله های ایشان پس از ویراستاری به چاپ میرسند. اما از آنجا که هفته پیش، مقاله ایشان دیر به دفتر مجله رسید و در نبود سردبیر که من باشم، همکاران مجله اجازه درج آن را در مجله نداشتند. به همین جهت، از آقای شمس در خواست کردیم تا مقاله هایشان را تا ظهر روز چهارشنبه برای ما بفرستند. آقای شمس قبلن هم برای نشریه دیگری مطالب خود را میفرستادند. اما به هر دلیلی که مایل به دانستن آن نیستم، مقاله های ایشان در آن نشریه چاپ نشد و اگر ما هم به نوشته های ایشان اهمیت نمیدادیم، طول این همکاری به 6 سال نمیکشید.

شایسته است که ایشان برای تریبونی که در اختیار دارند، ارزش بیشتری قائل شده و از مسائل حاشیه ای، احتراز کرده و به اصل موضوع که همان مشکلات جامعه است، بپردازند.

 

 

این مقاله در شهرما چاپ نشد
May 02, 2019

مقاله ای

که چاپ نشد!

 

 

این هفته در انتخاب سرمقاله مشکل داشتم، غافل از اینکه مناسبترینی از قبل تعیین شده و به موقع خود را نشان خواهد داد. در شش سال گذشته، شهرما 100% مقالات من را هر هفته چاپ کرده است. البته گهگاه از چاپ عکس خودداری کرده و یا اینکه تغییرات کوچکی با توافق من در آنها بوجود آورده است. این دفعه معلوم نیست که آیا به علت دیر به دست آنها رسیدن، ایمیل سردبیر مشکل داشتن، عدم حضور سر دبیر در دفتر نشریه، عکس افراد را گذاشتن، شکایات حقوقی احتمالی، این مقاله منتشر نشده و یا اینکه شاید دلایل دیگری هم وجود داشته که خدا بهتر داند. آیا این آخرین مقاله من در شهرما میباشد و یا نه، این یکی هفته آینده مشخص خواهد شد.  

 

با تشکر از  شهرما
April 25, 2019

یک حامی

دیگر از

 انگلیس

 

 

اولین سئوالی که در ذهن خواننده بوجود میاید اینست که مسعود خدابنده کیست؟ به بیان خود مسعود، ایشان یکی از کادرهای بلند پای مجاهدین بوده که از این سازمان روی برگردانده و از آن زمان در حال مبارزه و کمک به کسانی میباشد که از این سازمان جدا و یا قصد جدائی دارند. در مقابل، طبق اظهارات رسانه های متعلق به مجاهدین، این فرد از عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبه خارج از کشور است. تشخیص صحت این اطلاعات و ادعا ها برای یک فرد عادی غیر ممکن است، بخصوص که هر دو طرف نمیتوانند همزمان واقعیت را بیان کنند و یا اینکه در متهم ساختن یکدیگر از برچسب هائی استفاده میکنند که هیچکدام در اذهان عمومی خوشایند نیستند.

 

با تشکر از  شهرما
April 18, 2019

اقدام قانونی علیه آی سی ژورنال

شهرام تابع محمدی، یکی از فعالان اجتماعی کامیونیتی، بخصوص در رابطه با کنگره ایرانیان، تحت عنوان " شکایت از آی سی جورنال و درخواست پشتیبانی مادی و معنوی از جامعه ایرانی-کانادایی" روز جمعه 12 آپریل مطلبی را در سوشیال مدیا به اشتراک میگذارد. این مطلب با این جمله آغاز میشود: " امروز من رسما از آی سی جورنال به اتهام Defamation (افترا) به دادگاه انتاریو شکایت کردم."

یکی از کجروی های آی سی جی پنهان کاری در معرفی دست اندرکاران خود است. با اینکه بار ها از آنها تقاضا شده بود که خود را معرفی کنند و چندین بار هم قول آن را دادند، تا زمانیکه اخطار و اقدام قانونی علیه آنها صورت نگرفت، این افراد خود را معرفی نکردند. شهرام از چهار مهره اصلی این گروه هشت نفره، بیژن احمدی و محسن خانیکی که از اعضای فعلی کنگره میباشند، مهران فرازمند و مهدی صمدیان شکایت کرده است.

 

با تشکر از  شهرما
April 10, 2019

"نسرین/سوده"

بی انصافیست که اگر بیشتر از ظرفیت، توانائی و یا شایستگی های افراد از آنها انتظار داشته باشیم. شناخت ما از هییت مدیره های چهار سال گذشته، بخصوص سوده قاسمی که سه سال در مقام نیابت، و امسال در مقام ریاست قرار داشته است، کافیست که دریافته باشیم که حضور افراد، و بذل و بخشش سمت ها در هییت مدیره بیشتر در رابطه با مهندسی و یارکشی ها میباشد. اعتراضی که بر سوده قاسمی و اکثر اعضای هییت مدیره رواست، تصاحب نا بجای جایگاه افرادیست که میتوانند با فعالیت هایشان کمک موثری برای رفع نیاز های کامیونیتی باشند.

 

با تشکر از  شهرما
April 04, 2019

ارتباط و امنیت

عدم شفافیت مختص به هییت مدیره های بحران آفرین سال های اخیر نیست، شاید بتوان آنرا عارضه فرهنگی دانست که گریبانگیر اکثر ما میباشد. ولی آنچه به عدم شفافیت در اعضای فعلی هییت مدیره شکل خاص و حاد آن را میدهد، پنهان کاری است. مخفی شدن در پس نام و سمت های سازمانی، عدم مسئولیت پذیری و جوابگوئی، و جدیدن هم با تاسیس نهاد های مختلف، نه تنها در سردرگم کردن افراد، بلکه پنهان کاری را برای آنها ساده تر کرده است. عضویت در هییت مدیره کنگره، رئیس و بنیاد گزار نهاد صلح و دیپلماسی، عضویت در تیم آی سی جی، سمت های بیژن احمدی در نهاد های مختلفی میباشند که همگی در یک جهت و با یک هدف شکل گرفته اند. محسن خانیکی، همزمان سرپرست کمیته مشارکت جمعی، دبیر و یکی از گردانندگان اصلی آی سی جی است. یونس زنگی آبادی، دبیر، مدیر تحقیقات کنگره، و همزمان نایب رئیس صلح و دیپلماسی است. ابتکار عمل چنین روشی را باید مدیون محسن خانیکی و یونس زنگی آبادی بود که امسال بعد از پیوستنشان به هییت مدیره پدیدار گشته است. زمانی که میبینیم "صدا و سیما" و " ایرنا" (Islamic Republic News Agency) با آنها همکاری میکند، درمیابیم که این شکل دهی، و قیل و قال ها بیشتر در جهت تحت شعاع قراردادن و پنهان سازی لطماتی به کامیونیتی میباشد که بدون آن نفوذ جمهوری اسلامی امکان  پذیر نیست.

 

با تشکر از  شهرما
March 28, 2019

سال قانون

 

آنچه میبایست باعث نگرانی بیشتر بسیاری از ما، بخصوص والدین نوجوانان کامیونیتی باشد، مورد پارسا، دانش آموز داوطلبی میباشد که در ماه مارچ 2018 به گروه نوجوانان کنگره پیوسته است. جای دارد که شعله خلیلی، سرپرست کمیته فرهنگی که در معرفی برنامه انتخاباتی خود از فعالیت در رابطه با مشکلات و بحران های جوانان در کامیونیتی سخن میگفت، به صورت جدی به بررسی این مورد بپردازد. با مراجعه به صفحه فیسبوکی پارسا، میتوان شاهد تغییرات اساسی در نوع فعالیت های این دانش آموز شد. از ماه آپریل، ایشان به یکی از فعالین در کمپین انتخاباتی سمن طبسی نژاد، که از اعضای هییت مدیره کنونی میباشد مبدل میگردد، در انتشار مطالب کنگره و آی سی جی حداکثر تلاش را کرده، و در نهایت به آی سی جی پیوسته و مقالاتی را منتشر میکند.

 

با تشکر از  شهرما
March 14, 2019

حضور زنان

 در کنگره ایرانیان

 

 

در یازده سالی که کنگره ایرانیان وجود دارد، سیزده زن به عضویت هییت مدیره در آمده اند که نه تن از آنها کناره گیری میکنند. غیر از شهلا غفوری که از لحاظ سیاسی و در رابطه با ایران، و میترا صفاری از نظر فعالیت های فرهنگی تاثیر گذار بوده اند، میتوان گفت که زنان در هییت مدیره جز حمایت از اعضائی که درجهت اهداف سیاسی فعالیت میکردند، نقشی نداشته اند. همانطور که در سوشیال مدیا مطرح شده است، حضور سوده قاسمی به مدت چهار سال که سه سال آن در سمت نیابت و امسال به عنوان رئیس کنگره بوده سئوال برانگیز است. آیا شایستگی و توان افراد تعیین کننده سمت ها میباشند و یا حاصل ضعف، عدم شناخت و نیت های ثانوی اند؟ که در دو حالت، یا تقاضای ارائه کارنامه عملکرد چهار ساله نباید بی جواب بماند، و یا اینکه این عمل را نیز باید بتوان همچو اختلاسی در حقوق اعضاء و تعرضی به این نهاد تلقی نمود.

 

 

با تشکر از  شهرما
March 07, 2019

 

ذهن حاضر

 

این بار می خواهم به "استاندارد دو گانه" ای بپردازم که هییت مدیره کنگره ایرانیان، و عده ای دیگر که اصرار به برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را دارند و در انتقادات خود به دولت کانادا، مادام تکرارش می کنند. حضور ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم، و قانون عدالت برای قربانیان تروریسم از موانع اصلی هستند که تا برطرف نگردند، بازگشائی سفارت ایران، امکان پذیر نیست. توضیحات دنیس هوراک در گردهمائی 13 فوریه در رابطه با این دو مورد، یکبار دیگر ابهام آفرینی عمدی توسط مغرضین، در نحوه ارائه موضوع سفارت را آشکار می سازد.

 

با تشکر از  شهرما
February 28, 2019

فکر و ذهن

 

آیا ادیت کردن ویدئو سخنان دنیس هوراک، سفیر سابق کانادا در عربستان سعودی و دیپلمات در ایران در سال های 2009 تا 2012 تا قبل از تعطیلی سفارت کانادا در ایران، ترجمه آنها به زبان فارسی و به اشتراک گذاشتنشان، نشان از استقبال ما از هر گونه گفتگو نیست؟ حتی اگر این گردهمائی بصورت پنهانی توسط نهادی برگزار شده باشد که هنوز دلیل وجودیتش نامعلوم است، و با همکاری کنگره ایرانیان صورت گیرد که دو تن از اعضای هییت مدیره اش موسس آن نهاد میباشند، و لزومی هم نمی بینند که اعضاء را مطلع، و یا امکان حضورشان را در آن نشست فراهم سازند. آنچه را که بسیاری از اعضای کنگره با آن شدیدن مخالفت میکنند گفتگو نیست، بلکه نحوه عمل و سوء استفاده هائیست از این نهاد و به اسم اعضاء.

 

با تشکر از  شهرما
February 21, 2019

عقل سرخ

ماه فوریه را میتوانیم به گونه ای ماه سیاه برای کامیونیتی به حساب آوریم. دستگیری باند قاچاق مواد مخدر و پولشوئی که پنج تن از اعضای آن ایرانی و دست اندرکار در خرید و فروش ارز میباشند، برملا شدن ارتباط "مجمع اسلامی تشیّع" با دولت ایران که توسط یک ایرانی تاسیس و مدیریت میشود، و برگزاری گردهمائی در پارلمان اتاوا که هدفش زیر فشار گذاشتن دولت کانادا برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران است، و آنهم توسط دو نفر از اعضای هییت مدیره کنگره ایرانیان که انستیتوی صلح و دیپلماسی را تاسیس کرده اند، همگی نشان از تغییر و تحولات اساسی میباشند که از مدت ها قبل آغاز و امروز نمایان میگردند.

 

با تشکر از  شهرما
February 14, 2019

سیر و سلوک

بیژن احمدی با دست های خود نهاد تازه تاسیسش را آلوده میکند و از همان ابتدا تصویری مشکوک از آن در اذهان عمومی بوجود میاورد. بدون آنکه نیازی باشد و امتیازی برای او بوجود آورد، فقط از نام کنگره در گردهمائی 13 فوریه استفاده میکند، تا شاید با تحریک مخالفین خود قدرت نمائی کرده و به گونه ای ارضاء گردد. غافل از اینکه چهره ناخوشایند تری از خود را نه تنها به مخالفین بلکه برای همراهان خود نمایان میسازد. اعضای دیگر هییت مدیره در این میان جز سکوت چه میتوانند کنند؟ باز هم دست شعله خلیلی درد نکند که با یک جواب کوتاه، نامفهوم و یک شب بخیر گفتن سمبلیک، بار خود را سبکتر، و این آرامش خاطر را برای ما بوجود میاورد که هنوز میتوان به اشخاص جا افتاده تر امید داشت.

 

با تشکر از  شهرما
February 07, 2019

عقل و دل

رئیس سابق کنگره ایرانیان تا به امروز سه بار علیه اعضای کنگره اقدام قانونی کرده است. طبق گزارشات هییت مدیره در سه سال گذشته ده ها داوطلب از میان دانشجویان جهت همکاری با کنگره گزیده شده اند که از معرفی آنها خودداری شده است. آیا هییت مدیره در سه سال گذشته جز فعالیت در جهت بازگشائی سفارت، ممانعت از تحریم ها، چهره سازی رژیم و یا بوجود آوردن تسهیلات بانکی، به کار دیگری نیز پرداخته است؟ آیا این موارد نگران کننده و صحه ای بر نکات مطرح شده در نامه من به وزیر نیست؟

متذکر شده ام که هدف اصلی من با انتشار این نامه بوجود آوردن آگاهی و حساسیت در کامیونیتی نسبت به این موضوع است. از جوانانی که تازه دبیرستان را به اتمام رسانده و وارد دانشگاه میشوند، بخصوص اگر در این جامعه پرورش یافته باشند نمیتوان در این رابطه انتظار زیادی داشت. مسئولیت بیشتر به عهده اولیای آنها میباشد که با توجه به این موارد اجازه ندهند از فرزندانشان سوء استفاده گردد.

چرا نقابداران آی سی ژورنال و یا حاشیه نشینان آن، به جای پرداختن به نگارنده، به صورتی متمدن به گفتگو پیرامون این موارد و اثبات خلاف آن نمیپردازند؟ شاید که مخفی کاری آنها توجه و شفافیت بیشتر ما را میطلبد.     

 

 

با تشکر از  شهرما
January 31, 2019

خدمت و پاداش

سه هفته از آغاز این قصه میگذرد. این سومین نوشتار من در بررسی جوانب مختلف یکی از روش های اتخاذ شده ای میباشد که در نامه ام به وزیر به آن اشاره کرده ام. به نظر میاید که معترضین نه تنها مناظره، بلکه دعوت شهرما به ارسال جوابیه به مقالات من را لازم ندیده اند. ولی در عوض آی سی ژورنال بیکار ننشسته و یکبار دیگر همان سناریو را در رابطه با کاوه شهروز، یکی از فعالان سیاسی-اجتماعی و مبارزین سرسخت با عدم رعایت موارد حقوق بشر در ایران به اجرا در میاورد. در مطلبی که در سایت و صفحه فیسبوکی خود در رابطه با مقاله اخیر کاوه در نشنال پست منتشر شده است، اینبار نیز با شریک کردن مجاهدین خلق بر سر سفره خود، بیشتر به نویسنده پرداخته تا مطالب مطرحه در مقاله. با اینکه کاوه در مقاله خود از آی سی ژورنال و دلشاد امامی به عنوان حامیان رژیم نامبرده است، اینبار داوطلبی پیدا نمیشود تا هیاهوئی پیرامون آن بوجود آید و امکان شناخت شبکه حمایتی بر همگان آشکارتر گردد. بخصوص که افراد گروه تاییدکنندگان اکثرن برای کامیونیتی ناشناخته و بعضی ازآنها در ایران زندگی میکنند.   

 

با تشکر از  شهرما
January 24, 2019

صدق و خلوص

من در این رابطه تا جای امکان، اطلاعات، وقایع و گفتگوها را جمع آوری، ثبت و دسترسی به آنها را برای همه امکان پذیر ساخته ام. همچنان تلاش خود را برای پذیرش دوربین فیلمبرداری، همچون شاهدی بر آنچه که گفته و شنیده میشود، ادامه میدهم. به شفافیت، آنچنان وسعت معنا داده ام که فکر کردن، صریح گفتن و نوشتن با صدای بلند برایم امری عادی و طبیعی شده است. در رابطه با تمام این موارد نیز هدف اصلی و اولیه ام بوجود آوردن تغییر و تحول در شخص خودم است. از این روست که صدق و خلوص را در رابطه با "خود" می بینم، چون در غیر این صورت، خودم را فریب داده ام. نوشته های من، به خاطر صراحت و صداقتی که دارم، عده ای را می رنجاند، ولی به قول معروف:

آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن، آینه شکستن خطاست

 

با تشکر از  شهرما
January 17, 2019

شاه بهرام

 

طی چند روز اخیر و در رابطه با همین موضوع مطلع میگردیم که همکاری مشهود ناصری با سلام تورنتو بدون آنکه اعلام گردد یکسالی میباشد که قطع شده است. ایشان اظهار میدارد که این کناره گیری"داوطلبانه" بوده است. مشهود ناصری، با به اشتراک گذاشتن عکس منتشره اینجانب توسط آی سی ژورنال، در صفحه فیسبوکی خود، علنن اینجانب را متهم به وابستگی به سازمان مجاهدین خلق نموده و چاپ مقالات من را برای مجله شهرما شرم آور توصیف میکند. ایکاش اتهام و برچسب زدن در همین سطح باقی میماند. این فرد با سابقه رسانه ای، ایمیلی برای مجله شهرما ارسال میدارد و با مطرح کردن این موضوع سعی در ممانعت از انتشار مقالاتم میکند. به نظر میاید که ایشان فراموش کرده که در سال 2015 براندازان شناخته شده کامیونیتی با جمع آوری صد امضاء و متهم کردن اینجانب به عاملیت جمهوری اسلامی همین راه را ناموفقانه رفته اند. وقاحت، حقارت و جهالت، تا چه حد؟! آنهم از فعالان سیاسی، اجتماعی و دست اندرکاران رسانه ای که هر کدام عمری در دفاع از باور های خود از جان و مال مایه گذاشته اند. جای تعجب نیست که هر روز از تعدادشان کمتر، افتضاحاتشان آشکار تر، منزوی تر و آنهائیکه برای اعتبار خود ارزشی قائلند طردشان کرده و از همکاری با آنها خودداری میکنند.

 

با تشکر از  شهرما
January 10, 2019

نامه سرگشاده
 به کامیونیتی و علاقمندان کنگره ایرانیان

 

در سال 2015 بیژن احمدی که سرپرستی کمیته مشارکت جمعی را به عهده داشت، پیش قدم شده و تغییرات اساسی را در سایت کنگره ایران بوجود میاورد و اطلاعات مربوط به سال های 2012 و 2013 ناپدید میگردند. تا پایان سال 2015 که ریاست هییت مدیره به عهده ارسلان کهنموئی پور بوده ایشان کمبود وقت را بهانه قرار داده و بازگرداندن اطلاعات را به بعد موکول میکند. در سال 2016 که ایشان ریاست هییت مدیره را به عهده میگیرد، مشکلات فنی را عنوان نموده و رسمن اعلام میدارد که دسترسی به این اطلاعات امکان پذیر نیست. شاید اشاره به این نکته لازم باشد که سال های 2012 و 2013 کنگره تحت مدیریت افرادی بوده که از نظر عقیدتی در جهت مخالف و در مبارزه با جناح فکری بوده و هستند که جناب احمدی یکی از سردمداران آن میباشد. حذف این اطلاعات هم میتواند به گونه ای در رابطه با این مبارزات باشد.

زمانی میتوان به اهمیت این موضوع بیشتر پی برد که در نظر داشته باشیم که این فرد از زمان آغاز کمپین "من هم یکی ایرانی-کانادائی هستم" و در طی چهار سال حضور در هییت مدیره اطلاعات اعضاء و بیش از ده هزار حامی این نهاد را نیز در اختیار داشته و دارد. 

 

با تشکر از  شهرما
January 03, 2019

"دگر اندیشی، دگر

 گوئی و دگر کرداری"

دیروز مقابله با براندازان و امروز مقابله با همسویان دلیل اصلی تشکل نسبی فعالانی میباشد که هیچگونه وابستگی عقیدتی به اشکالی که تا به امروز با آنها آشنائی داریم ندارند. عدم وابستگی عقیدتی که در برخورد اول میتواند نقطه ضعفی در بوجود آوردن هماهنگی ها باشد نیاز به نحوه همکاری خاصی دارد که با آن کمتر آشنائی داریم. خوشبختانه سوشیال مدیا امکاناتی را بوجود آورده که با کمی نوآوری میتوان با کمترین هزینه بالاترین بهره برداری ها را از آن کرد. بطور مثال اگر فعالیت های جمعی از توطئه بدور گردند، جنبه های مقابله با دو جناح سیاسی موجود را از دست بدهند، و برای خود مسیری جداگانه ای بیابند، جمع شدن های حضوری، زیر یک سقف، و پشت درب های بسته لزوم خود را از دست میدهند. گفتگو ها و تصمیم گیری ها میتوانند در ابعاد وسیعتر، در شفافیت کامل، و با استفاده از سوشیال مدیا صورت بگیرند.

 

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca